Używanie programu Word w szkole

Pisanie równania lub formuły

Pisanie równania lub formuły

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pakiet Office ma równania, które można łatwo wstawiać do dokumentów. Równań wbudowanych pakietu Office nie odpowiadają Twoim potrzebom, możesz edytować, zmienić istniejące równanie lub Napisz własny równanie od podstaw.

Co nowego dla równań w programie Word

Wykorzystywania studentom oraz nauczycielom: Firma Microsoft przez użytkowników głośnymi i wyczyść! górnego zażądał, aby składnia równanie matematyczne lateksu jest tutaj.

Dostępne dla subskrybentów 1707 wersji (Tworzenie 8326.2058) lub nowszy

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9
 • Wybierz pozycję Wstaw > Równanie i wybierz odpowiednie równanie, które mają z galerii.

  Wstawianie równania

 • Po wstawieniu równania na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia równań zostanie otwarta przy użyciu symboli i struktur, które można dodać do równania.

Aby wpisywać równanie od podstaw, naciśnij klawisze Alt += na klawiaturze.

lub

Wstawianie > Równanie i wybierz przycisk Wstaw nowe równanie od dołu gotowy w galerii równań. Spowoduje to wstawienie symbol zastępczy równania, których można wpisać równanie.

Wstawianie nowego równania

Wstawianie znacznika wyboru lub innego symbolu

Dodawanie równania w galerii równań

 1. Zaznacz równanie, które chcesz dodać.

 2. Wybierz strzałkę w dół i wybierz polecenie Zapisz jako nowe równanie....

 3. Wpisz nazwę równania w oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego.

 4. Wybierz z listy galerii równań .

 5. Wybierz pozycję OK.

Aby zmienić lub edytowanie równania, który został wcześniej zapisany,

 1. Zaznacz równanie, aby wyświetlić Narzędzia równań na Wstążce.

  Narzędzia równań

  Uwaga: Jeśli Narzędzia równań nie zostaną wyświetlone, może to oznaczać, że równanie zostało utworzone w starszej wersji programu Word. W takim przypadku zobacz Zmienianie równania napisanego we wcześniejszej wersji programu Word.

 2. Wybierz Projekt, aby wyświetlić narzędzia umożliwiające dodawanie różnych elementów do równania. Możesz dodać lub zmienić następujące elementy do równania.

  • W grupie Symbole znajdują się symbole matematyczne. Aby wyświetlić wszystkie symbole, kliknij przycisk Więcej. Obraz przycisku Aby wyświetlić inne zestawy symboli, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu galerii.

   Podstawowe symbole matematyczne

  • Grupa Struktury zawiera struktury, które można wstawiać. Wybierz strukturę, aby ją wstawić, a następnie wpisz odpowiednie wartości w miejsce symboli zastępczych (małych pól oznaczonych linią kropkowaną).

   Pierwiastki

  • Opcja Professional Wyświetla równania w formacie profesjonalnym zoptymalizowana pod kątem wyświetlania. Opcja liniowy Wyświetla równanie jako tekst źródła, które mogą być używane do wprowadzania zmian równanie w razie potrzeby. Opcja liniowej będzie wyświetlana równanie w formacie UnicodeMath lub lateksu formatu, który można ustawić we fragmencie konwersji.

   Fragment konwersji
  • Istnieje możliwość przekonwertować wszystkie równań w dokumencie formaty Professional i liniowy lub tylko jednego równanie strefę obliczenia jest zaznaczone lub kursor znajduje się w równaniu.

   Równanie funkcji wszystkich liniowego

Na urządzeniach dotykowym i pióra można napisać równań przy użyciu pióra lub palca. Aby zapisać równań przy użyciu pisma odręcznego,

 1. Wybierz pozycję Rysowanie > pisma odręcznego do konwertowania obliczenia, a następnie kliknij Równanie odręczne w dolnej części galerii wbudowany.

 2. Aby ręcznie napisać równanie matematyczne za pomocą pióra lub palca. Jeśli nie korzystasz z urządzenia dotykowego, użyj myszy, aby napisać równanie. Można zaznaczyć części równanie i do edycji w Przejdź i upewnij się, że program Word jest poprawnie interpretowaniu pisma ręcznego za pomocą okna podglądu.

  Okienko równania odręcznego w programie Word

 3. Po zakończeniu, kliknij przycisk Wstaw, aby przekonwertować równanie odręczne równania w dokumencie.

Zobacz też

Równania w formacie liniowym przy użyciu UnicodeMath i lateksu w programie Word

Gdzie jest Edytor równań?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×