Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Organizowanie informacji w notesach, które zawierają stron, sekcji i grup sekcji przy użyciu OneNote z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodać stron, sekcji i notesów dodatkowe podczas możesz potrzebne, a nawet zmienić, przenoszenie i usuń je.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote

Aby otworzyć program OneNote, naciśnij klawisze logo Windows+Shift+N.

Tworzenie notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj notes”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie wyświetlone nowe okno z wybraną kartą Nowy w menu Plik. Narrator odczyta informację „Element karty Nowy”. Na tej karcie możesz wybrać lokalizację przechowywania notesu i wpisać jego nazwę.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo jeden raz, aby przejść do sekcji Wybieranie lokalizacji na karcie Nowy. Następnie górę i w dół klawiszy strzałek do przechodzenia między lokalizacje. Czytniki ekranu ogłoszenia lokalizacji podczas przenoszenia. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 4. Po wybraniu lokalizacji, fokus jest przenoszony do pola Nazwa notesu. Wpisz nazwę notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Notes zostanie utworzony, a kursor zostanie umieszczony w polu Tytuł strony Nowa sekcja 1 w notesie.

  Uwaga: Jeśli zapiszesz go w usłudze OneDrive lub innej lokalizacji online, może być konieczne zalogowanie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Ctrl+T.

 2. Zostanie utworzona sekcja, a kursor znajdzie się na karcie sekcji, gdzie możesz wpisać nazwę sekcji.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Po nazwaniu sekcji kursor zostanie przeniesiony na pole tytułu strony.

Tworzenie grupy sekcji

Grupy sekcji umożliwiają przechowywanie obok siebie powiązanych ze sobą sekcji.

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz programowi Narrator ogłaszanie "Element menu Nowa grupa sekcji". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Nowa grupa sekcji". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Informuje o program Narrator: "Nowa strona utworzona, okna programu OneNote do edycji, Nowa grupa sekcji".

 4. Wpisz nazwę grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Po utworzeniu grupy sekcji możesz dodać do niej sekcje.

Tworzenie strony

 1. W sekcji, w której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Ctrl+N.

 2. Zostanie utworzona nowa strona, a kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Aby przejść do notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Menu”.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Element menu właściwości". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Właściwości". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości notesu, a fokus znajdzie się w polu Nazwa wyświetlana. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji lub grupy sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Informuje o program Narrator: "Element menu Zmień nazwę". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz SPACJA. Program Narrator informuje o "Edytowanie" oraz nazwę sekcji. Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć nazwę sekcji.

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Informuje o program Narrator: "Element menu Zmień nazwę". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz SPACJA. Informuje o program Narrator: "tytuł, strony edycji." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Tytuł strony".

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować. Podczas nawigowania po sekcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10. Informuje o program Narrator: "Element menu Zmień nazwę". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz programowi Narrator ogłaszanie: "Przenieść lub skopiować element menu". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Przenoszenie lub kopiowanie". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie sekcji.

 5. Fokus zostanie przeniesiony na pole wyszukiwania, w którym możesz zacząć wpisywać nazwę notesu, sekcji albo grupy sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować sekcję. W trakcie pisania zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania, które pojawią się poniżej. Aby przechodzić między nimi, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po wynikach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Po odnalezieniu poprawnego miejsca docelowego, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Przejście. Jeśli chcesz zamiast tego skopiować sekcję, naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do przycisku Kopiuj. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Sekcja zostanie przeniesiona lub skopiowana.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach Narrator odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać stronę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie stron.

 4. Fokus zostanie przeniesiony na pole wyszukiwania, w którym możesz zacząć wpisywać nazwę notesu, sekcji albo grupy sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę. W trakcie pisania zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania, które pojawią się poniżej. Aby przechodzić między nimi, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po wynikach Narrator odczytuje ich nazwy.

 5. Po odnalezieniu poprawnego miejsca docelowego, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Przejście. Jeśli chcesz zamiast tego skopiować stronę, naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do przycisku Kopiuj. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Strony jest przeniesione lub skopiowane.

Usuwanie notesu

 1. W systemie Windows naciśnij klawisz logo Windows i wpisz „Eksplorator plików”. Naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno Eksplorator plików. Fokus znajdzie się na folderze Pulpit. Aby przechodzić między folderami i elementami wyświetlanymi w oknie, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po elementach Narrator odczytuje ich nazwy. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Domyślna lokalizacja zapisywania notesów na komputerze to Dokumenty > Notesy programu OneNote.

 3. Przejdź do właściwego notesu i naciśnij klawisze Shift+F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Narrator odczyta informację: „menu kontekstowe”.

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Usuń element menu". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Notes zostanie usunięty.

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji lub grupy sekcji, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Informuje o program Narrator: "Element menu Zmień nazwę". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zmień nazwę".

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Usuń element menu". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

 5. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Narrator odczyta informację: „Okno dialogowe programu Microsoft OneNote, przycisk Nie”. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aby przejść do przycisku Tak, i naciśnij klawisz Enter. Sekcja lub grupa sekcji zostanie usunięta.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Informuje o program Narrator: "Element menu Zmień nazwę". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Usunąć element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Organizowanie informacji w notesach, które zawierają stron, sekcji i grup sekcji za pomocą OneNote dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowane. Umożliwia przeszukanie możesz dodać stron, sekcji i notesów dodatkowe.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote i logowanie

 1. Aby przejść do listy Aplikacje, w programie Finder naciśnij Shift+Command+A.

 2. Wpisz M, aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od litery „M”.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Aplikacji Microsoft OneNote".

 4. Aby otworzyć aplikację OneNote dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+Strzałka w dół.

 5. Aplikacja OneNote dla komputerów Mac zostanie otwarta i będzie można zalogować się do konta Microsoft.

 6. Aby się zalogować, naciśnij klawisze Command+O. Usłyszysz komunikat: „Zaloguj się. Ustawienia kont”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Logowanie. Usłyszysz komunikat: „Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu”.

 7. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”.

 8. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter. Jeśli usłyszysz komunikat „Przycisk Rozpocznij korzystanie z aplikacji PowerPoint”, naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do aplikacji.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Tworzenie notesu

Aby utworzyć nowy notes, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft w programie OneNote, co pozwoli na zapisanie pliku w usłudze OneDrive.

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Control+Command+N.

 2. Przejdziesz do okna Otwórz nowe i ostatnio używane notesy, gdzie można wybrać kolor notesu, a także wypełnić pole Nazwa i pole Gdzie, w którym należy wskazać lokalizację przechowywania nowego notesu.

 3. Aby wybrać kolor notesu, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz "Kolor notesu" następuje wybrany kolor. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedni kolor. Funkcja voiceOver informuje o kolorów podczas przenoszenia. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby wpisać tytuł notesu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "tytuł notesu, Edytuj tekst". Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Tab, aby pozostawić pole.

 5. Zaznacz w chmurze przechowywania lokalizacji skojarzonych z Twoim kontem, na przykład OneDrive lub SharePoint, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć lokalizacji i "Wybierz lokalizację, w której zostanie utworzony Notes".

 6. Aby zmienić lokalizację, naciśnij klawisz Spacja i użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 7. Aby utworzyć notes, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Utwórz". Naciśnij klawisz SPACJA.

 8. Zostanie otwarty nowy notes, a kursor będzie znajdował się w polu tytułu strony Nowa sekcja 1.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Command+T.

 2. Zostanie utworzona sekcja, a kursor będzie znajdował się w polu tytułu sekcji, gdzie możesz wpisać nazwę sekcji.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie grupy sekcji

Grupy sekcji umożliwiają przechowywanie obok siebie powiązanych ze sobą sekcji.

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w prawo przejdź do menu Plik, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Nowa grupa sekcji. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie utworzona grupa sekcji, a fokus będzie znajdować się w polu nazwy grupy sekcji.

 5. Wpisz nazwę grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po utworzeniu grupy sekcji możesz dodać do niej sekcje.

Tworzenie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach. Następnie użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół w celu wybrania sekcji, w której chcesz dodać stronę.

  Uwaga: Jeśli strona znajduje się w grupie sekcji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby rozwinąć tę grupę sekcji.

 2. W sekcji, w której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Command+N.

 3. Zostanie utworzona nowa strona, a kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

Jeśli notes został udostępniony innym osobom, zmień nazwę pliku źródłowego notesu.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.onedrive.com.

 2. Aby zalogować się do swojego konta Microsoft lub konto organizacji, w której jest przechowywany notes, który chcesz zmienić, naciśnij opcja + Tab, aż usłyszysz: "Łącze, zaloguj się." Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć proces logowania.

 3. Po pomyślnym zalogowaniu w usłudze OneDrive użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejść do folderu Dokumenty na swoim koncie. Aby wejść do folderu, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do pliku notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy strzałek. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze Control+Shift+Opcja+Strzałka w dół, aby korzystać z plików na liście. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 5. Gdy przejdziesz do właściwego pliku, naciskaj klawisze Shift+Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Otwórz”. Następnie użyj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aby przejść do pozycji Zmień nazwę. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nową nazwę”.

 6. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona. Usłyszysz komunikat: „Zapisywanie”.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji lub grupy sekcji, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po sekcjach lub grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Zmień nazwę”. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy sekcji lub grupy sekcji. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

 3. W sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronach. Usłyszysz komunikat: „Lista stron, tabela”.

 4. Aby przejść do strony, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach są odczytywane ich nazwy.

 5. Aby zmienić nazwę strony, naciśnij klawisze Shift+Command+T. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytułu strony. Usłyszysz komunikat: „Zmień nazwę strony”.

 6. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować sekcję, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Kopiuj sekcję do. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj tę sekcję do nowego notesu.

  • Aby przenieść sekcję, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Przenieś sekcję do. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenieś tę sekcję do nowego notesu.

 5. Otwarte okno dialogowe zawiera listę otwartych notesów oraz ich grupy sekcji, do których możesz skopiować lub przenieść wybraną sekcję.

 6. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać odpowiedni notes. Jeśli chcesz przenieść konkretnie do grupy sekcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby rozwinąć notes. Podczas nawigowania po notesach i grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

  Uwaga: Możesz skopiować lub przenieść sekcję do grupy sekcji w tym samym notesie.

 7. Na poprawnego miejsca docelowego, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Anulowanie. Aby skopiować sekcję, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby przenieść sekcję, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Przenieś. Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Sekcja zostanie skopiowany lub przeniesiony.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz komunikat: „Lista stron”.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Na odpowiedniej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować stronę, naciśnij klawisze Shift+Command+C. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj tę stronę do nowej sekcji.

  • Aby przenieść stronę, naciśnij klawisze Shift+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenieś tę stronę do nowej sekcji.

 6. Otwarte okno dialogowe zawiera listę otwartych notesów oraz ich sekcje i grupy sekcji, do których możesz skopiować lub przenieść wybraną stronę.

 7. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać odpowiednią sekcję. Jeśli chcesz przenieść konkretnie do sekcji w grupie sekcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby rozwinąć grupę sekcji. Podczas nawigowania po notesach, sekcjach i grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

  Uwaga: Możesz skopiować lub przenieść stronę do nowej sekcji w tym samym notesie.

 8. Na poprawnego miejsca docelowego, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Anulowanie. Aby skopiować na stronie, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby przenieść stronę, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Przenieś. Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Strony jest skopiowany lub przeniesiony.

Usuwanie notesu

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz już danego notesu, możesz go usunąć z konta usługi OneDrive. W przypadku udostępniania notesu poinformuj swoich współpracowników o zamiarze usunięcia notesu.

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Control+G, aby otworzyć nawigację po notesie. Usłyszysz komunikat: „Notesy, tabela”.

 2. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać notes, który chcesz usunąć. Podczas nawigowania po notesach są odczytywane ich nazwy.

 3. Aby zamknąć notes, naciśnij klawisze Shift+Command+W.

 4. Po zamknięciu notesu w programie OneNote przejdź do witryny www.onedrive.com, używając przeglądarki internetowej, i zaloguj się.

 5. W usłudze OneDrive za pomocą klawisza Strzałka w dół przejdź do folderu Dokumenty. Aby wejść do folderu, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby przejść do pliku notesu, który chcesz usunąć, użyj klawiszy strzałek. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze Control+Shift+Opcja+Strzałka w dół, aby korzystać z plików na liście. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 7. Gdy zaznaczysz właściwy plik, naciśnij klawisz Delete lub klawisze Command+Delete. Notes zostanie usunięty.

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji lub grupy sekcji, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Po zaznaczeniu odpowiedniej sekcji lub grupy sekcji naciśnij klawisz Delete. Zostanie otwarte okno dialogowe.

 4. Aby potwierdzić usunięcie, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Tak okno dialogowe. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Sekcja lub grupa sekcji (i odpowiadające jej sekcje) zostanie przeniesiona do folderu Usunięte notatki.

  Uwaga: Notatki w folderze Usunięte notatki możesz wyświetlić lub trwale usunąć. Na pasku menu w menu Notesy wybierz podmenu Usunięte notatki. Następnie możesz wybrać pozycję Wyświetl Usunięte notatki lub pozycję Opróżnij Usunięte notatki.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz komunikat: „Lista stron, tabela”.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Po odnalezieniu właściwej strony naciśnij klawisz Delete lub klawisze Command+Delete. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja OneNote dla systemu iOS w połączeniu z funkcją VoiceOver, czytnikiem zawartości ekranu wbudowanym w systemie iOS, umożliwia organizowanie informacji w notesach zawierających strony i sekcje. Można dodawać, przenosić i usuwać strony i sekcje oraz zmieniać ich nazwy i kolejność, a także dodawać notesy i zmieniać ich kolejność.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie notesu

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz nazwę nowego notesu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby przejść do listy Notesy z poziomu listy Sekcje lub Strony lub z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „Notes, przycisk Ustawienia”. Fokus będzie znajdować się na przycisku Ustawienia w widoku listy Notesy.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, możesz utworzyć nową sekcję.

 1. Na liście Sekcje Twojego notesu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Nowa sekcja, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Aby przejść do listy Sekcje z poziomu listy Strony lub z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „<Nazwa notesu>, powrót do listy notesów, przycisk Wstecz”. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Sekcje.

Tworzenie strony

Dodaj nową stronę dla swoich nowych pomysłów i zacznij tworzyć zawartość w notesach.

Tworzenie strony bez formatowania

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Nowa strona, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Nowa strona, tytuł strony, konspekt”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz nazwę strony. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na kanwę strony.

Dodawanie strony z listą

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowa strona z listą”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe”. Fokus znajduje się w polu tekstowym pierwszego elementu listy na stronie.

 2. Aby nadać nazwę stronie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Bez tytułu, nagłówek listy, pole tekstowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nazwę strony, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie strony ze zdjęciem

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowa strona ze zdjęciem”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Alert, wstaw obraz”. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie zdjęcia z aplikacji Zdjęcia

  1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Z biblioteki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  2. W aplikacji Zdjęcia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę albumu, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  3. Na liście zdjęć szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zdjęcia, które chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Użyj, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na nową stronę.

  6. Aby nadać nazwę nowej stronie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  7. Wpisz nazwę, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Wykonywanie i dodawanie zdjęcia

  1. Aby dodać nowe zdjęcie bezpośrednio z aparatu fotograficznego telefonu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zrób zdjęcie, przycisk”.

  2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja aparatu.

  3. Aby zrobić zdjęcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zrób zdjęcie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Użyj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na nową stronę.

  5. Aby nadać nazwę nowej stronie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz nazwę. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Aby przejść do listy Strony z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do listy stron dla <nazwa sekcji>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Strony.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Zmień nazwę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz nową nazwę sekcji. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, której nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Na stronie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<Nazwa bieżącej strony>, nagłówek, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zmień nazwę strony. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie kolejności notesów, sekcji i stron

Możesz zmienić kolejność swoich notesów, sekcji i stron, jeśli na przykład chcesz umieścić te najistotniejsze na początku listy elementów.

 1. Na liście Notesy, Sekcje lub Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Gotowe”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień kolejność <nazwa notesu, sekcji lub strony, których kolejność chcesz zmienić>”.

 3. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, dopóki nie słyszysz dźwięku. Przeciągaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż usłyszysz lokalizację, do której chcesz przenieść element, a następnie podnieś palec z ekranu.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przenoszenie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz przenieść.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Przenieś”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Notesy, przenieś tę sekcję do innego notesu”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, do którego chcesz przenieść sekcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje, z której została przeniesiona sekcja.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Przenieś” lub „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do listy Strony, z której została przeniesiona lub skopiowana strona.

Zamykanie notesu

Możesz zamknąć notes, aby nie był on już widoczny na liście Notesy.

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Zamknij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ponownie otworzyć notes, na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej notesów, wielokropek”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Otwórz więcej notesów”.

  Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć ponownie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie otwarty i znowu będzie widoczny na liście Notesy.

Usuwanie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Alert, Czy na pewno chcesz usunąć tę sekcję?”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja OneNote dla systemu Android w połączeniu z funkcją TalkBack, czytnikiem zawartości ekranu wbudowanym w systemie Android, umożliwia organizowanie informacji w notesach zawierających strony i sekcje. Można dodawać, przenosić i usuwać strony i sekcje oraz zmieniać ich nazwy, a także dodawać notesy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Tworzenie notesu

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowy notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby przejść do listy Notesy z poziomu listy Sekcje lub Strony albo z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „Zalogowano jako <nazwa użytkownika>”. Fokus zostanie przeniesiony na przycisk Konto w widoku listy Notesy.

 2. Wpisz nazwę nowego notesu za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 3. Aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lista rozwijana”, a następnie nazwę obecnie wybranej lokalizacji zapisywania. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać notes. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby utworzyć notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Utwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie utworzony nowy notes zawierający sekcję Nowa sekcja 1.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, możesz utworzyć nową sekcję.

 1. Na liście Sekcje Twojego notesu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowa sekcja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby przejść do listy Sekcje z listy Strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Sekcje.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Utwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie utworzona nowa sekcja zawierająca stronę Bez tytułu.

Tworzenie strony

Dodaj nową stronę dla swoich nowych pomysłów i zacznij tworzyć zawartość w notesach.

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowa strona tekstowa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby przejść do listy Strony z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Strony.

 2. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony na kanwę strony. Możesz już wpisywać notatki.

 3. Aby nadać stronie tytuł, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tytuł strony, pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tytuł za pomocą klawiatury ekranowej.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę sekcji, której nazwę chcesz zmienić. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zmień nazwę sekcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Zmień i usłyszysz: „Zmień nazwę sekcji”.

 3. Wpisz nową nazwę sekcji. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Zmień nazwę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Nazwa sekcji zostanie zmieniona, a fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje.

Zmienianie nazwy strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę strony, której nazwę chcesz zmienić. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę stronę.

 2. Na stronie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tytuł strony, <tytuł>, pole edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nową nazwę strony. Po zakończeniu wybierz klawisz Enter na klawiaturze ekranowej. Aby wybrać klawisz Enter, przeciągnij palcem po klawiaturze, aż usłyszysz „Enter”, a następnie unieś palec (i w razie potrzeby naciśnij dwukrotnie).

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz przenieść lub skopiować. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść stronę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przenieś stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Przenoszenie strony do sekcji i usłyszysz: „Przenoszenie strony do sekcji”.

  • Aby skopiować stronę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kopiuj stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Kopiowanie strony do sekcji i usłyszysz: „Kopiowanie strony do sekcji”.

  Zostanie otwarta lista sekcji obecnie wybranego notesu.

 3. Aby przenieść lub skopiować stronę do innej sekcji notesu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę obecnie otwartego notesu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę notesów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu docelowego, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę sekcji.

 4. Na liście sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”.

 5. Po wybraniu sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Przenieś” lub „Przycisk Kopiuj”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Strona zostanie przeniesiona lub skopiowana, a fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje w sekcji, do której przeniesiono stronę.

Zamykanie notesu

Możesz zamknąć notes, aby nie był on już widoczny na liście Notesy.

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz zamknąć. Funkcja TalkBack informuje o notesach w ten sposób: „Notes <nazwa notesu>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zamknij Notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie usunięty z listy Notesy.

 3. Aby ponownie otworzyć notes, na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Więcej notesów”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Więcej notesów”.

  Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć ponownie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie otwarty i znowu będzie widoczny na liście Notesy.

Usuwanie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz usunąć. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno powiadomienia Czy usunąć sekcję i usłyszysz: „Usuń sekcję”.

 3. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz usunąć. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno powiadomienia Czy usunąć stronę i usłyszysz: „Usuwanie strony”.

 3. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Strona zostanie usunięta i usłyszysz: „Usunięto stronę <tytuł strony>”.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Organizowanie informacji w notesach, które zawierają stron, sekcji i grup sekcji przy użyciu OneNote dla systemu Windows 10 z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodać stron, sekcji i notesów dodatkowe podczas możesz potrzebne, a nawet zmienić, przenoszenie i usuń je.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote

 1. Upewnij się, że na urządzeniu zalogowano się na właściwym koncie Microsoft.

 2. Otwórz program OneNote, naciśnij klawisze logo Windows i wpisz programu onenote. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub dół Strzałka dopiero po słyszą "programu OneNote. Aplikacja zaufanych Microsoft Store." Naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Naciskaj klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Nowy notes". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Informuje o program Narrator: "w nowym oknie notesu. Nową nazwę notesu, do edycji. " Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "podręcznym. Nowy notes."

 3. Wpisz nazwę notesu, a następnie naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Tworzenie notesu przycisk". Naciśnij klawisz SPACJA, aby utworzyć notes.

 4. Notes zostanie utworzony i otwarty. Nowo utworzony notes zawiera jedną sekcję o nazwie Nowa sekcja 1, zawierającą pustą stronę bez tytułu.

  Uwaga: Notesy są automatycznie zapisywane w usłudze OneDrive.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Ctrl+G, a następnie klawisze Ctrl+T.

 2. Zostanie utworzona sekcja, a kursor znajdzie się na karcie sekcji, gdzie możesz wpisać nazwę sekcji.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zapisana.

 4. Aby powrócić do trybu edycji strony, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Kursor zostanie umieszczony w polu Tytuł strony na pustej stronie bez tytułu, znajdującej się w nowo utworzonej sekcji.

Tworzenie strony

 1. W sekcji, w której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Ctrl+N.

 2. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu.

 3. Aby powrócić do trybu edycji strony, naciśnij klawisz Esc. Kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby przejść do grupy sekcji, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zmień nazwę sekcji przycisk".

 4. Naciśnij klawisz SPACJA. Program Narrator informuje o "Tekstowe nazwy sekcji" oraz nazwę sekcji. Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć nazwę sekcji i "Sekcja Nazwa pola tekstowego, edytowanie."

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz nazwę strony.

 4. Aby przejść do strony, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zmień nazwę strony przycisk".

 6. Naciśnij klawisz SPACJA. Informuje o program Narrator: "tytuł, strony edycji." Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć tytuł strony i "Tytuł strony".

 7. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do obszaru nawigacji sekcji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować. Podczas nawigowania po sekcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 3. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Kopiuj ukośnika Przenieś". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie i kopiowanie sekcji.

 4. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz nazwę otwartego notesu.

 5. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do notesu, do którego chcesz przenieść lub skopiować sekcję. Podczas nawigowania po notesach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Po znalezieniu poprawnego miejsca docelowego, naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Przejście. Jeśli chcesz zamiast tego skopiować sekcję, naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do przycisku Kopiuj. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Sekcja zostanie przeniesiona lub skopiowana.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz nazwę strony.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach Narrator odczytuje ich nazwy.

 5. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Kopiuj ukośnika Przenieś". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie i kopiowanie strony.

 6. Aby zaznaczyć Notes, w której chcesz skopiować lub przenieść stronę, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Wstecz". Naciśnij klawisz SPACJA. Następnie użyj górę i klawiszy strzałek, aby przejść do notesu chcesz przenieść lub skopiować. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

  Uwaga: Upewnij się, że notes, do którego chcesz przenieść lub skopiować stronę, jest otwarty w programie OneNote.

 7. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować. Podczas nawigowania po sekcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 8. Po znalezieniu poprawnego miejsca docelowego, naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć sekcji. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okno dialogowe. Pierwszy przycisk jest Przejście. Jeśli chcesz zamiast tego skopiować stronę, naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do przycisku Kopiuj. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Strony jest przeniesione lub skopiowane.

Zamykanie notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę notesu.

 3. Aby przejść do notesu, który chcesz zamknąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 4. Naciśnij klawisze Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Zamknij ten notes przycisk".

 5. Naciśnij klawisz Spacja, aby zamknąć notes.

Usuwanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby przejść do sekcji, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: „Przycisk Usuń sekcję”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Usłyszysz: „Przycisk Usuń sekcję”. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić usunięcie. Sekcja zostanie usunięta.

Usuwanie strony

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby przejść do nawigacji po stronach. Usłyszysz nazwę strony.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: „Przycisk Usuń stronę”.

 6. Naciśnij klawisz Spacja. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Usłyszysz: „Przycisk Usuń stronę”. Naciśnij klawisz Spacja, aby potwierdzić usunięcie. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Organizowanie informacji w notesach, które zawierają stron, sekcji i grup sekcji przy użyciu OneNote Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodać stron, sekcji i notesów dodatkowe potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Otwieranie aplikacji OneNote Online

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.onenote.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do Zaloguj się. Słyszysz: "Znak w łączu." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli rejestrujesz się za pomocą konta Microsoft, naciśnij klawisz Tab, aby Przeglądaj, aby zalogować się przy użyciu konta Microsoft. Jeśli rejestrujesz się przy użyciu konta organizacji, przejdź do Zaloguj się przy użyciu konta służbowego. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarta strona Zaloguj. Usłyszysz komunikat: „Adres e-mail, telefon lub nazwa Skype, edycja”.

 5. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Hasło, edycja”.

 6. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

 7. Aplikacja OneNote Online zostanie otwarta na stronie nawigacji po notesach, zawierającej listę wszystkich notesów skojarzonych z Twoim kontem.

Tworzenie notesu

 1. W nawigacji po notesie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nowy", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie nowego notesu z fokusem w polu Nazwa notesu.

 3. Wpisz nazwę notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć notes.

 4. Otwiera nowy notes w OneNote Online, a kursor zostanie umieszczony w polu Tytuł strony w sekcji Szybkie notatki. Słyszysz nową nazwę notesu i "Microsoft OneNote Online".

  Nowo utworzony notes zostanie zapisany w folderze Dokumenty w usłudze OneDrive.

Tworzenie sekcji

 1. W otwartej notesu Aby utworzyć nową sekcję, naciśnij klawisze Ctrl + F6 aż usłyszysz nazwę sekcji.

  Uwaga: Jeśli po naciśnięciu klawisza Ctrl + F6 nie przeglądać polecenia OneNote Online, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz polecenia. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść.

 2. Naciskaj klawisz klawisz Strzałka w lewo SR usłyszeć "Przycisk Nowa sekcja", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij klawisz Enter.

 4. Sekcja zostanie utworzona, a kursor zostanie umieszczony w polu tytułu strony nowo utworzonej sekcji.

Tworzenie strony

 1. W notesie naciskaj klawisze Control+F6, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby poruszać się w sekcjach, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Nazwy sekcji są ogłaszane podczas przenoszenia. Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć sekcję, której chcesz utworzyć nową stronę.

 3. Naciskaj klawisz klawisz Strzałka w lewo SR usłyszeć "Przycisk Nowa strona", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz Enter.

 4. Zostanie utworzona nowa strona. Kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

Przy użyciu aplikacji OneNote Online możesz przejść bezpośrednio do usługi OneDrive, gdzie możesz zmienić nazwę notesu.

 1. W otwartej notesu w OneNote Online, naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz: "Wykaz Microsoft usług przycisk". Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OneDrive", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usługa OneDrive (onedrive.live.com) zostanie otwarta w przeglądarce.

 3. Aby przejść do pliku notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 4. Gdy dotrzesz do odpowiedniego pliku, naciśnij klawisz F2. Zostanie otwarte okno dialogowe Zmiana nazwy. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nową nazwę”.

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona.

 6. Aby wrócić do notesu w aplikacji OneNote Online, w wybranym notesie o nowo zmienionej nazwie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść do sekcji nawigacji. Słyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz sekcji, którą chcesz zmienić.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Fokus znajdzie się na opcji Zmień nazwę.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wpisz nową nazwę sekcji.

 5. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK" i naciśnij klawisz Enter. Zwraca fokusu do listy sekcji, w sekcji zmienionej.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść do sekcji nawigacji. Słyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz sekcji zawierającej stronę, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę strony. Naciskaj klawisz klawisz Strzałka w lewo SR słyszysz stronę, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Kursor zostanie przeniesiony do pola tytułu strony. Aby usunąć poprzedni tytuł, naciśnij klawisze Ctrl+A, a następnie klawisz Backspace.

 5. Wpisz nowy tytuł strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kursor zostanie przeniesiony na stronę, gdzie możesz wpisać lub edytować swoje notatki.

  Porada: Aby szybko przejść z obszaru strony do obszaru tytułu strony, naciśnij klawisz Page Up.

Usuwanie notesu

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz już danego notesu, możesz go usunąć z konta usługi OneDrive. W przypadku udostępniania notesu poinformuj swoich współpracowników o zamiarze usunięcia notesu.

 1. W otwartej notesie OneNote Online naciśnij klawisze Ctrl + F6 do Ciebie roku: "Wykaz Microsoft usług przycisk". Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OneDrive", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usługa OneDrive (onedrive.live.com) zostanie otwarta w przeglądarce.

 3. Aby przejść do notesu, który chcesz usunąć, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 4. Gdy na plik jest poprawny, naciśnij klawisz Delete. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usuń przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Notes zostanie usunięty i fokus jest przenoszony do sąsiadujących pliku.

  Porada: Jeśli chcesz odzyskać usunięty notes, możesz to zrobić z poziomu Kosza usługi OneDrive. Aby przejść do Kosza, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat: „Grupa”. Następnie za pomocą klawisza Strzałka w dół przejdź do folderu Kosz.

Usuwanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść do sekcji nawigacji. Słyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz sekcji, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Element menu Usuń”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tak przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść do sekcji nawigacji. Słyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz sekcji zawierającej stronę, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę strony. Naciskaj klawisz klawisz Strzałka w lewo SR słyszysz stronę, którą chcesz usunąć.

 4. Aby trwale usunąć stronę, naciśnij klawisz Delete. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tak przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli chcesz przenieść stronę do obszaru Usunięte notatki, skąd można ją później odzyskać, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Element menu Usuń”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×