Pakowanie prezentacji na dysk CD lub flash USB

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć pakiet dla prezentacji i zapisać go na dysku CD lub USB, tak aby inne osoby mogły oglądać prezentację na większości komputerów. Niektóre osób mogą dzwonić do tego "Publikowanie prezentacji w pliku".

Zapisywanie pakietu na PŁYCIe CD

 1. Włóż czysty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty dysk CD z możliwością wielokrotnego zapisu (CD-RW) lub dysk CD-RW (zawierający istniejącą zawartość, którą można zastąpić) w stacji dysków.

 2. W PowerPoint kliknij pozycję plik, kliknij pozycję Eksportuj, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 3. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD wpisz nazwę dysku CD w polu Nazwa dysku CD .

 4. Aby dodać jedną lub więcej prezentacji do spakowania razem, kliknij przycisk Dodaj, zaznacz prezentację, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, którą chcesz dodać.

  Porada:  Po dodaniu więcej niż jednej prezentacji będą one odtwarzane w kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście pliki do skopiowania . Użyj przycisków strzałek znajdujących się po lewej stronie okna dialogowego, aby zmienić kolejność listy prezentacji.

 5. Aby dołączyć pliki dodatkowe, takie jak czcionki TrueType lub pliki połączone, kliknij pozycję Opcje.

  Pakowanie prezentacji na dysk CD

 6. W obszarze Uwzględnij te plikizaznacz odpowiednie pola wyboru:

  Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

  Okno dialogowe Opcje w oknie Spakuj na dysk CD

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 8. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij pozycję Kopiuj na dysk CD.

  Uwaga:  Aby zapisać prezentację na dysku DVD, zobacz nagrywanie prezentacji na dysku DVD.

Zapisywanie pakietu na dysku flash USB

 1. Włóż dysk flash USB w gnieździe USB komputera.

 2. W PowerPoint kliknij pozycję plik, kliknij pozycję Eksportuj, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 3. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD wpisz nazwę dysku CD w polu Nazwa dysku CD .

 4. Aby dodać jedną lub więcej prezentacji do spakowania razem, kliknij przycisk Dodaj, zaznacz prezentację, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, którą chcesz dodać.

  Porada:  Po dodaniu więcej niż jednej prezentacji będą one odtwarzane w kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście pliki do skopiowania . Użyj przycisków strzałek znajdujących się po lewej stronie okna dialogowego, aby zmienić kolejność listy prezentacji.

 5. Aby dołączyć pliki dodatkowe, takie jak czcionki TrueType lub pliki połączone, kliknij pozycję Opcje.

  Pakowanie prezentacji na dysk CD

 6. W obszarze Uwzględnij te plikizaznacz odpowiednie pola wyboru:

  Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

  Okno dialogowe Opcje w oknie Spakuj na dysk CD

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 8. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij pozycję Kopiuj do folderu.

 9. W oknie dialogowym Kopiuj do folderu wybierz pozycję Przeglądaj.

 10. W oknie dialogowym Wybieranie lokalizacji przejdź do swojego dysku flash USB, zaznacz go lub podfolder, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  Wybrany folder i ścieżka zostaną dodane do pola Lokalizacja w oknie dialogowym Kopiuj do folderu .

 11. PowerPoint pytanie dotyczące plików połączonych. Najlepiej odpowiedzieć tak , aby upewnić się, że wszystkie pliki potrzebne do prezentacji są dołączone do pakietu zapisanego na dysku flash USB.

  PowerPoint rozpoczyna kopiowanie plików, a po jego zakończeniu otwiera okno zawierające kompletny pakiet na dysku flash USB.

Zamiast tego nagrać prezentację na dysk DVD

Aby zapisać prezentację na dysku DVD, zobacz nagrywanie prezentacji na dysku DVD.

Zapisywanie pakietu na PŁYCIe CD

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować, lub, jeśli pracujesz z nową prezentacją, która nie została jeszcze zapisana, Zapisz prezentację.

 2. Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysku CD, a nie w sieci lub na dysku lokalnym na komputerze, włóż dysk CD do stacji CD-ROM.

  Uwagi: 

  • Możesz skopiować na pusty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty dysk CD wielokrotnego zapisu (CD-RW) lub dysk CD-RW zawierający istniejącą zawartość, którą można zastąpić.

  • Jeśli prezentacja zostanie skopiowana na dysk CD programu PowerPoint, należy skopiować wszystkie pliki w ramach jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodać więcej plików do dysku przy użyciu programu PowerPoint. Do skopiowania dodatkowych plików na dysk CD-R lub CD-RW zawierające istniejące pliki można jednak użyć Eksploratora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

 3. Kliknij kartę Plik.

 4. Kliknij pozycję Zapisz _AMP_ Wyślij, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie w prawym okienku kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 5. Aby wybrać prezentacje, które chcesz skopiować, oraz kolejność ich odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać prezentację, w oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie plików Wybierz prezentację, którą chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, którą chcesz dodać. Powtórz ten krok, jeśli chcesz dodać do pakietu inne powiązane pliki nienależące do programu PowerPoint.

   Uwaga: Obecnie otwarta prezentacja jest wyświetlana na liście pliki do skopiowania . Pliki połączone z prezentacją są uwzględniane automatycznie, ale nie są wyświetlane na liście pliki do skopiowania .

  • Po dodaniu więcej niż jednej prezentacji prezentacje będą wyświetlane na stronie sieci Web, która umożliwia przechodzenie do zawartości dysku CD w kolejności, w jakiej znajdują się na liście pliki do skopiowania w oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD . Aby zmienić kolejność, wybierz prezentację, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciski strzałek, aby przenieść prezentację w górę lub w dół listy.

  • Aby usunąć prezentację lub plik z listy pliki do skopiowania , zaznacz prezentację lub plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Uwzględnij te plikiwykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacją, są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru pliki połączone . Pliki połączone z prezentacją mogą zawierać arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresami, plikami dźwiękowymi, klipami filmowymi i nie tylko.

  • Aby użyć osadzonych czcionek TrueType, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType .

   Uwagi: 

   • Jeśli prezentacja nie zawiera obecnie czcionek osadzonych, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType zawierające czcionki spakowane. Pole wyboru osadzone czcionki TrueType dotyczy wszystkich kopiowanych prezentacji, w tym połączonych z tymi prezentacjami.

   • Jeśli prezentacja zawiera już osadzone czcionki, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji w celu uwzględnienia czcionek osadzonych.

 7. Aby wymagać od innych użytkowników dostarczenia hasła, zanim będzie można otworzyć lub edytować dowolne skopiowane prezentacje, w obszarze Ulepsz zabezpieczenia i prywatnośćwpisz hasło lub hasła, które mają być wymagane, aby otworzyć prezentację, edytować ją lub oba.

  Hasła dotyczą plików pptx, PPT, potx, pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. PPA,...........,. Jeśli do dowolnego skopiowanego pliku masz już przypisane hasła, program PowerPoint wyświetli monit o wybranie między zachowaniem uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastąpienie ich nowymi hasłami. Jeśli zdecydujesz się zastąpić uprzednio przypisane hasła, nie zostaną one już zaakceptowane przez skopiowane wersje plików. Jednak są one nadal akceptowane dla oryginalnych wersji.

 8. Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kopiujesz prezentację do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, kliknij pozycję Kopiuj do folderu, wprowadź nazwę i lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, kliknij pozycję Kopiuj na dysk CD.

Zapisywanie pakietu na dysku flash USB

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować, lub, jeśli pracujesz z nową prezentacją, która nie została jeszcze zapisana, Zapisz prezentację.

 2. Włóż dysk flash USB do portu USB komputera.

 3. Kliknij kartę Plik.

 4. Kliknij pozycję Zapisz _AMP_ Wyślij, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie w prawym okienku kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 5. Aby wybrać prezentacje, które chcesz skopiować, oraz kolejność ich odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać prezentację, w oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie plików Wybierz prezentację, którą chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, którą chcesz dodać. Powtórz ten krok, jeśli chcesz dodać do pakietu inne powiązane pliki nienależące do programu PowerPoint.

   Uwaga: Obecnie otwarta prezentacja jest wyświetlana na liście pliki do skopiowania . Pliki połączone z prezentacją są uwzględniane automatycznie, ale nie są wyświetlane na liście pliki do skopiowania .

  • Po dodaniu więcej niż jednej prezentacji prezentacje będą wyświetlane na stronie sieci Web, która umożliwia przechodzenie do zawartości dysku CD w kolejności, w jakiej znajdują się na liście pliki do skopiowania w oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD . Aby zmienić kolejność, wybierz prezentację, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciski strzałek, aby przenieść prezentację w górę lub w dół listy.

  • Aby usunąć prezentację lub plik z listy pliki do skopiowania , zaznacz prezentację lub plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Uwzględnij te plikiwykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacją, są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru pliki połączone . Pliki połączone z prezentacją mogą zawierać arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresami, plikami dźwiękowymi, klipami filmowymi i nie tylko.

  • Aby użyć osadzonych czcionek TrueType, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType .

   Uwagi: 

   • Jeśli prezentacja nie zawiera obecnie czcionek osadzonych, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType zawierające czcionki spakowane. Pole wyboru osadzone czcionki TrueType dotyczy wszystkich kopiowanych prezentacji, w tym połączonych z tymi prezentacjami.

   • Jeśli prezentacja zawiera już osadzone czcionki, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji w celu uwzględnienia czcionek osadzonych.

 7. Aby wymagać od innych użytkowników dostarczenia hasła, zanim będzie można otworzyć lub edytować dowolne skopiowane prezentacje, w obszarze Ulepsz zabezpieczenia i prywatnośćwpisz hasło lub hasła, które mają być wymagane, aby otworzyć prezentację, edytować ją lub oba.

  Hasła dotyczą plików pptx, PPT, potx, pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. PPA,...........,. Jeśli do dowolnego skopiowanego pliku masz już przypisane hasła, program PowerPoint wyświetli monit o wybranie między zachowaniem uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastąpienie ich nowymi hasłami. Jeśli zdecydujesz się zastąpić uprzednio przypisane hasła, nie zostaną one już zaakceptowane przez skopiowane wersje plików. Jednak są one nadal akceptowane dla oryginalnych wersji.

 8. Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 10. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij pozycję Kopiuj do folderu.

 11. W oknie dialogowym Kopiuj do folderu wybierz pozycję Przeglądaj.

 12. W oknie dialogowym Wybieranie lokalizacji przejdź do swojego dysku flash USB, zaznacz go lub podfolder, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  Wybrany folder i ścieżka zostaną dodane do pola Lokalizacja w oknie dialogowym Kopiuj do folderu .

 13. PowerPoint pytanie dotyczące plików połączonych. Najlepiej odpowiedzieć tak , aby upewnić się, że wszystkie pliki potrzebne do prezentacji są dołączone do pakietu zapisanego na dysku flash USB.

  PowerPoint rozpoczyna kopiowanie plików, a po jego zakończeniu otwiera okno zawierające kompletny pakiet na dysku flash USB.

Zapisywanie pakietu na PŁYCIe CD

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować, lub, jeśli pracujesz z nową prezentacją, która nie została jeszcze zapisana, Zapisz prezentację.

 2. Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysku CD, a nie w sieci lub na dysku lokalnym na komputerze, włóż dysk CD do stacji CD-ROM.

  Uwagi: 

  • Możesz skopiować na pusty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty dysk CD wielokrotnego zapisu (CD-RW) lub dysk CD-RW zawierający istniejącą zawartość, którą można zastąpić.

  • Jeśli prezentacja zostanie skopiowana na dysk CD programu PowerPoint, należy skopiować wszystkie pliki w ramach jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodać więcej plików do dysku przy użyciu programu PowerPoint. Do skopiowania dodatkowych plików na dysk CD-R lub CD-RW zawierające istniejące pliki można jednak użyć Eksploratora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

 3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 4. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij pozycję Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Kliknij pozycję Kopiuj do folderu lub Kopiuj na dysk CD.

  Program PowerPoint pakuje prezentację do folderu lub dysku CD, aby można było ją rozpowszechniać.

  Uwagi: 

  • Jeśli masz już kopię programu PowerPoint Viewer 2007, możesz jej używać do wyświetlania plików sformatowanych w programie PowerPoint 2000 lub nowszym. (Program PowerPoint Viewer został wycofany i nie jest już dostępny do pobrania).

  • Program PowerPoint Viewer 2007 nie obsługuje plików sformatowanych w programie PowerPoint 97 lub starszym. Aby wyświetlić prezentację sformatowaną w programie PowerPoint 97 lub starszym za pomocą programu PowerPoint Viewer 2007, Otwórz prezentację w programie PowerPoint 2000, 2002 lub 2003 lub nowszym, a następnie zapisz ją w formacie programu PowerPoint 2000, 2002 lub 2003 lub nowszego.

  • Program PowerPoint Viewer 2007 można uruchomić w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

 6. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Typ pakietuwykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby określić, jak będzie odtwarzana prezentacja w programie PowerPoint Viewer, kliknij pozycję pakiet przeglądarki (aktualizowanie formatów plików do uruchamiania w programie PowerPoint Viewer), a następnie wybierz opcję z listy Wybierz, jak będą odtwarzane prezentacje na liście Podgląd .

  • Aby udostępnić pakiet, który przeglądasz, na komputerze z zainstalowaną przeglądarką PowerPoint lub PowerPoint Viewer, kliknij pozycję Archiwizuj pakiet (nie Aktualizuj formatów plików).

 7. W obszarze doŁączanie tych plikówwykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacją, są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru pliki połączone . Pliki połączone z prezentacją mogą zawierać arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresami, plikami dźwiękowymi, klipami filmowymi i nie tylko.

  • Aby użyć osadzonych czcionek TrueType, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType .

   Uwagi: 

   • Jeśli prezentacja nie zawiera obecnie czcionek osadzonych, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType zawierające czcionki spakowane. Pole wyboru osadzone czcionki TrueType dotyczy wszystkich kopiowanych prezentacji, w tym połączonych z tymi prezentacjami.

   • Jeśli prezentacja zawiera już osadzone czcionki, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji w celu uwzględnienia czcionek osadzonych.

 8. Aby wymagać od innych użytkowników dostarczenia hasła, zanim będzie można otworzyć lub edytować dowolne skopiowane prezentacje, w obszarze Ulepsz zabezpieczenia i prywatnośćwpisz hasło lub hasła, które mają być wymagane, aby otworzyć prezentację, edytować ją lub oba.

  Hasła dotyczą plików pptx, PPT, potx, pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. PPA,...........,. Jeśli do dowolnego skopiowanego pliku masz już przypisane hasła, program PowerPoint wyświetli monit o wybranie między zachowaniem uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastąpienie ich nowymi hasłami. Jeśli zdecydujesz się zastąpić uprzednio przypisane hasła, nie zostaną one już zaakceptowane przez skopiowane wersje plików. Jednak są one nadal akceptowane dla oryginalnych wersji.

 9. Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kopiujesz prezentację do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, kliknij pozycję Kopiuj do folderu, wprowadź nazwę i lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, kliknij pozycję Kopiuj na dysk CD.

Zapisywanie pakietu na dysku flash USB

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować, lub, jeśli pracujesz z nową prezentacją, która nie została jeszcze zapisana, Zapisz prezentację.

 2. Włóż dysk flash USB w gnieździe USB komputera.

 3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 4. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij pozycję Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Typ pakietuwykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby określić, jak będzie odtwarzana prezentacja w programie PowerPoint Viewer, kliknij pozycję pakiet przeglądarki (aktualizowanie formatów plików do uruchamiania w programie PowerPoint Viewer), a następnie wybierz opcję z listy Wybierz, jak będą odtwarzane prezentacje na liście Podgląd .

  • Aby udostępnić pakiet, który przeglądasz, na komputerze z zainstalowaną przeglądarką PowerPoint lub PowerPoint Viewer, kliknij pozycję Archiwizuj pakiet (nie Aktualizuj formatów plików).

 6. W obszarze doŁączanie tych plikówwykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacją, są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru pliki połączone . Pliki połączone z prezentacją mogą zawierać arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresami, plikami dźwiękowymi, klipami filmowymi i nie tylko.

  • Aby użyć osadzonych czcionek TrueType, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType .

   Uwagi: 

   • Jeśli prezentacja nie zawiera obecnie czcionek osadzonych, zaznacz pole wyboru osadzone czcionki TrueType zawierające czcionki spakowane. Pole wyboru osadzone czcionki TrueType dotyczy wszystkich kopiowanych prezentacji, w tym połączonych z tymi prezentacjami.

   • Jeśli prezentacja zawiera już osadzone czcionki, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji w celu uwzględnienia czcionek osadzonych.

 7. Aby wymagać od innych użytkowników dostarczenia hasła, zanim będzie można otworzyć lub edytować dowolne skopiowane prezentacje, w obszarze Ulepsz zabezpieczenia i prywatnośćwpisz hasło lub hasła, które mają być wymagane, aby otworzyć prezentację, edytować ją lub oba.

  Hasła dotyczą plików pptx, PPT, potx, pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. PPA,...........,. Jeśli do dowolnego skopiowanego pliku masz już przypisane hasła, program PowerPoint wyświetli monit o wybranie między zachowaniem uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastąpienie ich nowymi hasłami. Jeśli zdecydujesz się zastąpić uprzednio przypisane hasła, nie zostaną one już zaakceptowane przez skopiowane wersje plików. Jednak są one nadal akceptowane dla oryginalnych wersji.

 8. Aby sprawdzić prezentację pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru Sprawdź prezentację pod kątem nieodpowiednich lub poufnych informacji .

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 10. Kliknij pozycję Kopiuj do folderu.

 11. W oknie dialogowym Kopiuj do folderu wybierz pozycję Przeglądaj.

 12. W oknie dialogowym Wybieranie lokalizacji przejdź do swojego dysku flash USB, zaznacz go lub podfolder, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  Wybrany folder i ścieżka zostaną dodane do pola Lokalizacja w oknie dialogowym Kopiuj do folderu .

 13. PowerPoint pytanie dotyczące plików połączonych. Najlepiej odpowiedzieć tak , aby upewnić się, że wszystkie pliki potrzebne do prezentacji są dołączone do pakietu zapisanego na dysku flash USB.

  PowerPoint rozpoczyna kopiowanie plików, a po jego zakończeniu otwiera okno zawierające kompletny pakiet na dysku flash USB.

PowerPoint dla systemu macOS nie oferuje funkcji "Spakuj prezentację na dysk CD".

W programie PowerPoint dla systemu macOS cała zawartość jest domyślnie osadzana. W przypadku wstawienia dźwięku, obrazu lub klipu wideo kopia pliku multimedialnego jest uwzględniana w pliku PowerPoint. Funkcja "Pakowanie na dysk CD" jest niepotrzebna, ponieważ masz już zawartość pliku PowerPoint.

PowerPoint Online nie obsługuje tej funkcji "pakowania", ale ma inne metody udostępnienia ukończonej prezentacji innym osobom:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×