Osadzanie lub tworzenie linku do klipu wideo w witrynie YouTube

Osadzanie lub tworzenie linku do klipu wideo w witrynie YouTube

W programie PowerPoint możesz wstawić klip wideo z witryny YouTube lub dodać do niego link, a następnie odtworzyć ten klip podczas prezentacji. Klip wideo jest odtwarzany bezpośrednio z witryny YouTube i zawiera kontrolki z witryny YouTube, umożliwiające odtwarzanie, wstrzymywanie i wykonywanie innych czynności.

Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Wstawianie klipu wideo z witryny YouTube przy użyciu kodu osadzania

 1. W witrynie YouTube znajdź klip wideo, który chcesz wstawić.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij pod ramką wideo, a następnie kliknij przycisk Umieść. Jeśli nie klikniesz przycisku Umieść, skopiowany zostanie niewłaściwy kod.

  Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij przycisk Umieść
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kod osadzania elementu iFrame i kliknij pozycję Kopiuj.

  Kopiowanie kodu osadzania elementu iFrame

  Jeśli wyróżniony tekst do skopiowania zaczyna się od ciągu „http”, ZATRZYMAJ SIĘ. To nie jest właściwy kod do skopiowania. Wróć do kroku 2 i kliknij przycisk Umieść:

  Aby klip wideo działał poprawnie, kod używany do jego osadzenia musi rozpoczynać się od ciągu „iFrame” lub „<object”.
  Jeśli kod osadzania zaczyna się od ciągu „http”, klip wideo nie zostanie pomyślnie osadzony.
 4. W programie PowerPoint 2016 kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 5. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

 6. Wklej kod osadzania w polu Z kodu osadzania klipu wideo, a następnie kliknij strzałkę.

  Opcja osadzenia klipu wideo w programie PowerPoint
 7. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie osadzić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

Wyszukiwanie klipu wideo z witryny YouTube według nazwy

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

  Przycisk na wstążce umożliwiający wstawienie klipu wideo online w programie PowerPoint
 3. W polu Wyszukaj w witrynie YouTube wpisz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wybierz klip wideo z wyników wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

 5. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie wstawić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

Wyświetlanie podglądu klipu wideo

 1. Po umieszczeniu ramki klipu wideo na slajdzie zaznacz ją, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Podgląd.

  Na klipie wideo zostanie wyświetlony przycisk Odtwórz.

 2. Kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Ponieważ klip wideo znajduje się w witrynie internetowej, a nie w prezentacji, odtworzenie go wymaga połączenia z Internetem.

Poprawianie jakości odtwarzania osadzonych klipów wideo

Program PowerPoint korzysta z technologii odtwarzania wideo programu Internet Explorer w celu umożliwienia odtwarzania klipów wideo osadzonych na slajdzie.

Aby zapewnić płynne odtwarzanie klipów wideo, zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu Internet Explorer, którą można pobrać na komputer, korzystając z tego linku. Przeglądarka Internet Explorer nie musi być otwarta podczas odtwarzania klipu wideo — program PowerPoint korzysta jedynie z zawartej w niej technologii.

Osadzanie zawartości z witryny Slideshare.net

Na slajdzie w programie PowerPoint 2016 możesz osadzić zawartość ze Slideshare.net — witryny internetowej do udostępniania prezentacji, infografik i dokumentów.

W witrynie Slideshare.net na każdej zawartości, którą można osadzić w innym miejscu, jest umieszczony przycisk Share (Udostępnij). Ten przycisku powoduje otwarcie okna, w którym można skopiować kod osadzania jak w przypadku osadzania klipu wideo.

 1. Znajdź w witrynie Slideshare.net zawartość, którą chcesz osadzić.

 2. Wybierz przycisk Share (Udostępnij) poniżej ramki zawartości.

  W ramce wideo pojawią się kody udostępniania.

 3. Wybierz pole o nazwie Embed (Osadź).

  Gdy to zrobisz, cały tekst w polu zostanie zaznaczony.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst i wybierz polecenie Kopiuj.

  Skopiowany zawiera więcej informacji niż potrzebujesz, więc trzeba go przyciąć i skopiować ponownie.

 5. Wklej skopiowany tekst do edytora tekstów, takiego jak Word lub Notatnik.

 6. Zaznacz fragment tekstu, który zaczyna się od <iframe src ... i kończy na </iframe>. Skopiuj ten tekst.

  To kod osadzania potrzebny do wstawienia zawartości do programu PowerPoint.

 7. W programie PowerPoint przejdź do slajdu, w którym chcesz wstawić zawartość.

 8. Na wstążce paska narzędzi wybierz kartę Wstawianie, wybierz pozycję Wideo, a następnie wybierz pozycję Klip wideo w trybie online.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo.

 9. Wklej kod osadzania w polu o nazwie Z kodu osadzania klipu wideo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Upłynie trochę czasu, zanim program PowerPoint pobierze zawartość. Gdy to zrobi, na slajdzie pojawi się czarne pole.

 10. Aby wyświetlić zawartość, wybierz przycisk Pokaz slajdów Przycisk widoku Pokaz slajdów na pasku zadań w prawym dolnym rogu okna programu PowerPoint.

Uwaga: Aby móc skorzystać z tej funkcji, wymagana jest wersja klasyczna programu PowerPoint 2013 z zainstalowanymi aktualizacjami pakietu Office z kwietnia 2014 r. oraz przeglądarka IE 9 (MS12-037) albo IE 10 lub nowsza (zalecane). Możesz wyświetlić pełną listę wymagań i obsługiwanych formatów.

Wyszukiwanie klipu wideo z witryny YouTube według nazwy

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo > Klip wideo w trybie online.

  Przycisk na wstążce umożliwiający wstawienie klipu wideo online w programie PowerPoint
 3. W polu Wyszukaj w witrynie YouTube wpisz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Okno dialogowe Wstawianie klipu wideo w trybie online w programie PowerPoint 2013.
 4. Wybierz klip wideo z wyników wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

 5. Na slajdzie zostanie umieszczona prostokątna ramka klipu wideo — możesz ją przenosić i zmieniać jej rozmiar stosownie do potrzeb. Aby wyświetlić podgląd klipu wideo na slajdzie, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę klipu wideo, wybierz pozycję Podgląd, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na klipie wideo.

  Uwaga: Jeśli nie można poprawnie wstawić klipu wideo, upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje pakietu Office.

 6. Przełącz do karty Odtwarzania na wstążce, aby wybrać opcje określające sposób i czas odtwarzania klipu wideo:

  Karta Odtwarzanie na wstążce programu PowerPoint zawiera opcje umożliwiające określenie sposobu odtwarzania klipu wideo.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych opcji, na przykład dotyczące automatycznego uruchamiania klipu wideo lub odtwarzania klipu wideo w trybie pełnoekranowym, zobacz Ustawianie opcji odtwarzania filmu w prezentacji.

Wyświetlanie podglądu klipu wideo

 1. Po umieszczeniu ramki klipu wideo na slajdzie zaznacz ją, a następnie wybierz kartę Odtwarzanie na wstążce programu PowerPoint.

 2. Po lewej stronie karty Odtwarzanie wybierz przycisk Podgląd.

Poprawianie jakości odtwarzania osadzonych klipów wideo

Program PowerPoint korzysta z technologii odtwarzania wideo programu Internet Explorer w celu umożliwienia odtwarzania klipów wideo osadzonych na slajdzie.

Aby zapewnić płynne odtwarzanie klipów wideo, zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu Internet Explorer, którą można pobrać na komputer, korzystając z tego linku. Przeglądarka Internet Explorer nie musi być otwarta podczas odtwarzania klipu wideo — program PowerPoint korzysta jedynie z zawartej w niej technologii.

Klipy wideo z witryny YouTube nie są już obsługiwane w programie PowerPoint 2010.    Witryna YouTube od niedawna nie obsługuje już odtwarzacza Adobe Flash Player, używanego w tle w programie PowerPoint 2010 do odtwarzania klipów wideo z witryny YouTube osadzonych na slajdzie.

W wyniku tej zmiany nie można odtwarzać takich klipów wideo w programie PowerPoint 2010. Zamiast tego jest wyświetlany komunikat: 

Osadzone klipy wideo w formacie Flash nie są już obsługiwane

Ten komunikat o błędzie z witryny YouTube informuje, że osadzone klipy wideo w formacie Flash nie są już obsługiwane

Poniżej podano dwa sposoby obejścia tego problemu. Kliknij nagłówek sekcji poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić więcej szczegółowych informacji.

Jeśli masz możliwość uaktualnienia, sugerujemy jego wykonanie w celu obejścia tego problemu, dla którego nie ma rozwiązania:

 • Możesz uaktualnić pakiet Office 2010 do wersji Office 2013 lub Office 2016 — w obu tych wersjach klipy wideo z witryny YouTube są odtwarzane przy użyciu innych technologii niż Adobe Flash Player, dzięki czemu nie występuje w nich problem napotykany obecnie przez użytkowników programu PowerPoint 2010.

  Aby uaktualnienie było korzystne, konieczne jest używanie wersji systemu Windows obsługującej wybraną wersję pakietu Office. Pakiet Office 2013 wymaga systemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7. Pakiet Office 2016 wymaga systemu Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

  Jeśli chcesz zawsze korzystać z najnowszej wersji pakietu Office, możesz zakupić subskrypcję usługi Office 365. Kliknij, aby ją wypróbować lub kupić oraz porównać subskrypcję z wersją kupowaną jednorazowo.

Jeśli w tym momencie nie możesz przeprowadzić uaktualnienia programu PowerPoint 2010 do nowszej wersji, zalecamy zainstalowanie dodatku o nazwie LiveWeb, który ułatwia obejście opisanego powyżej problemu. Zobacz następujący artykuł, aby uzyskać pełne instrukcje:

Wstawianie wideo online w programie PowerPoint 2010

To zadanie nie jest odpowiednie dla wszystkich użytkowników; może zostać wykonane przez samodzielnych użytkowników, którzy nie mają problemów z instalowaniem i konfigurowaniem oprogramowania bez dodatkowej pomocy.

Aby wstawić internetowy klip wideo w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, zobacz Wstawianie internetowego klipu wideo.

 1. Wybierz slajd, na którym chcesz umieścić klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie na wstążce w grupie Multimedia wybierz pozycję Klip wideo w trybie online.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie wideo wpisz słowa kluczowe wyszukiwania, aby określić szukany klip wideo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Wskaż myszą obraz miniatury, aby wyświetlić tytuł tego klipu wideo.

 4. Wybierz obraz miniatury klipu wideo, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Klip wideo zostanie wstawiony na slajdzie. Możesz przenieść klip wideo, przeciągając go myszą. Możesz także zmienić rozmiar ramki wideo, wybierając jej róg, a następnie ją przeciągając.

 5. Aby odtworzyć klip wideo, musisz uruchomić pokaz slajdów. Na wstążce przejdź do karty Widok, a następnie w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów wybierz pozycję Od bieżącego slajdu.

  Zostanie otwarty pokaz slajdów. Możesz następnie kliknąć przycisk odtwarzania, aby go rozpocząć.

Zobacz też

Pokaz wideo: wstawianie klipu wideo z witryny YouTube

Dlaczego nie można osadzić klipu wideo w programie PowerPoint?

Dodawanie dźwięku do prezentacji

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×