Otwieranie witryny programu SharePoint Online na urządzeniu iPhone lub iPad

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli korzystasz z urządzenia iPad lub iPhone firmy Apple i Twoja subskrypcja usługi Office 365 zawiera usługę SharePoint Online, możesz za pomocą swojego urządzenia przeglądać witryny, takie jak witryny zespołu w usłudze SharePoint Online. Możesz także wyświetlać pliki ze swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm.

Ostatnich ulepszeń usługi SharePoint Online dokonano programu SharePoint, a nawet więcej dotyku przyjazny niż przed. Aby uzyskać więcej informacji zobacz wprowadzenie obsługi urządzeń przenośnych dotyku usłudze SharePoint Online.

Chcesz to wypróbować?

Otwieranie witryny programu SharePoint

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

Przechodzenie z poczty e-mail w aplikacji OWA do witryny programu SharePoint

Zmienianie sposobu wyświetlania witryny

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

Otwieranie witryny programu SharePoint

 1. Na urządzeniu otwórz przeglądarkę sieci web, taką jak Safari.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) w usłudze SharePoint Online.
  W tym przykładzie jest używany adres URL http://contoso14.sharepoint.com.
  Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso14.

 3. Zaloguj się przy użyciu: konto służbowe.

 4. W lewym dolnym rogu ekranu dotknij ikony kafelków, aby wyświetlić listę kafelków nawigacji.
  Używanie kafelków nawigacji w usłudze Office 365 w celu przechodzenia do witryn, bibliotek i wiadomości e-mail

 5. Dotknij pozycji Witryny. Zostanie wyświetlona lista witryn programu SharePoint uporządkowanych w formie list, takich jak Obserwowane witryny i Promowane witryny.
  Promowane witryny w usłudze SharePoint Online na urządzeniu przenośnym

 6. Wybierz witrynę, na przykład Witryna zespołu.

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

 1. Na urządzeniu otwórz przeglądarkę sieci web, taką jak Safari.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) w usłudze SharePoint Online.
  W tym przykładzie jest używany adres URL http://contoso14.sharepoint.com.
  Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso14.

 3. W lewym dolnym rogu ekranu dotknij ikony kafelków, aby wyświetlić listę kafelków nawigacji.

  Używanie kafelków nawigacji w usłudze Office 365 w celu przechodzenia do witryn, bibliotek i wiadomości e-mail

 4. Wybierz pozycję OneDrive.

Uwaga:  Wyświetlane kafelki są zależne od Twojej subskrypcji usługi Office 365. Dostępna jest aplikacja usługi OneDrive dla Firm dla tabletu iPad. Możesz korzystać z tej aplikacji lub wyświetlać zawartość usługi OneDrive dla Firm w oknie przeglądarki.

Przechodzenie z poczty e-mail w aplikacji OWA do witryny programu SharePoint

Na urządzeniu iPad lub iPhone możesz łatwo przechodzić do witryny programu SharePoint z poczty e-mail w oknie przeglądarki. Jest to przydatne, gdy chcesz sprawdzić wiadomości e-mail przed przejściem do witryny zespołu, do usługi OneDrive dla Firm lub do innej lokalizacji w usłudze Office 365.

 1. Na urządzeniu otwórz przeglądarkę sieci web, taką jak Safari.

 2. Na pasku adresu wpisz http://portal.office.com.

 3. Zaloguj się przy użyciu: konto służbowe.
  Poczta e-mail zostanie otwarta w aplikacji Outlook Web App (OWA).

  Wiadomości e-mail wyświetlane w aplikacji OWA na urządzeniu przenośnym

 4. W lewym dolnym rogu dotknij ikony kafelków, aby otworzyć menu witryn.

  Lista witryn programu SharePoint na urządzeniu przenośnym

 5. Wybierz jedną z opcji, na przykład Witryny lub OneDrive.

Uwaga:  Opcje wyświetlane w menu witryn zależą od Twojej subskrypcji usługi Office 365.

Zmienianie sposobu wyświetlania witryny

W przypadku niektórych rodzajów witryn programu SharePoint i biblioteki usługi OneDrive dla Firm możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów widoków — widok dla urządzeń przenośnych lub widok komputera. W widoku komputera są wyświetlane linki nawigacji w górnej części strony, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Witryna programu SharePoint w widoku komputera na urządzeniu przenośnym

W widoku dla urządzeń przenośnych witryna jest formatowana w celu właściwego wyświetlania na telefonie.

Uwaga:  Widok dla urządzeń przenośnych może nie być dostępny w przypadku wszystkich witryn programu SharePoint. Jeśli widok dla urządzeń przenośnych jest niedostępny, witryny są automatycznie wyświetlane w widoku komputera.

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

 1. W witrynie lub w bibliotece dotknij wielokropka (...) w prawym dolnym rogu ekranu.
  Menu do przełączania z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera na telefonie Windows Phone

 2. Wybierz pozycję Przełącz do widoku komputera.

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

 1. W witrynie programu SharePoint w prawym górnym rogu ekranu dotknij przycisku Ustawienia ( Przycisk Ustawienia usługi Office 365 ).

 2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Widok dla urządzeń przenośnych.
  Menu Ustawienia w witrynie programu SharePoint w widoku dla komputera

Uwaga:  Widok dla urządzeń przenośnych nie jest dostępny w przypadku wszystkich witryn programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z witryn usługi SharePoint Online za pomocą urządzenia przenośnego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×