Otwieranie lub tworzenie notesów w programie OneNote dla systemu Windows 8

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do programu OneNote dla systemu Windows 8 można przechowywać i synchronizowanie notesów na koncie usługi OneDrive lub na serwerze programu SharePoint. OneDrive jest opcja wolnego miejsca w chmurze, najlepiej odpowiadający użytek; Program SharePoint jest zazwyczaj używany w większych organizacjach.

Otwieranie istniejącego notesu z usługi OneDrive

Aby otworzyć notes z usługi OneDrive w programie OneNote, wykonaj następujące czynności:

 1. Na dowolnej stronie w programie OneNote szybko przesuń od dołu w górę ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Notesy.

 3. W obszarze Notesy naciśnij pozycję Więcej notesów.

 4. Naciśnij notes, który chcesz otworzyć.

Jeśli masz notes w usłudze OneDrive, który nie jest wyświetlany w obszarze Więcej notesów, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę główną usługi OneDrive i w przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się przy użyciu konta Microsoft.

 2. Naciśnij i przytrzymaj notes, który chcesz otworzyć, a następnie wybierz z menu kontekstowego pozycję Otwórz w programie OneNote.

W usłudze OneDrive można utworzyć wiele kont, ale tylko jedno z nich może być skojarzone z programem OneNote. Aby otworzyć notes za pomocą innego konta (własnego lub należącego do innej osoby), upewnij się, że jest on udostępniony przy użyciu Twojego podstawowego konta usługi OneDrive. Po udostępnieniu notes powinien być wyświetlany w obszarze Pliki udostępniane Tobie podstawowego konta usługi OneDrive. Aby otworzyć notes w programie OneNote, naciśnij i przytrzymaj notes, a następnie wybierz polecenie Otwórz w programie OneNote.

Jeśli na jednym komputerze jest zainstalowanych kilka wersji programu OneNote, podczas prób otwierania notesów w ten sposób może nie zostać rozpoznana preferowana wersja aplikacji, jeśli nie określisz odpowiedniej wersji w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące programu OneNote

Początek strony

Tworzenie nowego notesu w usłudze OneDrive

Aby utworzyć nowy notes w usłudze OneDrive za pomocą programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

 1. Na dowolnej stronie w programie OneNote szybko przesuń od dołu w górę ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Notesy.

 3. W obszarze Notesy naciśnij pozycję (+) Notes.

 4. Wprowadź opisową nazwę nowego notesu (na przykład Notatki dotyczące badań), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Gdy wykonujesz powyższe czynności, wszystkie nowo tworzone notesy są umieszczane w folderze Dokumenty w usłudze OneDrive. Jeśli chcesz utworzyć nowy notes w innej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę główną usługi OneDrive w witrynie OneDrive i w przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się przy użyciu konta Microsoft.

 2. Utwórz nowy notes programu OneNote w wybranym folderze.

 3. Naciśnij i przytrzymaj notes, który chcesz otworzyć, a następnie wybierz polecenie Otwórz w programie OneNote.

Początek strony

Otwieranie istniejącego notesu z programu SharePoint lub usługi Office 365

Program OneNote obsługuje program SharePoint 2010 i jego nowsze wersje. Jeśli nie wiesz, z jakiej wersji programu SharePoint korzysta Twój zespół, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint.

Jeśli chcesz użyć w programie OneNote notesu przechowywanego w programie SharePoint, który został utworzony wcześniej przez Ciebie lub inną osobę, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji programu SharePoint w wersji klasycznej programu Windows Internet Explorer.

 2. Otwórz odpowiedni notes w aplikacji OneNote Online.

 3. W aplikacji OneNote Online kliknij pozycję Otwórz w programie OneNote.

Jeśli wykonanie powyższych czynności spowoduje otwarcie notesu w wersji klasycznej programu OneNote, a nie w wersji programu OneNote dla systemu Windows 8, wykonaj następujące czynności, aby obejść ten problem:

 1. Użyj programu Internet Explorer, aby otworzyć witrynę programu SharePoint swojej organizacji. Jeśli nie znasz dokładnej lokalizacji witryny, zapytaj administratora programu SharePoint lub współpracownika.

 2. Przejdź do lokalizacji biblioteki dokumentów zawierającej notes, którego chcesz użyć.

 3. Naciśnij pozycję Biblioteka > Otwórz w Eksploratorze.

 4. W oknie Eksploratora otwórz odpowiedni notes, a następnie skopiuj adres URL z paska adresu w oknie Eksploratora (na przykład http://<nazwa_serwera>/<nazwa_folderu>/<nazwa_notesu>).

 5. Wyświetl okno Uruchamianie, naciskając klawisz systemu Windows i klawisz R na klawiaturze, wpisz onenote:, a następnie wklej adres URL skopiowany w kroku 4. Pełny adres URL powinien wyglądać następująco: onenote:http://<nazwa_serwera>/<nazwa_folderu>/<nazwa_notesu.

 6. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć notes w programie OneNote.

Początek strony

Otwieranie notesu przechowywanego na komputerze lub w sieciowym udziale plików

Program OneNote dla systemu Windows 8 jest idealnym rozwiązaniem do pracy w drodze. Jest to przyczyna, dla której notesy muszą być przechowywane w chmurze. Podczas korzystania z programu OneNote dla systemu Windows 8 nie można otworzyć notesów przechowywanych na komputerze, ale można wykonać następujące czynności, aby przenieść notes do chmury:

 1. Za pomocą aplikacji klasycznej OneNote przekaż notes do usługi OneDrive lub programu SharePoint.

 2. Przejdź do programu OneNote i otwórz przekazany notes z lokalizacji usługi OneDrive lub programu SharePoint.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×