Organizowanie poczty e-mail dla zespołu lub projektu za pomocą skrzynki pocztowej witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby zachować wiadomości e-mail związane z zespołu lub projektu, zorganizowane, możesz dodać skrzynki pocztowej witryny w witrynie SharePoint. Inne osoby po prostu wysyłać wiadomości e-mail na adres e-mail skrzynki pocztowej witryny. Następnie członków zespołu, którzy mają odpowiednich uprawnień można wyświetlać, organizowanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej witryny w SharePoint przy użyciu tych samych narzędzi, które są znane z programu Outlook w sieci web.

Ważne: Funkcja skrzynki pocztowej witryny w SharePoint Online zostaje usunięte począwszy od marca, 2017. Ta funkcja zostanie usunięta całkowicie w przyszłej wersji. Nowe organizacje SharePoint Online już nie mają dostęp do funkcji skrzynki pocztowej witryny. Istniejących organizacji SharePoint Online nie można już tworzyć skrzynek pocztowych nowych witryn. Skrzynka pocztowa witryny, konfigurowanie i wdrożone przed marca, 2017 będą nadal działać.
Firma Microsoft przekazuje procesu, aby ułatwić przejścia istniejącym witrynom skrzynki pocztowej witryny do grupy usługi Office 365 w września, 2017. Jeśli obecnie korzystasz z funkcji skrzynki pocztowej witryny SharePoint Online, należy uwzględnić, zmieniając na grupami usługi Office 365 zamiast do obsługi współpracy scenariuszy usługi poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie grupami usługi Office 365 zamiast skrzynek pocztowych witryn.

Uwaga: Funkcja skrzynki pocztowej witryny pozostanie obsługiwane, ale przestarzałe w programie SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, produktów programu SharePoint 2010 i SharePoint 2013. Zaleca się klienci Eksplorowanie udostępnionych skrzynek pocztowych jako alternatywa do skrzynek pocztowych witryny.

Możesz wykonywać następujące czynności:

Każdy może wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail skrzynki pocztowej witryny.

Oto kryteria dotyczące czytania, organizowania i usuwania wiadomości w skrzynce pocztowej witryny oraz odpowiadania na nie:

Jeśli nie chcesz już korzystać z utworzonej wcześniej skrzynki pocztowej witryny, możesz zapobiec wyświetlaniu jej w witrynie.

Często zadawane pytania na temat zarządzania skrzynkami pocztowymi witryny

Poniżej przedstawiono często zadawane pytania, które mogą się pojawić po rozpoczęciu używania skrzynek pocztowych witryny w Twojej organizacji.

Pytania na temat korzystania ze skrzynek pocztowych witryny

W jaki sposób członek witryny może ustalić, kto ma możliwość wyświetlenia skrzynki pocztowej witryny?

W programie Outlook w sieci web, w prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję skrzynkami pocztowymi witryny, kliknij dwukrotnie skrzynki pocztowej witryny, a następnie kliknij użytkowników.

Co się stanie, gdy dwie osoby jednocześnie edytują wersję roboczą wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej witryny przy użyciu witryny SharePointaplikacja Skrzynka pocztowa witryny ?

Zmiany edycyjne drugiej osoby zastępują zmiany wprowadzone przez pierwszą.

Pytania na temat tworzenia i usuwania skrzynek pocztowych witryny

Czy muszę przypisać licencję do adresu e-mail skrzynki pocztowej witryny?

Nie. Adres e-mail witryny nie wymaga licencji programu Exchange.

Czy istnieją sytuacje, w których nie należy używać skrzynki pocztowej witryny?

W niektórych przypadkach użycie skrzynki pocztowej witryny może być nieodpowiednim rozwiązaniem:

  • Brak poufności — wszelkie wiadomości e-mail znajdujące się w skrzynce pocztowej witryny mogą być odczytywane i przekazywane dalej przez każdego członka witryny.

  • Skrzynka pocztowa witryny jest udostępnionym obszarem roboczym — każdy użytkownik skrzynki pocztowej witryny może zmieniać rozmieszczenie wiadomości e-mail i usuwać je.

Czy mogę zmienić nazwę skrzynki pocztowej witryny?

Nazwa wyświetlana skrzynki pocztowej witryny to jednocześnie nazwa wyświetlana witryny zespołu programu SharePoint. Jeśli zmienisz nazwę wyświetlaną witryny w programie SharePoint, zmieni się również nazwa wyświetlana w programie Outlook. Adres e-mail witryny nie ulegnie jednak zmianie.

Czy mogę zmienić adres e-mail skrzynki pocztowej witryny?

Nie. Adresu e-mail witryny nie można zmienić po jej utworzeniu. Adres e-mail jest generowany na podstawie nazwy wyświetlanej witryny w momencie tworzenia skrzynki pocztowej witryny.

Jeśli nazwa wyświetlana witryny zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego lub ma mniej niż 4 znaki z tego alfabetu, to w adresie e-mail nie jest używana nazwa wyświetlana. Zamiast tego adres e-mail zostaje wygenerowany automatycznie w celu zapewnienia jego poprawności. Te adresy e-mail rozpoczynają się od prefiksu SM, po którym następują dwie cyfry wskazujące rok, trzy cyfry oznaczające dzień i cztery losowe litery.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×