Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, tworzyć alerty powiadamiające o zmianach plików i folderów. Podczas tworzenia alertu można określić metodę dostarczania (wiadomość e-mail lub wiadomość SMS), moment wysłania alertu i rodzaj zmian, które powodują jego wyzwolenie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie alertu powiadamiającego o zmianie pliku lub folderu

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. W widoku Lista lub Kafelki wybierz plik lub folder, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia.

  Uwagi: Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

  1. W celu zapewnienia dostępności przycisku Nowy i menu Widok upewnij się, że w bibliotece dokumentów nie są zaznaczone żadne pliki ani foldery.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Lista” lub „Kafelki”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu. Otwórz” (w Narratorze usłyszysz „Otwórz”).

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Więcej poleceń. Inne działania na podmenu zaznaczonego elementu” (w Narratorze „Element menu”). Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte podmenu.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Prześlij mi alert”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Prześlij mi alert, gdy elementy zostaną zmodyfikowane.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edycja tytułu alertu”. Następnie w razie potrzeby wpisz nowy tytuł alertu. W Narratorze usłyszysz „Tytuł alertu”.

 8. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola edycji Użytkownicy. Zostanie wyświetlona Twoja nazwa i adres e-mail. Aby dodać innych użytkowników, do których będą wysyłane alerty, naciśnij klawisz Tab, a następnie wpisz średnik (;) i nazwę użytkownika lub adres e-mail.

 9. Aby określić metodę dostarczania, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Zaznaczono przycisk radiowy Wiadomość e-mail”. W zależności od sposobu skonfigurowania konta mogą być dostępne inne opcje dostarczania, na przykład możliwość otrzymywania powiadomień za pomocą wiadomości SMS. Jeśli przycisk Wiadomość SMS jest dostępny, w celu jego zaznaczenia naciśnij klawisz Strzałka w dół. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz również wybrać wysyłanie adresu URL w wiadomości SMS. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisz Spacja.

 10. Aby określić sposób filtrowania lub ograniczania alertów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Zaznaczono przycisk radiowy Dowolne zmiany”. Aby wybrać jedną z pozostałych opcji (Inna osoba zmienia dokument, Inna osoba zmienia dokument utworzony przeze mnie lub Inna osoba zmienia dokument ostatnio zmodyfikowany przeze mnie), użyj klawisza Strzałka w dół.

 11. Aby określić częstotliwość otrzymywania alertów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Zaznaczono przycisk radiowy Wyślij powiadomienie natychmiast”. Aby zaznaczyć pozycję Wyślij podsumowanie dzienne lub Wyślij podsumowanie tygodniowe, użyj klawisza Strzałka w dół. Aby po wybraniu jednej z tych dwóch opcji przejść do pola kombi Godzina w celu określenia godziny, naciśnij klawisz Tab, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać godzinę.

 12. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Zapoznawanie się z historią wersji pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×