Otwieranie istniejącej bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie opisano różne metody otwierania istniejących baz danych programu Microsoft Office Access 2007. Bazy danych można otwierać z poziomu Eksploratora Windows lub programu Access. Jest możliwe jednoczesne otwieranie wielu baz danych. Ponadto można tworzyć skróty na pulpicie, które pozwalają bezpośrednio otwierać określone obiekty bazy danych.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie bazy danych programu Access z Eksploratora Windows

Otwórz bazę danych z programu Access

Otwieranie wielu baz danych, w tym samym czasie

Tworzenie skrótu na pulpicie, aby otworzyć obiektu bazy danych

Otwieranie bazy danych programu Access z poziomu Eksploratora Windows

 • W Eksploratorze Windows przejdź do dysku lub folderu zawierającego bazę danych programu Access, którą chcesz otworzyć, i kliknij ją dwukrotnie.

  Program Access zostanie uruchomiony i baza danych zostanie otwarta.

Otwieranie bazy danych z poziomu programu Access

Jeśli program Access jest już uruchomiony, otwórz bazę danych, stosując następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. Kliknij skrót znajdujący się w oknie dialogowym Otwieranie albo kliknij dysk lub folder zawierający bazę danych programu Access na liście Szukaj w.

 3. Na liście folderów przejdź do folderu, który zawiera bazę danych.

 4. Po znalezieniu bazy danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie bazę danych, aby otworzyć ją w trybie domyślnym, określonym w oknie dialogowym Opcje programu Access, lub w trybie określonym przez zasady administracyjne.

  • Kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć bazę danych w trybie dostępu dla wielu użytkowników. W tym trybie wielu użytkowników może jednocześnie wykonywać operacje odczytu i zapisu danych w bazie danych.

  • Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć bazę danych w trybie tylko do odczytu. W tym trybie można wyświetlać dane, ale nie można ich edytować. Pozostali użytkownicy nadal będą mieli uprawnienia do odczytu i zapisu bazy danych.

  • Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością, aby otworzyć bazę danych w trybie dostępu z wyłącznością. Jeśli baza danych jest otwarta w tym trybie, pozostali użytkownicy próbujący ją otworzyć otrzymają komunikat „plik jest w użyciu”.

  • Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością tylko do odczytu, aby otworzyć bazę danych w trybie tylko do odczytu. Pozostali użytkownicy nadal mogą otwierać bazę danych, ale wyłącznie w trybie tylko do odczytu.

Postępowanie w sytuacji, gdy nie można znaleźć bazy danych

 1. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij skrót Mój komputer z lewej strony (lub w polu Szukaj w kliknij pozycję Mój komputer).

 2. Na liście dysków kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym może znajdować się szukana baza danych, i kliknij polecenie Wyszukaj.

 3. Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij klawisz ENTER, aby wyszukać bazę danych.

 4. Gdy baza danych zostanie znaleziona, kliknij ją dwukrotnie w oknie dialogowym wyszukiwania, aby ją otworzyć.

 5. Wyszukiwanie zostało zainicjowane w oknie dialogowym Otwieranie, więc musisz kliknąć w nim przycisk Anuluj, aby umożliwić otwarcie bazy danych.

Uwaga: Jest możliwe bezpośrednie otwieranie plików baz danych w zewnętrznym formacie pliku, takim jak dBASE, Paradox, Microsoft Exchange lub Microsoft Office Excel 2007. Można także bezpośrednio otwierać dowolne źródło danych ODBC, na przykład Microsoft SQL Server lub Microsoft FoxPro. Program Access automatycznie tworzy nową bazę danych w tym samym folderze, w którym znajduje się plik danych, i dodaje łącza do każdej tabeli w zewnętrznej bazie danych.

Porada

 • Aby otworzyć jedną z kilku ostatnio otwieranych baz danych, należy kliknąć nazwę pliku na liście Otwórz niedawno używaną bazę danych na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. Program Access otworzy bazę danych z takimi samymi ustawieniami, jakie obowiązywały przy jej poprzednim otwarciu. Jeśli lista ostatnio używanych plików nie jest wyświetlana:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij kategorię Zaawansowane.

  3. W obszarze Wyświetlanie wpisz liczbę w polu Pokaż tę liczbę niedawno używanych dokumentów (maksymalnie dziewięć).

 • Jeśli baza danych jest otwierana przy użyciu polecenia Otwórz, można wyświetlić listę skrótów do otwieranych ostatnio baz danych, klikając pozycję Moje bieżące dokumenty w oknie dialogowym Otwieranie.

Początek strony

Jednoczesne otwieranie wielu baz danych

W pojedynczym wystąpieniu programu Access można jednocześnie otworzyć tylko jedną bazę danych. Inaczej mówiąc, nie można uruchomić programu Access, otworzyć bazy danych, a następnie otworzyć innej bazy danych, nie zamykając poprzedniej. Można jednak uruchomić wiele wystąpień programu Access jednocześnie, a w każdym z nich otworzyć inną bazę danych. Każde uruchomienie programu Access powoduje otwarcie nowego wystąpienia. Aby na przykład otworzyć jednocześnie dwie bazy danych programu Access, należy uruchomić program Access i otworzyć w nim pierwszą bazę danych, a następnie uruchomić nowe wystąpienie programu Access i otworzyć w nim drugą bazę danych.

Uwaga: Liczba wystąpień programu Access, jakie można otworzyć jednocześnie, jest ograniczona przez wielkość dostępnej pamięci. Dostępna pamięć zależy od wielkości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze oraz od użycia tej pamięci przez inne działające programy.

Każde wystąpienie programu Access jest uruchamiane w osobnym oknie. Aby jednocześnie wyświetlić okna kilku uruchomionych wystąpień programu Access, można rozmieścić je sąsiadująco.

Rozmieszczanie okien programu Access sąsiadująco

 1. W prawym górnym rogu wszystkich okien, których nie chcesz rozmieszczać sąsiadująco, kliknij przycisk Minimalizuj.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij pasek zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Okna sąsiadująco w pionie.

Po rozmieszczeniu okien sąsiadująco łatwiej jest kopiować i wklejać dane — lub przeciągać i upuszczać obiekty — przenosząc je między bazami danych programu Access.

Początek strony

Tworzenie skrótu na pulpicie w celu otwierania obiektu bazy danych

Za pomocą utworzonego na pulpicie skrótu można otwierać obiekt bazy danych programu Access (na przykład formularz lub raport). Baza danych może być przechowywana lokalnie na komputerze lub zdalnie na sieciowym serwerze plików albo w katalogu udostępnionym.

 1. Otwórz bazę danych zawierającą obiekt, dla którego chcesz utworzyć skrót.

 2. Zmień rozmiar okna programu Access i zminimalizuj inne otwarte okna, tak aby oprócz okna programu Access był również widoczny pulpit.

 3. W okienku nawigacji znajdź obiekt, dla którego chcesz utworzyć skrót.

 4. Przeciągnij obiekt z okienka nawigacji na pulpit. Po zwolnieniu przycisku myszy na pulpicie zostanie utworzony skrót.

 5. Jeśli chcesz umieścić skrót w innym miejscu niż pulpit, przenieś go do odpowiedniej lokalizacji przy użyciu Eksploratora Windows.

Dwukrotne kliknięcie skrótu powoduje otwarcie bazy danych, do której należy obiekt, i wyświetlenie obiektu w widoku domyślnym. Jeśli program Access jest już uruchomiony, a obiekt skojarzony ze skrótem znajduje się w innej bazie danych niż otwarta w danym momencie, zostanie uruchomione nowe wystąpienie programu Access. Aby otworzyć obiekt w określonym widoku, kliknij skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij odpowiedni widok.

Uwaga: 

 • Jeśli baza danych zostanie przeniesiona po utworzeniu skrótu, usuń ten skrót i utwórz nowy.

 • Aby usunąć skrót, kliknij go, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Usunięcie skrótu nie powoduje usunięcia obiektu otwieranego przez skrót.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×