Otrzymuję komunikat o niezgodności typów danych

Otrzymuję komunikat o niezgodności typów danych

Ten błąd występuje wtedy, gdy program Access nie może dopasować wartości wejściowej do oczekiwanego typu danych tej wartości. Na przykład, jeśli podasz programowi Access ciąg tekstowy, gdy jest oczekiwana liczba, wystąpi błąd niezgodności typu danych.

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Jeśli właśnie została przez Ciebie zmieniona wartość Default Value (wartość domyślna) dla pola w tabeli i przy próbie wprowadzenia nowych rekordów zostanie wyświetlony komunikat o niezgodności typu danych, otwórz tabelę w widoku projektu i upewnij się, że wyrażenie użyte dla wartości Default Value (wartości domyślnej) pola jest szacowane jako ten sam typ danych, co pola. Na przykład, jeśli pole zawiera typ danych Liczba, upewnij się, że wokół wyrażenia Default Value (wartości domyślnej) nie zostały umieszczone znaki cudzysłowu (np. wartość "1" zostanie oszacowana jako tekst, a nie jako liczba).

  • Upewnij się, że kryterium kolumny są zgodne z typ danych jej pola bazowego. Ten błąd może się pojawić w wyniku określenia kryteriów tekstowych dla pola liczbowego lub zawierającego datę/godzinę.

    Komunikat o błędzie zostanie na przykład zwrócony, jeśli jako kryteria wpiszesz wartość "50" lub "12/13/12" — program Access interpretuje wartości w cudzysłowie jako tekst, a nie jako liczby, dlatego pamiętaj o usunięciu znaków cudzysłowu. Wprowadzenie prawidłowej daty w polu Kryteria zostanie potwierdzone umieszczeniem jej wartości między znakami #, na przykład #13/12/12#.

Inne sytuacje powodujące konflikt typów danych mogą być następujące:

  • Określasz kryteria pole odnośnika, które zawierają wartości pokazywane na liście odnośników (np. nazwę) zamiast skojarzonych wartości klucz obcy (np. identyfikator). Ze względu na to, że wartości klucza obcego są faktycznie przechowywane w tabeli bazowej, użyj ich podczas określania kryteriów pola.

  • W kryteriach pola o typie Waluta został wpisany znak dolara ($). Usuń znak dolara i sprawdź wyniki.

    Wprowadzone kryterium liczbowe nie jest liczbą, jeśli jest umieszczone w cudzysłowie. Po wprowadzeniu znaku $ program Access automatycznie umieszcza wpisany ciąg między znakami cudzysłowu.

  • Upewnij się, że typ danych każdej pary sprzężonych pól w zapytaniu jest taki sam. Jeśli tak nie jest, zmień typ danych jednego ze sprzężonych pól, dopasowując go do typu danych drugiego pola. To pozwoli zlikwidować przyczynę błędu niezgodności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×