Otwieranie skoroszytu w przeglądarce

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Skoroszyt można otworzyć w przeglądarce na kilka sposobów:

 • Otwarcie skoroszytu w przeglądarce sieci Web w celu wyświetlania i przeglądania.

 • Otwórz migawkę skoroszytu w Microsoft Excel 2010, aby pracować z informacjami widoczne w skoroszycie, takich jak zawartości komórki.

 • Otwórz skoroszyt, wykonane w Excel 2010 do pracy z dowolnego elementu skoroszytu, łącznie z formułami i danych informacje o połączeniu.

Skoroszyt otwarty w przeglądarce jest wyświetlany w widoku arkusza lub widoku nazwanego elementu, wybranym przez autora podczas publikowania skoroszytu.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie skoroszytu w przeglądarce

Otwieranie skoroszytu w programie Excel

Informacje na temat widoków

Otwieranie skoroszytu w przeglądarce

Zazwyczaj w celu otwarcia skoroszytu w przeglądarce wystarczy kliknąć jego nazwę w bibliotece dokumentów lub skorzystać z menu rozwijanego wyświetlanego po wyróżnieniu nazwy skoroszytu. Aby można było automatycznie otwierać skoroszyt w celu przeglądania przez kliknięcie jego nazwy, należy skonfigurować ustawienia w bibliotece dokumentów.

Otwieranie skoroszytu w celu przeglądania

Aby wyświetlić skoroszyt za pomocą menu rozwijanego, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów zawierającą dany skoroszyt.

 2. Wskaż element skoroszytu.

 3. Kliknij strzałkę obok niego.

 4. Kliknij polecenie Wyświetl w przeglądarce sieci Web.

Otwieranie skoroszytu w programie Excel

Ważne: Autor składnika Web Part może dostosować pasek narzędzi przeglądarki sieci Web tak, aby ikona Otwórz w programie Excel nie była wyświetlana. Jeśli nie można otworzyć skoroszytu ze składnika Web Part w programie Excel, należy się skontaktować z administratorem witryny w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeśli masz zainstalowany na komputerze program Excel, możesz otworzyć skoroszyt zgodny z przeglądarką w Excel 2010. Istnieją dwa sposoby, w tym celu: otwarcia pełnego skoroszytu, aby ją edytować, lub Otwórz skoroszyt ograniczone, nazywany migawkę.

Otwieranie skoroszytu w programie Excel

Aby otworzyć skoroszyt obsługiwany w przeglądarce, używając programu Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skoroszyt w przeglądarce z poziomu biblioteki dokumentów lub otwórz stronę składników Web Part zawierającą skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access.

 2. Na pasku narzędzi przeglądarki sieci Web kliknij strzałkę obok menu Otwórz.

 3. Kliknij pozycję Otwórz w programie Excel.

Przeglądarka skopiuje cały skoroszyt na komputer i otworzy go w programie Excel. Kopia uwzględnia wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie bieżącej sesji (takie jak sortowanie i filtrowanie) oraz ponownie obliczone formuły i odświeżone połączenia danych. Skoroszyt otwarty w programie Excel można przeglądać i modyfikować. Po zakończeniu pracy można go zapisać na komputerze lokalnym lub ponownie opublikować w witrynie programu SharePoint.

Otwieranie migawki skoroszytu

Migawka jest ograniczoną wersją skoroszytu. Zasadniczo w migawce są zachowywane informacje, które można wyświetlać, natomiast usuwane są z niej informacje ukryte, takie jak formuły, połączenia i dane ukryte.

Aby otworzyć migawkę skoroszytu w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skoroszyt w przeglądarce z poziomu biblioteki dokumentów lub otwórz stronę składników Web Part zawierającą skoroszyt w składniku Web Part programu Excel Web Access.

 2. Na pasku narzędzi przeglądarki sieci Web kliknij strzałkę obok menu Otwórz.

 3. Wybierz pozycję Otwórz migawkę w programie Excel.

W poniższej tabeli opisano informacje uwzględniane w migawce.

Informacje

Opis

Formatowanie

Całe formatowanie komórek oraz wszystkie style i motywy.

Informacje widoczne w siatce

Wszystkie komórki, kolumny, wiersze i arkusze, które są obecnie wyświetlane.

Wartości komórek

Bieżące wartości komórek obejmujące tekst, liczby i daty, jak również wartości zwracane przez formuły i funkcje.

Obiekty

Oferowane przez program Excel tabele, wykresy, raporty w formie tabeli przestawnej i raporty w formie wykresu przestawnego.

W kolejnej tabeli opisano informacje, które są usuwane z migawki.

Informacje

Opis

Informacje prywatne

Informacje prywatne, które mogą znajdować się w skoroszycie, takie jak imię i nazwisko użytkownika lub podsumowujące informacje osobiste we właściwościach dokumentu.

Formatowanie warunkowe

Całe formatowanie warunkowe.

Dane ukryte

Ukryte komórki, wiersze, kolumny i arkusze.

Formuły

Wszystkie formuły i funkcje arkusza programu Microsoft Excel.

Funkcje interakcyjne

Wszystkie funkcje interakcyjne, takie jak rozwijanie i zwijanie poziomów danych raportu tabeli przestawnej, filtrowanie i sortowanie tabeli oraz arkusza programu Excel, a także grupowanie i rozgrupowywanie danych konspektu.

Połączenia

Wszystkie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych i informacje w pamięci podręcznej.

Informacje związane z siecią Web

Hiperłącza i opcje publikowania w sieci Web.

Informacje na temat widoków

Podczas zapisywania skoroszytu programu Excel w witrynie programu SharePoint można zapisać cały skoroszyt lub określone nazwane elementy. Po otwarciu skoroszytu w przeglądarce nie można przełączać widoków w tej samej sesji.

Cały skoroszyt    w tym widoku przeglądarki sieci Web Wyświetla całego arkuszy i wszystkie informacje dotyczące arkuszy. Autor skoroszytu można określić, czy mają być wyświetlane wszystkie arkusze w skoroszycie lub tylko określone arkusze.

Nazwane elementy    W tym widoku przeglądarki sieci Web są wyświetlane tylko do określonych nazwanych elementów ze skoroszytu. Nazwany element może być jedną z następujących czynności: wykresu, tabeli programu Excel, raport tabeli przestawnej, raportu wykresu przestawnego lub nazwanego zakresu komórek. Widok nazwany element jest przydatny, gdy (użytkownika lub autora skoroszytu) ma być wykonaj następujące czynności:

 • Wyświetlenie jednego lub wielu określonych elementów skoroszytu, takich jak wykres albo tabela, oraz ukrycie wszystkich pozostałych informacji. Autor skoroszytu może na przykład udostępnić wykres z podsumowaniem i ukryć same dane ze względów bezpieczeństwa.

Umożliwienie użytkownikom wybrania elementów z listy rozwijanej Wyświetl na pasku narzędzi. Lista rozwijana Wyświetl zawiera tylko nazwane elementy znajdujące się w skoroszycie. Nie ma na niej poszczególnych arkuszy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia nazwanych elementów w skoroszycie programu Excel, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel.

W skoroszycie uruchomionym w widoku nazwanego elementu może być nadal wyświetlane okienko Parametr i mogą być akceptowane wartości parametrów wprowadzane przez użytkownika, nawet jeśli nazwany element nie zawiera zdefiniowanych parametrów. Załóżmy na przykład, że nazwanym elementem jest wykres. Autor skoroszytu może zdefiniować parametry, tak aby użytkownicy mogli wprowadzać wartości danych wykresu, nawet jeśli w widoku nazwanego elementu na wykresie nie są wyświetlane dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×