Osadzanie prezentacji na stronie sieci Web lub w blogu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz udostępnić prezentację lub pokazu slajdów z znajomym, rodzinie lub współpracownikom, zapisz go do OneDrive, a następnie osadzić go na stronie sieci web lub w blogu.

Kod osadzania potrzebujesz musi być pobrano z Aplikacji PowerPoint Web App. Nie jest dostępne w wersji PC lub Mac PowerPoint.

Pobieranie kodu osadzania

 1. Zapisywanie prezentacji do witryny OneDrive.com. (Przechowywania prezentacji do folderu publicznego programu online jest co pozwala osadzić go na stronie sieci web).

 2. Otwieranie prezentacji w Aplikacji PowerPoint Web App. Na karcie plik na wstążce kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Osadź.

  Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Osadź
 3. Aby utworzyć kod HTML w celu osadzenia pliku na stronie sieci web, kliknij pozycję Generuj Generowanie kodu HTML .

 4. W polu Osadź w obszarze Wymiary wybierz prawidłowe wymiary blogu lub strony sieci web.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kod osadzania, kliknij polecenie Kopiuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij
 5. W obszarze Kod osadzania kliknij prawym przyciskiem myszy kod, kliknij przycisk Kopiuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Za pomocą tego kodu osadzania w następnej procedurze. Warto wklej go innym przydatnego, takich jak Notatnik, tak, aby nie zostaną utracone.

Kod HTML skopiowany ze strony OneDrive jest tag iframe, który jest obsługiwany w wielu systemów tworzenia sieci web i usługach blogów. Kroki opisane w tym miejscu działają w niektórych najczęściej wykonywane usługi blogu, takie jak WordPress, Blogger i TypePad.

 • Wprawdzie w przypadku usługi WordPress zwykle nie można zamieszczać tagu iframe we wpisach, jednak tag iframe obsługujący aplikacje Office Online jest wyjątkiem. Aby skorzystać z trybu edycji kodu HTML nie używaj polecenia New Post (Nowy wpis) dostępnego u góry strony. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego swojego blogu i kliknij pozycję Posts (Wpisy) > Add New (Dodaj nowy).

  W TypePad nie używaj edytora szybkie redagowanie. Przejdź do blogów, kliknij nazwę wpis w blogu, a następnie kliknij Redagowanie, gdzie możesz przejść z tekstu sformatowanego do trybu edycji kodu HTML.

 • W usłudze Blogger zmień okno redagowania na edytowanie kodu HTML. Po wykonaniu kolejnej czynności będzie można przełączyć się z powrotem do trybu redagowania.

 1. Edytora blogów lub edytora stron sieci web pisanie zawartości, a następnie przełącz się do trybu edycji kodu HTML.

  Jeśli korzystasz z usługi blogu, która nie obsługuje tagu iframe we wpisach, zwróć się o pomoc do dostawcy tej usługi.

 2. Przy założeniu, że tag HTML skopiowany ze strony usługi OneDrive jest najnowszym elementem w Schowku, naciśnij klawisze ⌘+ V.

 3. Dokończ pisanie wpisu. Wyświetl podgląd i opublikuj tak, jak zwykle.

  Aktualizacje prezentacji w usłudze OneDrive są automatycznie odzwierciedlane na stronie, na której została osadzona prezentacja.

Po umieszczeniu kod osadzania, zgodnie z powyższym opisem, można także osadzić prezentację w witrynie typu wiki programu SharePoint. W takim przypadku możesz wkleić tylko część src tag iframe skopiowany w składniku Web Part podglądu strony.

 1. Na stronie typu wiki kliknij przycisk Edytuj.

 2. Tag HTML skopiowany ze strony OneDrive jako najnowszym elementem w Schowku naciśnij klawisze Ctrl + V, aby wkleić znacznika na stronie typu wiki. Jest to, dzięki czemu można łatwo kopiować część znacznika do składnika Web Part. Zanim wprowadzisz zmiany, zostanie usunięty znacznik na stronie typu wiki.

 3. Skopiuj część znacznika między znakami cudzysłowu, które rozpoczynają się od http. Nie należy używać znaków cudzysłowu.

 4. Na karcie Narzędzia do edycji kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

 5. Na liście kategorii kliknij pozycję Multimedia i zawartość.

 6. Na liście Składniki Web Part kliknij pozycję Podgląd strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 7. Aby wkleić adres skopiowany w kroku 3, kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi, a następnie w polu łącze naciśnij klawisze ⌘ + V.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby wyświetlić podgląd strony.

 9. Wprowadź zmiany do składnika Web Part stosownie do potrzeb. Na przykład w Edytorze podglądu strony Rozwiń wygląd i określ wysokość 332 pikseli oraz szerokość 407 pikseli w celu pomieszczenia prezentacji w ramce bez pasków przewijania.

 10. Po zakończeniu kliknij przycisk OK w edytorze podglądu strony i usuń tag iframe ze strony typu wiki.

  Aktualizacje prezentacji w usłudze OneDrive są automatycznie odzwierciedlane na stronie, na której prezentacja została osadzona.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×