Partnerzy: zarządzanie klientami

Uwaga   Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów firmy Microsoft w chmurze autoryzowanych do oferowania administracji delegowanej oraz autoryzowanych dostawców usług.

Uwaga    Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów firmy Microsoft w chmurze autoryzowanych do oferowania administracji delegowanej oraz autoryzowanych dostawców usług.

Uwaga    Ten artykuł dotyczy tylko Office 365 obsługiwanych przez firmę 21Vianet w Chinach. Ta funkcja jest dostępna tylko dla Office 365 obsługiwanych przez partnerów firmy 21Vianet autoryzowanych do oferowania administracji delegowanej oraz autoryzowanym dostawcom usług.

W widoku listy zarządzanie klientami są wyświetlane tylko klienci, którym przydzielono Ci uprawnienia do zarządzania swoimi organizacjami. Jeśli masz klientów, ale nie masz delegowanego dostępu do zarządzania nimi, nie zostaną one wyświetlone.

  • Możesz wyświetlić listę wszystkich klientów w widoku listy i wyświetlić odpowiednie żądania usług lub problemy związane z kondycją.

  • Wybranie klienta w widoku listy powoduje wyświetlenie informacji w okienku szczegółów, takich jak adres klienta, abonamenty oraz możliwość otwierania centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 dla klienta.

  • Po wybraniu klienta w widoku listy, a następnie wybraniu funkcji w okienku po lewej stronie, którą funkcje będą przeszukiwać w kontekście tego klienta. Na przykład na liście klientów wybierz klienta, a następnie wybierz pozycję kondycja usługi, zostanie wyświetlony stan kondycja klienta.

W poniższej tabeli opisano funkcje zarządzania klientami, a w razie potrzeby linki do artykułów, na których można dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

Zarządzanie

Opis

Informacje dodatkowe

Zarządzanie organizacją klienta

Aby zarządzać organizacją klienta, wybierz klienta w widoku listy, a następnie kliknij jedno z łączy centrum administracyjnego w okienku akcji po prawej stronie. Jeśli na przykład chcesz zarządzać ustawieniami programu Exchange klienta, kliknij pozycję Centrum administracyjne programu Exchange.

Aby wyszukać klienta, kliknij ikonę wyszukiwania w górnej części widoku lista i wpisz częściową lub pełną nazwę organizacji lub domenę podstawową. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Kondycja usługi

Aby dowiedzieć się, czy dowolny z klientów ma alerty kondycji usługi, posortuj dane według kolumny kondycja usługi. Jeśli klient ma problem z kondycją, w kolumnie pojawi się ikona informacji. Kliknij ikonę i nastąpi przekierowanie do raportu kondycji usługi klienta.

Kondycję usługi klienta można też wyświetlić, wybierając klienta na liście, a następnie klikając pozycję kondycja usługi w okienku po lewej stronie.

Wyświetlanie stanu usług

Żądania obsługi

Aby wyświetlić żądania obsługi klienta, wybierz klienta w widoku listy, a następnie kliknij pozycję żądania obsługi w okienku po lewej stronie.

Możesz również utworzyć żądanie obsługi w imieniu klienta. Wybierz klienta w widoku listy zarządzania klientami, a następnie kliknij pozycję żądania usług. Kliknij przycisk + Dodaj, aby utworzyć żądanie obsługi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×