Organizowanie notatek

Program OneNote, podobnie jak notes czy skoroszyt papierowy, umożliwia organizowanie informacji w notesach zawierających strony i sekcje. Strony, sekcje i nowe notesy można dodawać w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili, a także z równą łatwością przenosić je i usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Obejrzyj klip wideo, w którym przedstawiono, jak Doug konfiguruje program OneNote, lub po prostu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Typowy notes programu OneNote składa się z co najmniej jednej sekcji. W każdej sekcji znajdują się poszczególne strony i podstrony, na których robi się notatki. Program OneNote nie narzuca określonego stylu organizowania informacji. W programie OneNote można organizować notatki w dowolny sposób. Jeśli zmienisz zdanie, możesz łatwo zmienić sposób organizowania notatek.

Co chcesz zrobić?

Praca ze stronami i podstronami

Praca z sekcjami

Więcej zasobów

Praca ze stronami i podstronami

Notatki w programie OneNote można sporządzać w dowolnym miejscu na stronie. Karty stron z etykietami umieszczone wzdłuż okna strony identyfikują poszczególne strony, umożliwiając łatwe wyświetlanie potrzebnych stron. Karty stron ułatwiają również dodawanie nowych stron w dowolnym miejscu notesu.

Dodając podstrony, można tworzyć grupy pokrewnych stron. Każda grupa ma jedną stronę podstawową i dowolnie wybraną liczbę podstron. Grupę można łatwo wybrać jako jednostkę, aby uprościć zadania związane ze stronami (na przykład ich kopiowanie, przenoszenie lub wysyłanie w wiadomościach e-mail). Organizowanie informacji mogą również ułatwić tytuły podstron.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby utworzyć nową stronę, kliknij przycisk Dodaj stronę powyżej kart stron.
  (Jeśli korzystasz z programu OneNote 2010, kliknij przycisk Nowa strona).

 • Aby utworzyć nową podstronę, umieść wskaźnik myszy na karcie strony, a następnie kliknij i przeciągnij tę kartę strony w prawo, aż tytuł zostanie wcięty.

 • Wpisz tytuł bezpośrednio w obszarze tytułu u góry dowolnej strony. Tytuł każdej strony jest także wyświetlany na odpowiedniej karcie strony. Jeśli obszar tytułu pozostanie pusty, tytułem strony automatycznie stanie się pierwszy wiersz notatek.

  Aby zmienić nazwę strony, kliknij jej kartę, a następnie wpisz inny tytuł w obszarze tytułu.

Aby usunąć stronę lub podstronę, kliknij prawym przyciskiem myszy jej kartę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 1. Pod tytułem strony kliknij datę, a następnie kliknij wyświetloną ikonę kalendarza.

 2. W kalendarzu kliknij datę, którą chcesz wyświetlić na stronie. Aby określić bieżącą datę, kliknij pozycję Dzisiaj.

  Uwaga: Wybrana nowa data trwale zastąpi starą datę strony. Podczas wyszukiwania notatek będzie używana nowa data strony.

 • Aby zaznaczyć stronę, kliknij jej kartę w celu przejścia do tej strony, a następnie kliknij tę kartę ponownie w celu zaznaczenia strony.

 • Aby zaznaczyć grupę stron, wybierz stronę podstawową w tej grupie, a następnie kliknij dwukrotnie jej kartę strony.

 • Aby zaznaczyć kilka stron, które nie są częścią grupy, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL lub SHIFT, a następnie kliknij karty stron, które chcesz zaznaczyć.

 1. Kliknij kartę strony, którą chcesz przenieść, i przeciągnij ją w nowe miejsce. Miejsce umieszczenia strony będzie wskazywane przez pasek poziomy.

  • Aby zaznaczyć więcej niż jedną stronę lub podstronę, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT i kliknij karty stron do przeniesienia.

  • Aby przenieść stronę podstawową wraz z jej podstronami, zaznacz stronę podstawową i podstrony, a następnie przenieś je razem.

 2. Przeciągnij kartę strony w górę lub w dół, aby poziomy pasek znalazł się w odpowiednim miejscu, a następnie zwolnij przycisk myszy.

 1. Kliknij kartę strony, którą chcesz przenieść, i przeciągnij ją na kartę sekcji, do której chcesz ją przenieść.

  Porada: Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę strony lub podstrony, która ma zostać przeniesiona, a następnie w menu skrótów wskazać polecenie Przenieś lub kopiuj.

  • Aby zaznaczyć więcej niż jedną stronę lub podstronę, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT i kliknij karty stron do przeniesienia.

  • Aby przenieść stronę podstawową wraz z jej podstronami, zaznacz stronę podstawową i podstrony, a następnie przenieś je razem.

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie stron kliknij sekcję, do której chcesz przenieść stronę lub podstronę, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

Na dowolnej stronie notesu można dodać hiperlink z zaznaczonego tekstu umożliwiający przejście do innej strony notesu. Jest to przydatne do tworzenia odsyłaczy do notatek lub spisu treści na pierwszej stronie każdej sekcji w notesie.

 1. Na bocznym marginesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą ma wskazywać hiperlink.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Kopiuj link do strony.
  Hiperlink do wybranej strony i tytuł strony zostaną skopiowane do Schowka.

 3. Kliknij miejsce na stronie, w którym ma zostać umieszczony hiperlink.

 4. W menu Edytuj kliknij polecenie Wklej.
  Program OneNote wstawi hiperlink, który po kliknięciu będzie wyświetlał stronę docelową.

  Porada: Aby szybko powrócić do poprzedniej strony po kliknięciu hiperlinku, kliknij przycisk Wstecz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 • Kliknij górną krawędź kontenera notatek do przeniesienia, a następnie przeciągnij kontener w nowe miejsce na stronie.

  Porady: 

  • Aby przenieść akapit, umieść wskaźnik na uchwycie akapitu, aż wskaźnik przybierze kształt strzałki z czterema grotami, a następnie przeciągnij akapit w nowe miejsce na stronie. Jeśli przenoszony akapit zawiera wcięte akapity, zostaną one przeniesione razem z zaznaczonym akapitem. Aby zaznaczyć jedynie akapit najwyższego poziomu, kliknij ponownie jego uchwyt.

  • Możesz scalić kontenery notatek, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT i przeciągając jeden kontener notatek na inny kontener notatek.

  • Domyślnie kontenery notatek i inne elementy na stronie są przyciągane do niewidocznej siatki podczas przenoszenia na stronie. Dzięki temu można łatwo wyrównać kontenery notatek, obrazy i inne elementy na stronie. Możesz tymczasowo zastąpić to ustawienie, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT podczas przeciągania kontenera notatek.

Praca z sekcjami

W niektórych skoroszytach papierowych notatki są zorganizowane w sekcje oddzielone oznakowanymi separatorami, które można opatrzyć etykietami z różnymi tematami. W programie OneNote karty u góry bieżącej strony przedstawiają sekcje (oraz wszelkie foldery) obecnie otwartego notesu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną istniejącą kartę sekcji, a następnie w menu skrótów wybierz polecenie Nowa sekcja.

 2. Wpisz użyteczny opis nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Gdy notesy stają się coraz obszerniejsze, możesz zachcieć zmienić kolejność kart sekcji.

Aby szybko przenieść kartę sekcji w nowe miejsce bieżącego notesu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • U góry bieżącej strony kliknij i przeciągnij kartę sekcji w lewo bądź w prawo. Pojawi się mały trójkąt wskazujący nowe miejsce.

  Porada: Przeciąganie i upuszczanie kart sekcji to najprostszy sposób na rozmieszczenie wszystkich kart sekcji w porządku alfabetycznym lub numerycznym bądź w dowolnej innej kolejności.

 • U góry listy Notes po lewej stronie kliknij dwukrotnie strzałkę rozwijaną obok nazwy notesu. Spowoduje to otwarcie okienka z wyświetlonymi sekcjami wszystkich otwartych notesów, dzięki czemu będzie można przeciągnąć dowolną kartę sekcji w górę bądź w dół w nowe miejsce, nawet między różnymi notesami. Podczas przeciągania sekcji jest wyświetlana linia pozioma wskazująca nowe miejsce.

Aby przenieść sekcję z bieżącego notesu do folderu lub do innego notesu, wykonaj następujące czynności:

 1. U góry bieżącej strony kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przenieś lub kopiuj.

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie sekcji wybierz notes lub miejsce, do którego chcesz przenieść sekcję.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, której nazwę chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.

Na dowolnej stronie notesu można dodać hiperlink z zaznaczonego tekstu umożliwiający przejście do innej sekcji notesu. Jest to przydatne do tworzenia odsyłaczy do notatek lub spisu treści na pierwszej stronie każdej sekcji w notesie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, do której chcesz utworzyć hiperlink.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Kopiuj link do sekcji.
  Hiperlink do wybranej sekcji i tytuł strony zostaną skopiowane do Schowka.

 3. Kliknij miejsce na stronie, w którym ma zostać umieszczony hiperlink.

 4. W menu Edytuj kliknij polecenie Wklej.
  Program OneNote wstawi hiperlink, który po kliknięciu będzie wyświetlał sekcję docelową.

  Porada: Aby szybko powrócić do poprzedniej strony po kliknięciu hiperlinku, kliknij przycisk Wstecz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Więcej zasobów

Jak wspomniano w klipie wideo, jeśli używasz programu OneNote dla systemu Windows, możesz skorzystać z dodatku udostępniającego jeszcze więcej sposobów organizowania notatek. Umożliwia on między innymi wyszukiwanie i zamienianie zawartości, sortowanie stron i dodawanie spisów treści. Możesz go pobrać na stronie getonetastic.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×