Otwieranie lub edytowanie pliku w bibliotece programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wybrana przez użytkownika metoda otwierania lub edytowania pliku w bibliotece w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services zależy od tego, co użytkownik chce zrobić z plikiem i jak jest skonfigurowana biblioteka. Można na przykład otworzyć plik tylko do czytania albo wprowadzić w nim zmiany.

W tym artykule

Omówienie

Otwieranie pliku z witryny programu SharePoint

Wyewidencjonowywanie pliku z programu pakietu Office

Edytowanie pliku przez otwarcie go z witryny programu SharePoint

Edytowanie pliku przez otwarcie go w programie pakietu Office

Omówienie

Jeśli użytkownik otworzy plik podczas przeglądania zawartości biblioteki w witrynie programu SharePoint, w programie pakietu Microsoft Office 2007, do którego należy plik, zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem czy otworzyć plik jako tylko do odczytu, czy do edycji.

Ponadto w programach Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Excel 2007 jest dostępny tryb do czytania włączany w sytuacjach, gdy pliki są otwierane z poziomu witryny programu Windows SharePoint Services 3.0. Tryb do czytania ułatwia przeglądanie plików i redukuje nieporządek w poleceniach, które nie są potrzebne podczas czytania. W tych programach na pasku komunikatów jest również wyświetlane polecenie edytowania, które można kliknąć w razie potrzeby wprowadzenia zmian w pliku.

Po kliknięciu pliku w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 jest on otwierany tylko do odczytu. Jeśli plik ma być edytowany, można użyć polecenia edycji w menu rozwijanym pliku. Jeśli nie wiadomo, która wersja programu Windows SharePoint Services jest używana, można użyć polecenia edytowania, aby otworzyć plik do edycji w dowolnej wersji.

Kiedy plik jest otwierany z poziomu biblioteki programu SharePoint przy użyciu programu pakietu Office 2007, jest on otwierany do edycji. Po pomyślnym otwarciu pliku na serwerze sieci Web zostanie utworzony skrót do serwera sieci Web w folderze Moje miejsca sieciowe. Korzystanie z tego skrótu ułatwia późniejsze otwieranie plików na serwerze.

Wyewidencjonowywanie plików w celu pracy z nimi

Jeśli wiele osób pracuje nad tymi samymi plikami, można wyewidencjonować pliki przed rozpoczęciem pracy nad nimi. Użytkownik, który wyewidencjonuje plik, będzie jedyną osobą, która będzie mogła go zmieniać, dopóki plik będzie dla niego wyewidencjonowany. Zmniejsza to ryzyko nieporozumień lub konfliktów edycji. Plik musi zostać zaewidencjonowany, aby inne osoby mogły zobaczyć wprowadzone w nim zmiany.

Jest możliwe takie skonfigurowanie biblioteki, aby wymagała wyewidencjonowywania. Kiedy biblioteka wymaga wyewidencjonowywania, należy wyewidencjonować pliki przed ich edytowaniem. Nowe pliki trzeba zaewidencjonować, aby inne osoby mogły je zobaczyć.

Jeśli plik nie zostanie wyewidencjonowany i zostanie zmieniony przez kogoś innego, kiedy użytkownik nad nim pracuje, może zostać wyświetlony monit o rozwiązanie konfliktów edycji. Jeśli zostanie wyświetlony taki komunikat, będzie można zdecydować, którą wersję pliku zatrzymać, będzie również można scalić oba zestawy zmian.

Praca z plikami na dysku twardym

Kiedy plik znajdujący się w bibliotece w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 jest wyewidencjonowywany z poziomu programu pakietu Office 2007, można pracować z tym plikiem na dysku twardym w programie pakietu Office. W większości przypadków jest to szybsze niż praca z plikiem na serwerze. Plik jest przechowywany w folderze kopii roboczych serwera na dysku twardym. Można zmienić tę lokalizację, korzystając z opcji zapisywania w programie pakietu Microsoft Office.

Jeśli biblioteka programu Windows SharePoint Services 3.0 jest połączona z biblioteką programu Microsoft Office Outlook 2007, można również pracować z plikami na dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania bibliotek programu SharePoint w połączeniu z programem Office Outlook 2007, zobacz Pomoc programu Outlook.

Kiedy plik jest wyewidencjonowywany do folderu kopii roboczych serwera lub biblioteka jest łączona z programem Office Outlook 2007, można pracować z plikiem bez połączenia, na przykład będąc poza biurem. Po ponownym połączeniu się można zaktualizować wprowadzone zmiany na serwerze. W przypadku pracy nad plikiem przez otwarcie go w programie Outlook przy ponownym połączeniu i otwarciu pliku jest wyświetlany monit o zaktualizowanie serwera. Jeśli plik został wyewidencjonowany, należy go zaewidencjonować, aby inne osoby mogły zobaczyć zmiany.

Początek strony

Otwieranie pliku z poziomu witryny programu SharePoint

Uwaga: Witryna może być dostosowywana w różnych zakresach, ale aby określić, która wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiona na serwerze, w większości przypadków można skorzystać z następującej wskazówki: W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 w prawym górnym rogu jest wyświetlane menu z nazwą użytkownika lub kontem. W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 górny pasek nawigacji w lewym górnym rogu zawiera łącza do stron Strona główna, Dokumenty i listy oraz Pomoc.

 1. W witrynie programu SharePoint otwórz bibliotekę, w której znajduje się plik.

  Co zrobić, jeśli nie możesz znaleźć biblioteki

  1. Jeżeli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, należy wykonać następujące czynności:

   • W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 kliknij łącze Wyświetl całą zawartość witryny.

   • W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 kliknij łącze Dokumenty i listy.

  2. Kliknij nazwę listy.

 2. Kliknij plik, który chcesz otworzyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, w zależności od używanego programu, jest wyświetlany komunikat z pytaniem, w jaki sposób ma zostać otwarty plik. Kliknij opcję Tylko do odczytu.

  2. W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy otwarcie pliku jest bezpieczne. Kliknij przycisk OK, jeśli uważasz, że można otworzyć plik.

   Uwagi: 

   • W większości przypadków, jeśli plik jest tylko do odczytu, tekst Tylko do odczytu jest wyświetlany w nawiasach okrągłych lub kwadratowych na pasku tytułu programu.

   • W programach Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 u góry pliku jest zazwyczaj wyświetlany pasek komunikatów z przyciskiem umożliwiającym edytowanie. Jeśli użytkownik zdecyduje się edytować plik (a nie tylko go czytać), można kliknąć przycisk Edytuj dokument, Edytuj skoroszyt lub Edytuj prezentację, aby rozpocząć edytowanie pliku.

   • Jeśli użytkownik chce edytować plik, a nie tylko go czytać, i nie widać paska komunikatów u góry pliku, należy zamknąć plik i otworzyć go ponownie do edycji.

Początek strony

Wyewidencjonowywanie pliku z poziomu programu pakietu Office

Następująca procedura jest używana w celu wyewidencjonowania pliku otwartego w programie pakietu Office. Można również wyewidencjonować plik z poziomu biblioteki w witrynie programu SharePoint.

Wykonaj poniższe czynności w następujących programach pakietu Office 2007:

Program Word, Excel lub PowerPoint

 • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij serwera, a następnie kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

Program Visio

 • W menu Plik kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

Inne programy pakietu Office

Inne typy plików można wyewidencjonować przy użyciu poleceń w bibliotece witryny programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w witrynie programu SharePoint.

Porada: Jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowywania, na pasku komunikatów jest wyświetlane polecenie Wyewidencjonuj, gdy plik jest otwierany w jednym z następujących programów pakietu Microsoft Office 2007: Word, Excel lub PowerPoint.

Początek strony

Edytowanie pliku przez otwarcie go z poziomu witryny programu SharePoint

Aby otworzyć plik pakietu Office 2007 z poziomu witryny programu Windows SharePoint Services 3.0, wystarczy go kliknąć. W zależności od programu może zostać wyświetlone okno dialogowe umożliwiające otwieranie lub edytowanie pliku. Aby edytować plik w witrynie, na której jest uruchomiona poprzednia wersja programu Windows SharePoint Services, edytować stronę sieci Web lub jeśli nie wiadomo, która wersja jest uruchomiona w witrynie programu SharePoint, można użyć polecenia Edytuj wyświetlane na liście rozwijanej pliku.

Uwaga: Witryna może być dostosowywana w różnych zakresach, ale aby określić, która wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiona na serwerze, w większości przypadków można skorzystać z następującej wskazówki: W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 w prawym górnym rogu jest wyświetlane menu z nazwą użytkownika lub kontem. W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 górny pasek nawigacji w lewym górnym rogu zawiera łącza do stron Strona główna, Dokumenty i listy oraz Pomoc.

 1. W witrynie programu SharePoint otwórz bibliotekę, w której znajduje się plik.

  Co zrobić, jeśli nie możesz znaleźć biblioteki

 1. Jeżeli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, należy wykonać następujące czynności:

  • W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 kliknij łącze Wyświetl całą zawartość witryny.

  • W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 kliknij łącze Dokumenty i listy.

 2. Kliknij nazwę listy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wiesz, że plik znajduje się w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, kliknij plik, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  • Jeśli używasz wcześniejszej wersji lub nie wiadomo, która wersja używasz, wskaż plik, który chcesz edytować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Edytuj w nazwa programu. Na przykład aby edytować dokument programu Word, kliknij przycisk Edytuj w programie Microsoft Word.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy można bezpiecznie otworzyć plik, kliknij przycisk OK, jeśli uważasz, że otwarcie pliku jest bezpieczne.

  Uwagi: 

  • Jeśli w danej bibliotece jest wymagane wyewidencjonowywanie, polecenie edytowania będzie brzmieć Wyewidencjonuj i edytuj, a nie tylko Edytuj.

  • Jeśli plik jest wyewidencjonowany, należy go zaewidencjonować, aby inne osoby mogły zobaczyć wprowadzone zmiany.

  • Po zapisaniu pliku inne osoby mogą zobaczyć wprowadzone zmiany po odświeżeniu przeglądarek, chyba że dla biblioteki jest wymagane zatwierdzenie, plik jest kopią roboczą w bibliotece, która śledzi wersje główne i pomocnicze, lub plik jest nadal wyewidencjonowany.

Początek strony

Edytowanie pliku przez otwarcie go z poziomu programu pakietu Office

 1. W tych programach pakietu Microsoft Office 2007 wykonaj następujące czynności:

  Program Word, Excel lub PowerPoint

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Program Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio lub Outlook

  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 2. W obszarze Szukaj w kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe.

 3. Kliknij nazwę witryny programu SharePoint, w której jest zlokalizowany plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby otworzyć witrynę, można też kliknąć dwukrotnie jej nazwę. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, można przez dwukrotne kliknięcie otworzyć również bibliotekę lub plik.

  Uwaga: Jeśli serwer nie jest widoczny w folderze Moje miejsca sieciowe, wpisz jego adres URL w polu Nazwa pliku.

 4. Kliknij nazwę biblioteki zawierającej odpowiedni plik, na przykład Dokumenty udostępnione, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij nazwę odpowiedniego pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Aby nie zmieniać pliku, można otworzyć go tylko do odczytu. W tym celu należy kliknąć strzałkę na przycisku Otwórz, a następnie kliknąć polecenie Tylko do odczytu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×