Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu, aby utworzyć alertów, które możesz powiadamianie o zmianach plików i folderów. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Po utworzeniu alertu możesz określić metodę dostarczania (wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe), gdy alert jest wysyłana i jakiego rodzaju zmiany wyzwalanie alertu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie alertu powiadamiającego o zmianie pliku lub folderu

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,."

 3. Przechodzenie na liście i wybierz element, dla których chcesz otrzymywać alerty do użytku w górę i Strzałka w dół. Element w razie potrzeby znajduje się w podfolderze, wybierz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Tabeli, listę folderów, pliki lub elementy,", a następnie, aby wybrać element, górę i Strzałka w dół.

 4. Aby przenieść na pasek menu, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Pasek poleceń".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo aż usłyszysz "kwestii, które można zrobić za pomocą zaznaczonego elementu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zdefiniować alertu dla elementu, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Prześlij mi Alert", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prześlij mi Alert po zmianie elementów.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć "Tytuł alertu" i wpisz nazwę alertu.

 8. Aby określić metodę dostarczania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Poczty E-mail, przycisk radiowy." W zależności od konfiguracji Twojego konta innych metod dostarczania, takich jak wiadomości SMS, może być dostępna. Jeśli opcja wiadomość tekstowa jest dostępna go zaznaczyć, naciśnij klawisz strzałki w dół. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz również wybrać adres URL wysłana w wiadomości tekstowej. Aby to zrobić, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyślij adres URL w wiadomość tekstowa (SMS)", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wypełnić pole wyboru.

 9. Aby określić, które zdarzenia, aby otrzymywać alerty dotyczące, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zmienią się jakiekolwiek założenia, przycisk radiowy." Umożliwia przejście przez odpowiednie opcje, aż usłyszysz, którego chcesz klawisz strzałki w dół.

 10. Aby określić, jak często chcesz otrzymywać alerty, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyślij powiadomienie natychmiast, przycisk radiowy". Umożliwia przejście przez odpowiednie opcje, aż usłyszysz, którego chcesz klawisz strzałki w dół. Jeśli wybierzesz podsumowanie dziennie lub tygodniowo, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć daty lub godziny, a następnie górę i w dół klawisze strzałek, aby zdefiniować datę i godzinę, które chcesz otrzymywać alerty w.

 11. Aby zapisać ustawienia alertów, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Zapoznawanie się z historią wersji pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×