ORAZ, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj funkcji ORAZ, jednej z funkcji logicznych, aby sprawdzić, czy wszystkie warunki w teście mają wartość PRAWDA.

Przykład

Przykłady funkcji ORAZ

Funkcja ORAZ zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie jej argumenty mają wartość PRAWDA, lub FAŁSZ, jeśli choć jeden z jej argumentów ma wartość FAŁSZ.

Typowym zastosowaniem funkcji ORAZ jest rozszerzenie użyteczności innych funkcji służących do wykonywania testów logicznych. Na przykład funkcja JEŻELI wykonuje testy logiczne i zwraca jedną wartość, jeśli wynik testu ma wartość PRAWDA, a inną, jeśli wynikiem testu będzie FAŁSZ. Użycie funkcji ORAZ jako argumentu test_logiczny funkcji JEŻELI umożliwia testowanie wielu różnych warunków zamiast tylko jednego.

Składnia

ORAZ(wartość_logiczna1; [wartość_logiczna2];...)

W składni funkcji ORAZ występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wartość_logiczna1

Argument wymagany. Pierwszy warunek do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ.

Wartość_logiczna2; ...

Argumenty opcjonalne. Dodatkowe warunki do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ (maksymalnie do 255 warunków).

Uwagi

  • Argumenty powinny zwracać wartości logiczne (takie jak PRAWDA czy FAŁSZ) albo być tablicami lub odwołaniami zawierającymi wartości logiczne.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów tablicowych lub odwołaniowych zawiera tekst lub puste komórki, wartości te są pomijane.

  • Jeśli wprowadzony zakres nie zawiera wartości logicznych, funkcja ORAZ zwraca błąd #ARG!.

Przykłady

Oto kilka ogólnych przykładów użycia samej funkcji ORAZ, a także w połączeniu z funkcją JEŻELI.

Przykłady użycia funkcji JEŻELI z funkcją ORAZ

Formuła

Opis

=ORAZ(A2>1;A2<100)

Wyświetla wartość PRAWDA, jeśli wartość w komórce A2 jest większa niż 1 ORAZ mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla wartość FAŁSZ.

=JEŻELI(ORAZ(A2<A3;A2<100);A2;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość znajdującą się w komórce A2, jeśli jest ona mniejsza niż wartość znajdująca się w komórce A3 ORAZ mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla komunikat „Wartość jest spoza zakresu”.

=JEŻELI(ORAZ(A3>1;A3<100);A3;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość znajdującą się w komórce A3, jeśli jest ona większa niż 1 ORAZ mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla komunikat. Można podstawić dowolną treść komunikatu.

Obliczanie premii

Poniżej przedstawiono dość typowy scenariusz, w którym należy sprawdzić, czy sprzedawcy kwalifikują się do uzyskania premii, przy użyciu funkcji JEŻELI i ORAZ.

Przykłady obliczania premii za sprzedaż za pomocą funkcji JEŻELI i ORAZ. Formuła w komórce E14: =JEŻELI(ORAZ(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =JEŻELI(ORAZ(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)JEŻELI wartość łącznej sprzedaży jest większa lub równa (>=) wartości docelowej sprzedaży ORAZ wartość kont jest większa lub równa (>=) wartości docelowej konta, pomnóż wartość łącznej sprzedaży przez % premii. W przeciwnym razie zwróć wartość 0.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Klip wideo: Zaawansowane funkcje Jeżeli
Dowiedz się, jak używać zagnieżdżonych funkcji w formule
funkcji Jeżeli
funkcji lub
nie
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formułach
skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows
skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac
logiczne funkcje (informacje)
funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)
funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×