Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli podejrzewasz, że powoduje problemy składnika web part na stronie programu SharePoint, możesz otworzyć strony konserwacji składników web part można określić i rozwiązywanie problemów. Musi mieć uprawnienia do strony za pomocą edytowania.

Uwaga: Jeśli pracujesz z klasyczny składników web Part, zobacz instrukcje dotyczące 2016, 2013.

Strony konserwacji składników web part w usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server 2019 są faktyczną "konserwacja tryb." W trybie konserwacji możesz wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlanie i kopiowanie danych i manifest informacje dotyczące poszczególnych składników web part.

 • Usuwanie składników web Part podejrzewasz powodują problemy.

 • Ponowne rozmieszczanie składników web Part.

Uwaga: Nie można edytować składników web Part w trybie konserwacji.

Tryb konserwacji początkowo otwierany w stanie tylko do odczytu, ale jeśli masz uprawnienia do edytowania, usuwania i ponowne rozmieszczanie składników web Part.

Tryb konserwacji części sieci Web

Tryb konserwacji części Otwieranie sieci web

 1. Przejdź do strony, dla której chcesz otworzyć tryb konserwacji części sieci web.

 2. W wierszu adresu przeglądarki dołączanie ?maintenancemode = true na końcu adresu URL strony. Na przykład:

  https://contoso.sharepoint.com/teams/SitePages/Home.aspx?maintenancemode=true

Na stronie zobaczysz podsumowanie danych znajdujące się na kartach Manifest i danych. Podsumowanie obejmuje:

Alias

Nazwa składnika web part

Identyfikator

Unikatowy identyfikator składnika web part

Identyfikator wystąpienia

Identyfikator konkretnego wystąpienia składnika web part (oznacza to, że jeśli masz dwie więcej z tym samym składników web Part na stronie miało taki sam web part identyfikator, ale innego wystąpienia identyfikator.

IsInternal

Wskazuje, czy składnik web part został utworzony przez firmy Microsoft lub innego producenta. Jeśli wartość True, staje się przez firmę Microsoft. Jeśli ma wartość FAŁSZ, staje się przez inną osobę.

Wersja

Numer wersji składnika web part.

Środowisko

Środowisko: wskazuje środowisko programu SharePoint w użyciu.

 • 0 = środowisku testowym

 • 1 = Workbench lokalne

 • 2 = programu SharePoint

 • 3 = klasycznego programu SharePoint

UserAgent (Agent użytkownika)

Ciąg, który zawiera informacje o urządzeniu i oprogramowania używany (na przykład typ przeglądarki i wersji).

Kopiowanie danych

 1. Przejdź do składnika web part, do której chcesz skopiować dane.

 2. Kliknij przycisk Kopiuj dane.

  Kliknij ikonę danych Kopiuj, aby skopiować bieżące dane strony sieci web

 3. Wklej dane w edytorze tekstów lub narzędzia, których używasz do tworzenia strony sieci web.

Uwaga: Nie jeszcze jest możliwość bezpośredniego edytowania danych lub pojawiają się informacje w trybie konserwacji w sieci web part.

Usuwanie lub przenoszenie składników web Part

 1. Będąc w trybie konserwacji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Usuń Usuwanie ikony strony sieci web Aby usunąć składnik web part.

  • Kliknij przycisk Przenieś Przycisk Przenieś składnika web part i przeciągnij ten element, w którym chcesz.

Zapisywanie, Odrzuć, lub Opublikuj zmiany

 • Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby cofnąć wprowadzone zmiany.

  Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby zignorować wszelkie zmiany, które były ze składnikiem web part

 • Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany.

  Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany

 • Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować zmiany.

  Gdy wszystko będzie już gotowe wyświetlić zmiany, kliknij przycisk Opublikuj

Wyjść z trybu konserwacji

Usuwanie ?maintenancemode = true przy użyciu adresu URL i Odśwież stronę.

Porady: 

 • Te informacje dotyczą tylko do klasycznego składnika web Part. Jeśli pracujesz z nowoczesny składników web Part, zobacz instrukcje dotyczące trybu Online.

 • Jeśli nie masz pewności, jakie składnika web part lub połączenie składnika web part powoduje problem na stronie składnika web part, jest dobrym pomysłem jest praca sukcesywnie zamykając jeden składnik web part w danej chwili i przechodzenie przez strony składników web part (kliknij pozycję Przejdź wstecz do strony Moje strony składników Web Part ) Aby sprawdzić, czy ten problem został rozwiązany. Po określeniu problemu składnika web part można uznać go zresetować lub usunąć.

 1. Otwórz stronę zawierającą składnik web part.

 2. Kliknij kartę strony, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Edytuj właściwości w grupie Zarządzanie, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz kartę strony u góry strony, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij Edytuj stronę.

  Karta strony z wyróżnioną pozycją Edytuj właściwości została otwarta do wstążki
 3. Kliknij pozycję Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji, Aby wyświetlić stronę konserwacji składników Web Part. Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do strony konserwacji składników Web Part na stronie, które nie są przechowywane w bibliotece dokumentów, takich jak strony głównej witryny dołączyć ?Contents = 1 na końcu adresu URL strony.

 4. Upewnij się, że jesteś w widoku, który ma, widok osobisty lub widoku udostępnionego. Jeśli chcesz przełączyć widoki, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jesteś w widoku osobistym i chcesz przełączyć się do widoku udostępnionego, kliknij przycisk Przełącz do widoku udostępnionego.

  • Jeśli jesteś w widoku udostępnionego i chcesz przełączyć się do widoku osobistego, kliknij przycisk Przełącz do widoku osobistego.

  Łącze Przełącz do widoku osobistego lub publicznej
 5. Zaznacz jeden lub więcej składników web Part, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść składnik web part ze strony sieci web i z powrotem do galerii strony składników web part, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby usunąć spersonalizowane wartości właściwości i przywrócić wartości właściwości wspólnych składnika web part, kliknij przycisk Resetuj. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie przed zresetowaniem składnika web part.

  • Aby trwale usunąć składnik web part na stronie, kliknij przycisk Usuń. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie przed usunięciem składnika web part.

   Uwaga: Jeśli opcję Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym, w obszarze właściwość składnika web part Zaawansowane jest zaznaczona, składnik web part może być usunięty jedynie w widoku udostępnionym. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru.

 6. Po zakończeniu pracy kliknij pozycję Cofnij do strony składników Web Part.

  Uwaga: Nie można używać strony konserwacji składników Web Part, aby zamknąć, zresetować lub usunąć statyczne web part (czyli składnika web part spoza strefy składników web part). Aby zachować statycznego składnika web part, należy użyć programie do projektowania sieci Web zgodnego z programem SharePoint, takich jak program Microsoft SharePoint Designer 2013.

Aby dowiedzieć się, jaka wersja programu SharePoint korzystasz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Zobacz też

Dodawanie, przenoszenie, minimalizowanie i usuwanie składnika web part ze strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×