Plan the content for your SharePoint site

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

When a site's content is logically organized and easy-to-find, it's easier to maintain and manage, and site users are more productive. As a site collection admin or a site owner, you might want to plan out your site strategy before creating your site. In this article, we explore:

Jakie rodzaje witryn są potrzebne?

Depending on the size or your organization and the scope of content that you plan to have on your site, you may want to create subsites under your main site to organize content. For more information on how to create sites, see Create a site.

Diagram hierarchii witryny

There are many possible ways you can choose to organize subsites. Some examples are:

 • Dla zespołu lub działu

 • Dla kategorii zawartości

 • Dla projektu

 • Dla klienta

 • Dla poziomu uprawnień lub poziomu poufności zawartości (na przykład jeśli dostęp do danych informacji powinien być ograniczony, można je odizolować w określonej witrynie)

Przed rozpoczęciem tworzenia witryn warto zastanowić się nad liczbą potrzebnych witryn oraz sposobem ich organizacji. Utworzenie diagramu hierarchii witryny może ułatwić planowanie. Diagram można szybko naszkicować na kartce papieru lub na tablicy, ale można także utworzyć bardziej formalny diagram za pomocą jednego z kształtów hierarchii dostępnych jako grafiki SmartArt w programie Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Taki diagram można zapisać, a następnie modyfikować i korzystać z niego w przyszłości.

Trzeba także rozważyć przeznaczenie lub funkcję każdej z nich. Dzięki temu łatwiej jest określić szablony odpowiednie do utworzenia nowych witryn. Usługa SharePoint Online zawiera wiele szablonów witryn, za pomocą których można tworzyć nowe witryny. Wybierając szablon witryny zaprojektowany do określonego celu, można znacznie ułatwić użytkownikom pracę. Jeśli na przykład trzeba utworzyć witrynę, za pomocą której członkowie zespołu będą dzielić się interesującymi wiadomościami i pomysłami, warto skorzystać z szablonu witryny blogu, który zaprojektowano do tego typu komunikacji.

Some examples of site templates included in SharePoint are:

 • Witryna zespołu

 • Blog

 • Witryna projektu

 • Witryna społeczności

For more information on site templates, see Using templates to create different kinds of SharePoint sites.

Co będą zawierały witryny?

Po określeniu liczby i typów witryn warto zaplanować zawartość, która będzie w nich przechowywana. Celem tego procesu jest podjęcie następujących decyzji:

 • What kinds of lists, libraries, or pages you want to create on sites to organize content    Libraries can be used to store documents and other files, while lists can be useful for tracking tasks or issues. Pages are individual items within a site where you can display content, apps, links, and more.

 • What kinds of apps you want to include    SharePoint Online includes built-in apps such as document libraries and lists, but you can also create your own apps or buy apps from third-parties in the SharePoint Store.

 • Whether you want to create content types     Content types help you customize how you handle and track specific kinds of content.

Organizacja może przeprowadzić takie planowanie w sposób scentralizowany (szczególnie w przypadku typów zawartości), ale warto także zachęcać właścicieli poszczególnych witryn do takiego planowania podczas dostosowywania witryn, za które są odpowiedzialni.

Jakie typy aplikacji należy dodać?

Oprócz typów zawartości warto rozważyć to, jakie inne rodzaje informacji będą przechowywane w witrynach, a także jakimi zadaniami użytkownicy w organizacji chcieliby zarządzać za pomocą tych witryn. Dzięki temu można łatwiej zaplanować różne rodzaje list i bibliotek, które warto w pierwszej kolejności dodać do witryn.

Nie jest konieczne dodawanie wszystkich aplikacji, które mogą okazać się potrzebne w przyszłości. Właściciele witryn będą dodawać i usuwać nowe aplikacje z biegiem czasu, zgodnie z potrzebami biznesowymi. Jednak wcześniejsze zaplanowanie sposobu dostosowania zawartości witryn ułatwi użytkownikom korzystanie z nich.

Usługa SharePoint Online zawiera wbudowane aplikacje, które są użyteczne przy różnych zastosowaniach biznesowych, takich jak przechowywanie dokumentów i zarządzanie nimi, zarządzanie projektami i śledzenie, a także komunikacja. Do witryny można dodać wiele wystąpień tych typów aplikacji. Można też kupować aplikacje innych firm w Sklepie SharePoint i dodawać je do witryny.

For more information, see Add an app to a site and Buy an app from the SharePoint Store.

Czy należy zdefiniować typy zawartości?

Typy zawartości umożliwiają użytkownikom witryny szybkie tworzenie specjalnych rodzajów zawartości za pomocą poleceń Nowy element i Nowy dokument na liście lub w bibliotece. Typy zawartości są użyteczne, ponieważ umożliwiają właścicielom witryn zapewnienie spójności zawartości witryn. Dzięki typom zawartości lista lub biblioteka może zawierać wiele różnych typów elementów lub dokumentów. Właściciele witryn mogą wstępnie skonfigurować określone szczegóły dotyczące zawartości podczas konfigurowania typów zawartości witryny, listy lub biblioteki.

Właściciele witryn mogą definiować typy zawartości dla elementów list, dokumentów lub folderów.

Warto zdefiniować typy zawartości dla zawartości, która spełnia dowolne z poniższych kryteriów:

If this is true:

Typy zawartości mogą być użyteczne w następujący sposób:

Istnieją określone typy dokumentów o standardowym formacie lub przeznaczeniu, które powinny być spójne w całej organizacji.

Dla tych typów dokumentów można skonfigurować typy zawartości witryny na poziomie witryny zespołu, aby były one dostępne do użytku we wszystkich podwitrynach witryny zespołu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy w organizacji będą tworzyli te dokumenty w spójny sposób.

Istnieją konkretne szablony, których należy używać dla określonych rodzajów dokumentów.

Te szablony dokumentów można dodać do odpowiednich typów zawartości, aby wszystkie nowe dokumenty utworzone za pomocą danego typu zawartości bazowały na odpowiednim szablonie.

Istnieje standardowy zestaw informacji, które należy śledzić w przypadku określonych typów dokumentów lub elementów.

Do typu zawartości można dodać kolumny w celu śledzenia tych informacji. Dla wyjątkowo ważnych informacji można wyznaczyć odpowiednie kolumny. Podczas konfigurowania typu zawartości dla określonych kolumn można podać wartości domyślne.

Istnieje zdefiniowany proces biznesowy określający sposób obsługiwania i przeglądania danych typów dokumentów.

Warto skonfigurować przepływy pracy dla określonych typów zawartości. Za pomocą przepływów pracy można zarządzać procesami biznesowymi, takimi jak przeglądanie i zatwierdzanie dokumentów.

Po zidentyfikowaniu zawartości, dla której warto zdefiniować typy zawartości, należy zdecydować, na jakim poziomie zdefiniować typy zawartości. W przypadku zdefiniowania typów zawartości witryny na poziomie witryny zespołu będą one dostępne do użycia na listach i w bibliotekach wszystkich podwitryn witryny zespołu. Właściciele poszczególnych witryn także mogą definiować typy zawartości swoich witryn, ale będą one dostępne tylko na listach i w bibliotekach danej witryny i jej witryn podrzędnych.

Warto utworzyć arkusz kalkulacyjny lub tabelę z opisem informacji, które będą zawarte w tych typach zawartości. Na przykład można rozpocząć od utworzenia podstawowej tabeli, takiej jak ta przedstawiona poniżej, a następnie zmodyfikować ją w celu umieszczenia w niej dodatkowych informacji wartych śledzenia, takich jak witryny lub zespoły, które będą korzystać z tych typów zawartości:

Nowy typ zawartości

Nadrzędny typ zawartości

Kolumny

Szablon dokumentu

Przepływy pracy

Określ nazwę typu zawartości, który chcesz utworzyć.

Określ nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego zostanie on utworzony.

Podaj nową lub istniejącą kolumnę, którą chcesz dodać do typu zawartości.

Określ, czy z typem zawartości będzie skojarzony szablon dokumentu.

Określ, czy z typem zawartości będą skojarzone przepływy pracy.

For more information about working with content types, see Create or customize a content type.

W jaki sposób użytkownicy będą znajdować zawartość i uzyskiwać do niej dostęp?

Zastanów się, jak użytkownicy witryny będą znajdować zawartość witryn usługi SharePoint Online i korzystać z niej. Opracowanie odpowiedniego planu ułatwi konfigurowanie elementów nawigacyjnych i wyszukiwania dla witryny zespołu i jej podwitryn.

Jakie witryny należy uwzględnić w nawigacji globalnej?

Aby zaplanować nawigację, warto utworzyć diagram hierarchii witryn. Jeśli podczas planowania witryn utworzono diagram, można z niego skorzystać i go zmodyfikować. Należy uwzględnić wszystkie podwitryny witryny zespołu. Warto także uwzględnić wszystkie ważne listy i biblioteki znajdujące się w witrynie zespołu i jej podwitrynach. Dzięki temu łatwiej jest zidentyfikować ważne miejsca docelowe, które użytkownicy witryny chcieliby znaleźć na stronie głównej witryny zespołu.

Górny obszar nawigacji witryny umożliwia nawigację globalną.

Top links with one selected.

By default, each site uses its own top navigation, but you can decide to allow sites to inherit top navigation from the parent site so that the navigation experience is consistent across all sites. You can configure what sites appear on the top navigation. You can also include links to any other URL that you want, in case you want to integrate links to external resources into the navigation of your site. For more information about customizing the top navigation, see Customize the navigation on your team site.

Jeśli witryna zespołu zawiera wiele podwitryn, nie należy udostępniać ich wszystkich na górnym pasku łączy, ponieważ może to być trudne do ogarnięcia dla użytkowników witryny. Jednocześnie ważne witryny i zawartość powinny być łatwe do znalezienia. Za pomocą diagramu hierarchii witryn należy zidentyfikować kluczowe witryny, które będą udostępnione w nawigacji globalnej.

W jaki sposób użytkownicy będą nawigować po witrynach?

Oprócz górnego obszaru nawigacji witryny zawierają także pasek Szybkie uruchamianie — element nawigacyjny wyświetlany w lewej części strony.

Zwykle na pasku Szybkie uruchamianie są wyświetlane łącza specyficzne dla bieżącej witryny i za jego pomocą można wyróżnić najważniejszą zawartość. Po utworzeniu nowej listy lub biblioteki nowe łącze jest automatycznie wyświetlane w obszarze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie. W sekcji Ostatnie jest wyświetlanych tylko pięć najnowszych łączy.

Łącze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlenie ostatnio utworzonych stron, list i bibliotek

You can customize the Quick Launch to add or remove links to the lists and libraries on the site. You can also group links under custom headings. If you choose to have all subsites inherit the global navigation, then it will be important for Site Owners to customize the navigation on the Quick Launch because it will be the primary way users will find content within a site when they visit it. If you decide not to have subsites inherit global navigation from the Team Site, then users will be able to use both the top link bar and the Quick Launch on a subsite to find the content within it. For more information about editing the links on the Quick Launch, see Customize the navigation on your team site.

Top of Page

Co należy wziąć pod uwagę podczas planowania wyszukiwania?

Użytkownicy będą chętniej korzystali z usługi SharePoint Online, jeśli umożliwi im to łatwe znajdowanie potrzebnych informacji. Korzystając z funkcji dotyczących zawartości, takich jak typy zawartości, lub dodając do list i bibliotek kolumny metadanych, można zwiększyć wykrywalność zawartości podczas wyszukiwania.

Administratorzy witryn i zbiorów witryn mogą dostosowywać obsługę wyszukiwania dla użytkowników, określając różne ustawienia konfiguracji.

Czynność:

Temat:

Dostosowywanie stylów i ustawień wpływających na wyniki wyszukiwania oraz dostosowywanie Centrum wyszukiwania i składników Web Part używanych na stronach Centrum wyszukiwania.

Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Tworzenie reguł kwerend w celu lepszego dostosowania wyników wyszukiwania do potrzeb użytkowników.

Zarządzanie regułami zapytań

Dostosowywanie źródeł wyników wyszukiwania.

Zarządzanie źródłami wyników

Wyświetlanie, tworzenie lub zmienianie właściwości zarządzanych albo mapowanie właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane.

Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Eksportowanie i importowanie dostosowanych ustawień konfiguracji wyszukiwania między witrynami. Eksportowane i importowane ustawienia obejmują wszystkie dostosowane reguły kwerend, źródła wyników, typy wyników, modele klasyfikowania i ustawienia wyszukiwania w witrynie.

Eksportowanie oraz importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania

Mechanizmy udostępniania zawartości do wyszukiwania

The search service is scheduled to crawl SharePoint Online content every five minutes. After an item is added to a SharePoint Online site, there will be a period of time before it is indexed and returned in search results. This amount of time varies based on current user activities. Tasks like site migration, upgrade, and maintenance increase the load on the indexing pipeline. New content items should typically display in search results within an hour.

Do czego użytkownicy będą używać zawartości?

Ustalając odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sposobu używania zawartości przez użytkowników, można określić, jak należy skonfigurować konkretne witryny, listy lub biblioteki, a także jakich funkcji mogą potrzebować użytkownicy witryny.

Zagadnienia do rozważenia:

Proponowane zmiany konfiguracji zawartości:

Czy należy śledzić wersje określonych rodzajów dokumentów lub elementów list?

 • Należy rozważyć, czy włączyć przechowywanie wersji dla tych list lub bibliotek.

 • Należy rozważyć, czy ustawić wymaganie wyewidencjonowywania tych dokumentów lub elementów przed ich zmodyfikowaniem.

Czy użytkownicy witryny będą musieli jednocześnie współpracować nad określonymi rodzajami dokumentów?

 • Należy rozważyć, czy włączyć współtworzenie dla odpowiednich bibliotek, aby umożliwić współpracę.

Czy określone rodzaje zawartości wymagają zatwierdzenia przed ich udostępnieniem?

 • Należy rozważyć, czy włączyć zatwierdzanie zawartości dla bibliotek lub korzystać z przepływów pracy w celu zarządzania zatwierdzaniem.

Czy niektóre rodzaje dokumentów podlegają określonym procesom biznesowym lub przepływom pracy osób?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć lub skonfigurować przepływy pracy dla typów zawartości dotyczących tych dokumentów lub dla bibliotek, w których te dokumenty się znajdują.

Czy do sterowania lub zarządzania procesami będą używane listy?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć lub skonfigurować przepływy pracy oparte na listach dla procesów, takich jak śledzenie problemów i zarządzanie nimi.

Czy w witrynach będzie udostępniana poufna zawartość, do której należy ograniczyć dostęp?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć specjalne witryny lub biblioteki skonfigurowane z unikatowymi uprawnieniami w celu przechowywania poufnej zawartości.

 • Należy rozważyć, czy skonfigurować uprawnienia na poziomie elementów, jeśli wymagane są minimalne ograniczenia dostępu do zawartości.

 • Należy rozważyć, czy skorzystać z określania docelowych odbiorców w celu wyświetlania różnej zawartości różnym użytkownikom.

 • Należy rozważyć, czy wykluczyć określone listy lub biblioteki z indeksowania wyszukiwania.

Czy należy wysyłać użytkownikom aktualizacje dotyczące zmian zawartości?

 • Należy rozważyć, czy włączyć funkcję RSS dla kluczowych list i bibliotek.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×