Partnerzy: budowanie infrastruktury biznesowej i administrowanie subskrypcją partnera usługi Office 365

Usługa Office 365 daje autoryzowanym partnerom programu Microsoft Cloud Partner możliwość poszerzenia bazy klientów oraz zbudowania z nimi solidnych relacji. Dzięki usłudze Office 365 Twoi klienci mogą korzystać z usług w chmurze, co eliminuje konieczność zarządzania kopiami zapasowymi danych lub infrastrukturą bądź aktualizacjami serwera. Klienci są skłonni uiścić miesięczną lub roczną opłatę za korzystanie z tych lub innych usług zapewniających im spokój. Za pomocą funkcji dostępnych w Centrum administracyjnym partnera możesz wysłać klientom zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej i oferty zakupu, a także zaoferować im usługi administracji delegowanej (w zależności od rodzaju usług, które możesz udostępniać). Korzystając z kluczy produktu, możesz również skonfigurować subskrypcję usługi Office 365 Twojego klienta.

Po zalogowaniu do usługi Office 365 kliknij pozycję Partner, aby przejść do Centrum administracyjnego partnera. Na stronie Zarządzanie klientami lub Partner — przegląd zostaną wyświetlone różne łącza w zależności od rodzaju usług, które możesz udostępniać.

Co chcesz zrobić?

Weryfikowanie informacji o firmie

Administrowanie subskrypcją firmy

Zarządzanie klientami

Tworzenie i wysyłanie zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej

Tworzenie i wysyłanie ofert zakupu

Oferowanie administracji delegowanej

Konfigurowanie subskrypcji klienta przy użyciu klucza produktu

Weryfikowanie informacji o firmie

Przed nawiązaniem pierwszego kontaktu z klientami upewnij się, że informacje o Twojej firmie (na przykład numer telefonu lub adres e-mail) są poprawne. Będą one widoczne w różnych miejscach w usłudze Office 365.

Nazwa firmy jest wyświetlana jako łącze w prawym górnym rogu strony Zarządzanie klientami lub Partner — przegląd. Kliknij to łącze, aby wyświetlić informacje o firmie. Administratorzy globalni mogą edytować te informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie adresu organizacji i innych informacji w profilu.

Administrowanie subskrypcją firmy

Partnerzy mają własną subskrypcję firmową usługi Office 365, która zawiera konta użytkowników. Aby zarządzać ustawieniami użytkowników i administratorów w firmie, przejdź do pozycji Pulpit nawigacyjny > Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania użytkownikami, zobacz Tworzenie lub edytowanie użytkowników.

Podczas tworzenia nowego użytkownika lub edytowania istniejącego przypisz użytkownikowi uprawnienia administratora.

Uwaga: .Upewnij się, że klient nie jest zaznaczony w widoku listy Zarządzanie klientami.

  1. Przejdź do pozycji Pulpit nawigacyjny > Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  2. Na stronie Aktywni użytkownicy kliknij pozycję Dodaj  Dodawanie . Jeśli chcesz edytować użytkownika, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij pozycję Edytuj  Edytowanie .

  3. Na karcie Ustawienia dla partnerów są dostępne następujące opcje dodatkowe:

  4. Przypisywanie administracyjnego dostępu do firmy: kliknij pozycję Tak, aby przydzielić użytkownikowi dostęp do strony Administrator. Wybierz rolę z listy, aby przypisać użytkownikowi uprawnienia administratora w firmie.

  5. Przypisywanie dostępu administracyjnego do obsługiwanych firm: kliknij pozycję Tak, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej oraz ofert zakupu na stronie Partner — przegląd. Wybierz odpowiedni poziom dostępu z listy:

    • Administracja pełna: ta rola ma uprawnienia równoważne z rolą administratora globalnego dla obsługiwanych firm.

    • Administracja ograniczona: ta rola ma uprawnienia równoważne z rolą administratora haseł dla obsługiwanych firm.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ról administratora i uprawnień, zobacz temat Przypisywanie ról administratora.

Może wystąpić konieczność zarządzania domenami i konfigurowania ustawień usług. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania subskrypcji usługi Office 365 i administrowania nimi, zobacz Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm.

Zarządzanie klientami

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów autoryzowanych do oferowania administracji delegowanej oraz dla autoryzowanych usługodawców.

Możesz udzielać pomocy klientom, administrując subskrypcjami, tworząc i przesyłając żądania usługi oraz resetując hasła. Jeśli zarządzasz mniej niż 100 klientami, będziesz używać nowej funkcji Zarządzanie klientami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie klientami w Centrum administracyjnym partnera.

Jeśli zarządzasz 100 lub więcej klientami, zobacz Znajdowanie klientów i udzielanie im pomocy.

Tworzenie i wysyłanie zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej

Uwaga:  Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów będących autoryzowanymi doradcami ds. subskrypcji.

Możesz tworzyć i wysyłać klientom zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej usługi Office 365. Zaproszenie może zawierać jedną subskrypcję próbną.

Jeśli masz uprawnienia do oferowania administracji delegowanej, możesz dodać do zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej opcję umożliwiającą administrowanie subskrypcją w imieniu klienta. To ułatwi klientom skorzystanie z wersji próbnej usługi Office 365.

Podczas tworzenia zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej jest tworzony niestandardowy adres URL, który zawiera kod osadzony identyfikujący Ciebie jako doradcę ds. subskrypcji. Adresu URL można używać do obsługi jednego lub większej liczby klientów. Adres URL można wysłać klientowi w wiadomości e-mail lub opublikować go w witrynie sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej, zobacz Tworzenie zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej.

Tworzenie i wysyłanie ofert zakupu

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów programu Microsoft Cloud Partner będących autoryzowanymi doradcami ds. subskrypcji.

Po wysłaniu klientom zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej kolejnym krokiem jest utworzenie oferty zakupu. Ofertę można dostosować tak, aby zawierała określone usługi, których potrzebuje klient, oraz poprawną liczbę licencji użytkownika. Jeśli masz uprawnienia do oferowania administracji delegowanej, możesz dodać do oferty zakupu opcję umożliwiającą administrowanie subskrypcją w imieniu klienta.

Podczas tworzenia oferty zakupu jest tworzony niestandardowy adres URL, który zawiera kod osadzony identyfikujący Ciebie jako doradcę ds. subskrypcji. Adresu URL można używać do obsługi jednego lub większej liczby klientów. Adres URL można wysłać klientowi w wiadomości e-mail lub opublikować go w witrynie sieci Web.

Jeśli klient potrzebuje innej liczby licencji, wyślij nową ofertę. Liczbę licencji można również zmienić przy zakupie subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ofert zakupu, zobacz Tworzenie oferty zakupu.

Oferowanie administracji delegowanej

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów programu Microsoft Cloud Partner uprawnionych do oferowania administracji delegowanej.

Jeśli Twoi klienci już subskrybują usługę Office 365, możesz zaproponować im wyższy poziom obsługi, oferując administrację delegowaną. Administrator delegowany wykonuje większość zadań administracyjnych związanych z subskrypcją klienta.

Podczas wysyłania zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej lub oferty zakupu możesz zaoferować klientom administrację delegowaną. Można to również zrobić po zakupie subskrypcji przez klienta.

Aby można było administrować usługami w imieniu klienta, klient musi autoryzować Ciebie jako administratora delegowanego, akceptując Twoją ofertę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oferowanie administracji delegowanej.

Konfigurowanie subskrypcji klienta przy użyciu klucza produktu

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów programu Microsoft Cloud Partner będących autoryzowanymi doradcami ds. subskrypcji.

Subskrypcje usługi Office 365 możesz dostarczyć swojemu klientowi, kupując klucze produktu usługi Office 365 i konfigurując subskrypcję usługi Office 365 tego klienta. Jednocześnie możesz zaoferować mu administrację delegowaną. Jeśli klient wskazał Cię jako swojego zarejestrowanego partnera (POR, partner of record), możesz otrzymać dodatkowe korzyści, takie jak powiadomienia o zmianach w subskrypcji klienta. Twój klient może Cię wskazać jako zarejestrowanego partnera jedynie w przypadku, gdy jesteś autoryzowanym doradcą ds. subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania kluczy produktu w celu konfigurowania subskrypcji klienta, zobacz Konfigurowanie subskrypcji klienta przy użyciu klucza produktu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×