PerformancePoint Server 2007 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Serwery pakietu Office 2007 i aplikacje osiągnięto ich zakończenia pomocy technicznej, w tym serwery i aplikacje, które może być używany w ramach rozwiązań analiz biznesowych.

Aplikacje analizy biznesowej firmy Microsoft

Obsługa daty zakończenia

ProClarity Analytics Server 6.3 z dodatkiem Service Pack 3

ProClarity Desktop Professional 6.3

ProClarity SharePoint Viewer 6.3

11 lipca 2017 r

SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3

10 października 2017 r.

PerformancePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3

9 stycznia 2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanego wycofania serwerów pakietu Office 2007, zobacz Planowanie uaktualnienia serwerów pakietu Office 2007.

Jakie ma koniec średniej pomocy technicznej?

Produktów firmy Microsoft, takich jak programu PerformancePoint Server 2007 z dodatkiem SP3, ProClarity oprogramowania i SharePoint Server 2007 z dodatkiem SP3 sprzedał cyklu świadczenia pomocy technicznej, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki i aktualizacje zabezpieczeń. Cykl życia produktu zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu, a na koniec tego cyklu życia nosi nazwę produktu koniec pomocy technicznej. Jak programu ProClarity, PerformancePoint Server i SharePoint Server 2007 osiągnęły ich zakończenia pomocy technicznej, firma Microsoft nie jest już udostępni:

 • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

 • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwerów;

 • poprawki zabezpieczeń dotyczące wykrytych luk, które mogą narazić serwery lub aplikacje na naruszenie bezpieczeństwa;

 • aktualizacje stref czasowych.

Instalacji programu ProClarity, program SharePoint Server 2007 z dodatkiem SP3 i programu PerformancePoint Server 2007 z dodatkiem SP3 będzie uruchomić, nawet jeśli zakończono świadczenie pomocy technicznej. Jednak zdecydowanie zaleca się, jak najwcześniej migrację z nich.

Jakie opcje są dostępne?

Zbliżające się zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla tych aplikacji analizy biznesowej stanowi doskonały moment na zapoznanie się z dostępnymi opcjami i przygotowanie planu uaktualnienia. Od 2007 r. w aplikacjach analizy biznesowej firmy Microsoft wprowadzono wiele zmian i do rozważenia jest kilka opcji. Poniższa tabela zawiera ich podsumowanie:

Jeśli używany wcześniej produkt to…

Zapoznaj się z tymi opcjami…

I weź pod uwagę te kwestie…

Funkcje monitorowania i analizy programu PerformancePoint Server 2007, w tym:

 • Serwer monitorowania programu PerformancePoint

 • Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint

 • Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Services (służący do renderowania pulpitów nawigacyjnych, kart wyników i raportów programu PerformancePoint)

Program Excel z aplikacją Excel Online (w chmurze lub lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usłudze Office 365

Power BI (w chmurze lub lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Co to jest Power BI?

SQL Server Reporting Services (lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz SQL Server Reporting Services (SSRS): tworzenie i wdrażanie raportów mobilnych i podzielonych na strony oraz zarządzanie nimi

Usługi programu PerformancePoint (lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Co nowego w Usługach programu PerformancePoint (SharePoint Server 2010)

Program Excel i aplikacja Excel Online są dostępne jako rozwiązania online (chmurowe) lub lokalne. Możliwości programu Excel i aplikacji Excel Online pozwalają sprostać wielu potrzebom z zakresu raportowania i funkcji pulpitu nawigacyjnego.

Usługa Power BI jest dostępna jako rozwiązanie lokalne lub online. Usługa Power BI nie jest uwzględniona w usłudze Office 365, ale możesz rozpocząć pracę z usługą Power BI bezpłatnie, a następnie, w zależności od użycia danych i potrzeb biznesowych, przeprowadzić uaktualnienie do usługi Power BI Pro.

Zarówno usługi Reporting Services, jak i Usługi programu PerformancePoint są rozwiązaniami lokalnymi.

Usługi programu PerformancePoint są dostępne w programach SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 i SharePoint Server 2016.

Niektóre funkcje i typy raportów, które były dostępne w programie PerformancePoint Server 2007, nie są dostępne w programie Excel, usłudze Power BI, usługach Reporting Services czy w Usługach programu PerformancePoint. Warto przejrzeć dostępne funkcje, aby określić najlepsze rozwiązanie pod kątem danych potrzeb biznesowych.

Oprogramowanie ProClarity, w tym:

 • ProClarity Desktop Professional

 • ProClarity Analytics Server

 • ProClarity SharePoint Viewer

Nawiąż współpracę się z partnerem firmy Microsoft, aby określić rozwiązanie najlepiej spełniające Twoje potrzeby. Odwiedź Centrum partnerów firmy Microsoft

Ponadto możesz rozważyć korzystanie z programu Excel i aplikacji Excel Online, usługi Power BI, usług SQL Server Reporting Services bądź Usług programu PerformancePoint.

Niektóre funkcje i możliwości dostępne w oprogramowaniu ProClarity są dostępne w innych produktach oferowanych przez firmę Microsoft, w tym w programie Excel, usłudze Power BI, usługach Reporting Services i Usługach programu PerformancePoint.

Wskaźniki KPI programu SharePoint Server 2007 (znane również jako wskaźniki KPI programu MOSS)

Program Excel z Usługami programu Excel (Usługi programu Excel są teraz określane jako aplikacja Excel Online). Aby uzyskać omówienie, zobacz Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usługach programu Excel (SharePoint Server 2013)

Wskaźników KPI programu MOSS utworzonych za pomocą programu SharePoint Server 2007 można używać w programach SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 i SharePoint Server 2016. Nie można jednak tworzyć nowych wskaźników KPI programu MOSS.

Excel 2007

Program Excel z aplikacją Excel Online (w chmurze lub lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usłudze Office 365

Power BI (w chmurze lub lokalnie). Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz Co to jest Power BI?

Zarówno program Excel z aplikacją Excel Online, jak i usługa Power BI oferują organizacji rozwiązania chmurowe i lokalne, zapewniające obsługę wielu różnych źródeł danych.

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy w wyborze rozwiązania?

Biorąc pod uwagę mnogość dostępnych opcji analizy biznesowej, określenie najlepszej z nich może wydawać się przytłaczające. Aby Ci pomóc, udostępniamy przewodnik online. Zobacz Wybieranie narzędzi analizy biznesowej firmy Microsoft na potrzeby analizowania i raportowania.

Co się stanie, jeśli nie przeprowadzę uaktualnienia teraz?

Na tę chwilę możesz zrezygnować z uaktualnienia. Istniejące serwery i aplikacje nadal będą działać. Po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej nie będziesz jednak otrzymywać dalszych aktualizacji — w tym aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto jeśli wystąpią problemy z aplikacjami serwerowymi, nie będziesz mieć dostępu do pomocy technicznej od firmy Microsoft.

Jak zaplanować uaktualnienie?

Kolejnym krokiem po zapoznaniu z opcjami uaktualnienia jest przygotowanie planu uaktualnienia. W poniższych sekcjach zawarto informacje i linki do dodatkowych zasobów, aby ułatwić Ci zaplanowanie rozwiązania. Jeśli chodzi o aplikacje analizy biznesowej firmy Microsoft, dostępne są cztery główne opcje — w tym dwie działające zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym, a także dwa rozwiązania wyłącznie lokalne:

Opcja

W chmurze czy lokalnie?

Korzystanie z programu Excel i aplikacji Excel Online

W obu środowiskach

Korzystanie z usługi Power BI

W obu środowiskach

Korzystanie z usług Reporting Services

Tylko lokalnie

Korzystanie z Usług programu PerformancePoint

Tylko lokalnie

Korzystanie z programu Excel i aplikacji Excel Online (w chmurze lub lokalnie)

Aplikacja Excel Online — znana też jako Usługi programu Excel w programie SharePoint Server — umożliwia wyświetlanie i używanie skoroszytów w oknie przeglądarki, nawet w przypadku braku zainstalowanego programu Excel na komputerze. Za pomocą programu Excel możesz tworzyć raporty, karty wyników i pulpity nawigacyjne, a następnie udostępniać skoroszyty innym osobom przy użyciu aplikacji Excel Online, niezależnie od tego, czy korzystasz z usługi SharePoint Online w ramach usługi Office 365, czy z lokalnego programu SharePoint Server. Ponadto możesz korzystać z danych przechowywanych lokalnie lub w chmurze, co daje Ci możliwość używania różnorodnych źródeł danych.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kluczowych zalet korzystania z programu Excel z usługą Office 365 w porównaniu z używaniem programu Excel i programu SharePoint Server. Dodatkowe informacje umieszczono poniżej.

Program Excel w ramach usługi Office 365 (w chmurze)

Program Excel z programem SharePoint Server (lokalnie)

Masz dostęp do najnowszej i najlepszej wersji programu Excel. Usługa Office 365 zapewnia najnowszą wersję programu Excel, która obejmuje nowe, zaawansowane typy wykresów, możliwość szybkiego i łatwego tworzenia wykresów oraz tabel, a także obsługę dodatkowych źródeł danych.

Konfiguracja jest znacznie uproszczona. Aplikacja Excel Online jest zawarta w usłudze Office 365 dla firm, dzięki czemu nie musisz wykonywać ciężkiej pracy. Utwórz konto i zaloguj się, a wszystko będzie działać szybciej i wydajniej niż w przypadku uaktualniania serwerów lokalnych.

Skoroszyty są dostępne wszędzie. Użytkownicy mogą bezpiecznie wyświetlać skoroszyty w dowolnym miejscu, przy użyciu komputera, smartfonu i tabletu.

To nie wszystko! Zobacz Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usłudze Office 365

Zarządzasz ustawieniami globalnymi. Jako administrator programu SharePoint możesz określić ustawienia globalne, dotyczące na przykład zabezpieczeń, równoważenia obciążenia, zarządzania sesjami, buforowania skoroszytów i połączeń danych zewnętrznych.

Możesz korzystać z Usług programu Excel wraz z Usługami programu PerformancePoint. W ramach instalacji programu SharePoint Server możesz skonfigurować Usługi programu Excel i Usługi programu PerformancePoint oraz uwzględniać raporty Usług programu Excel na pulpitach nawigacyjnych programu PerformancePoint.

To nie wszystko! Zobacz Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usługach programu Excel (SharePoint Server 2013)

Program Excel w ramach usługi Office 365 (w chmurze)

Jeśli przejdziesz do usługi Office 365, uzyskasz najnowsze usługi i aplikacje, w tym program Excel 2016 i aplikację Excel Online. Usługi programu PerformancePoint nie są dostępne w usłudze Office 365, dlatego będzie konieczna zamiana zawartości pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint na skoroszyty programu Excel lub inne raporty. Dobra wiadomość jest taka, że program Excel 2016 zawiera wiele nowych typów wykresów, a tworzenie imponujących pulpitów nawigacyjnych w programie Excel jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ponadto regularnie dodawane są nowe funkcje. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co nowego w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

Dodatkowo jeśli zakupisz usługę Office 365 dla co najmniej 50 stanowisk, zespół usługi Microsoft FastTrack może pomóc Ci w konfiguracji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz witrynę Microsoft FastTrack.

Program Excel z programem SharePoint Server (lokalnie)

W przypadku uaktualnienia do nowszej wersji programu SharePoint możesz używać programu Excel z Usługami programu Excel bądź aplikacją Excel Online w następujący sposób:

 • Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2010

 • Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2013

 • Aplikacja Excel Online, stanowiąca część programu Office Online Server, zainstalowana niezależnie od programu SharePoint Server 2016

Usługi programu PerformancePoint możesz również skonfigurować w nowej wersji programu SharePoint Server i korzystać z nich w połączeniu z Usługami programu Excel lub aplikacją Excel Online.

Aby dowiedzieć się, że opcje uaktualniania — więcej informacji na temat programu SharePoint, zobacz Przewodnik po pomocy technicznej programu SharePoint Server 2007 koniec.

Aby dowiedzieć się więcej o Usługach programu Excel, zobacz Omówienie Usług programu Excel (SharePoint Server 2010).

Korzystanie z usługi Power BI (w chmurze lub lokalnie)

Usługa Power BI to pakiet narzędzi do analityki biznesowej, umożliwiających analizowanie danych i dzielenie się wnioskami. Za pomocą usługi Power BI możesz tworzyć interakcyjne raporty i pulpity nawigacyjne z użyciem źródeł danych znajdujących się w środowisku lokalnym lub online. Inne osoby mogą wyświetlać Twoje raporty i pulpity nawigacyjne oraz z nich korzystać przy użyciu swoich komputerów bądź urządzeń przenośnych.

Rozwiązanie Power BI nie jest uwzględnione w usłudze Office 365 ani programie SharePoint Server. Stanowi osobną ofertę obejmującą program Power BI Desktop, bramy usługi Power BI oraz usługę Power BI. Usługa Power BI jest również zintegrowana z usługą SharePoint Online. Pracę z usługą Power BI możesz rozpocząć bezpłatnie i, w zależności od użycia danych oraz potrzeb biznesowych, przeprowadzić uaktualnienie do usługi Power BI Pro. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co to jest Power BI?

Korzystanie z usług Reporting Services (lokalnie)

Usługi SQL Server Reporting Services zapewniają zaawansowane rozwiązanie do raportowania wraz z możliwością instalacji i konfiguracji usług Reporting Services w trybie natywnym lub w trybie zintegrowanym z programem SharePoint. Ponadto możesz tworzyć raporty przy użyciu kilku narzędzi, takich jak Projektant raportów, Report Builder czy Power View. W najnowszej wersji programu SQL Server dostępne jest również narzędzie SQL Server Mobile Report Publisher, za pomocą którego możesz tworzyć raporty skalujące się do dowolnego rozmiaru ekranu, dzięki czemu Twoja organizacja może korzystać z raportów na urządzeniach przenośnych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz SQL Server Reporting Services (SSRS): tworzenie i wdrażanie raportów mobilnych i podzielonych na strony oraz zarządzanie nimi.

Korzystanie z Usług programu PerformancePoint (lokalnie)

Jak wiadomo, program PerformancePoint Server 2007 był sprzedawany niezależnie od programu SharePoint Server 2007. Począwszy od programu SharePoint Server 2010 Usługi programu PerformancePoint są aplikacją usługi w programie SharePoint Server. Oznacza to, że do korzystania z Usług programu PerformancePoint nie jest wymagany zakup osobnych licencji serwera ani sprzętu.

Aby przejść z programu PerformancePoint Server 2007 do Usług programu PerformancePoint, należy przejść do nowszej wersji programu SharePoint Server i skonfigurować Usługi programu PerformancePoint. W zależności od tego, do której wersji programu SharePoint Server przechodzisz, możesz mieć możliwość importowania istniejącej zawartości pulpitu nawigacyjnego z programu PerformancePoint Server 2007 do Usług programu PerformancePoint.

 • W przypadku uaktualnienia do programu SharePoint Server 2010 możesz zaimportować zawartość pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint z programu PerformancePoint Server 2007 do Usług programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2010. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa, zobacz Kreator importu: zawartość programu PerformancePoint Server 2007 do programu SharePoint Server 2010.

 • Jeśli przechodzisz do programu SharePoint Server 2013 lub SharePoint Server 2016, najprawdopodobniej będzie konieczne utworzenie nowej zawartości pulpitu nawigacyjnego (źródeł danych, raportów, kart wyników i stron pulpitu nawigacyjnego).

Aby rozpocząć pracę nad planem uaktualnienia Usług programu PerformancePoint, zobacz następujące zasoby:

 1. SharePoint Server 2007 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

 2. Jeśli wiesz, z jakiej wersji programu SharePoint będziesz korzystać, zobacz odpowiedni artykuł dotyczący Usług programu PerformancePoint:

Po przeprowadzeniu uaktualnienia do Usług programu PerformancePoint będziesz mieć dostęp do kilku nowych funkcji i ulepszeń. Usługi programu PerformancePoint oferują ulepszone karty wyników, nowe wizualizacje, takie jak Drzewo dekompozycji, szczegółowy raport wskaźnika KPI, a także więcej typów wykresów, lepsze funkcje filtrowania analizy czasowej i lepszą zgodność z ułatwieniami dostępu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co nowego w Usługach programu PerformancePoint (SharePoint Server 2010).

Gdzie mogę uzyskać pomoc dotyczącą uaktualniania?

Czy w przypadku uaktualniania lokalnego lub przenoszenie do usługi Office 365, zalecamy przetwarzania partnera firmy Microsoft. Partner uprawnionych może ułatwić zidentyfikowanie rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzeb biznesowych i assist z wdrożeniem. Odwiedź witrynę Centrum partnerów firmy Microsoft, a następnie użyj filtrów wyszukiwania, aby znaleźć dostawcę rozwiązań.

Tematy pokrewne

Zasoby pomocne w uaktualnianiu serwerów i klientów pakietu Office 2007
Grupa poświęcona wycofywaniu pakietu Office (w społeczności technicznej firmy Microsoft)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×