Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Elementy usunięte zostaną przeniesione do folderu Elementy usunięte lub Kosza, ale nie są trwale usunięte aż te foldery są opróżniony. Czasem zawartość folderu Elementy usunięte mogą zajmować dużo miejsca na komputerze lub przydział magazynowania serwera poczty e-mail.

Program Outlook można skonfigurować automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte, lub można ręcznie opróżnić folder w dowolnym momencie.

Uwaga: Jeśli korzystasz z konta usługi Office 365, usługi Outlook.com lub Exchange, konieczne jest folder Elementy usunięte . Jeśli używasz innego typu konta (na przykład konto Gmail lub Yahoo lub innego konta e-mail) swojej nazwy folderu Kosza zamiast tego.

Ręczne opróżnianie folderu Elementy usunięte

Na liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder Elementy usunięte lub Kosza , a następnie kliknij polecenie Opróżnij Folder.

Automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w obszarze Uruchamianie programu Outlook i kończenie pracy, zaznacz pole wyboru Opróżniaj folder Elementy usunięte podczas zamykania programu.

 3. Aby otrzymywać powiadomienia przed automatycznym opróżnieniem folderu Elementy usunięte, przewiń w dół na ekranie Opcje zaawansowane do innych sekcji, a następnie zaznacz pole wyboru Monituj o potwierdzenie przed trwałym usunięciem elementów.

Zobacz też

Odzyskiwanie usuniętych elementów

Automatyczne archiwizowanie starszych elementów

Automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Inne.

 2. Zaznacz pole wyboru Opróżniaj folder Elementy usunięte podczas zamykania programu.

 3. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomienia przed automatycznym opróżnieniem folderu Elementy usunięte, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

  2. Wyczyść pole wyboru Ostrzegaj przed trwałym usunięciem elementów.

Uwaga: Aby wyłączyć automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte, wyczyść pole wyboru Opróżniaj folder Elementy usunięte podczas zamykania programu.

Ręczne opróżnianie folderu Elementy usunięte

 1. W menu Idź kliknij pozycję Lista folderów.

 2. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder Elementy usunięte, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opróżnij Folder "Elementy usunięte".

Trwałe usuwanie elementów IMAP oznaczonych do usunięcia

Po zaznaczeniu elementu w serwer poczty e-mail IMAP do usunięcia elementu jest wyświetlane w przekreślenie tekstu na liście nagłówka. Jednak element nie jest usuwany z serwera poczty IMAP, dopóki nie zostanie użyte polecenie Wyczyść.

Porada: Można zmienić widoku folderu IMAP, tak aby nie są wyświetlane elementy oznaczone do usunięcia. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij Ukryj wiadomości oznaczone do usunięcia. Jeśli korzystasz z okienka odczytu, musisz włączyć ją ponownie po użyciu tego polecenia. W menu Widok wskaż polecenie Okienko odczytu, a następnie kliknij w prawo lub w dół.

Jeśli nie przeczyszczeniu okresowo elementy usunięte, mogą nawiązywać połączenia i przekracza limit miejsca na serwerze poczty e-mail. W przypadku przekroczenia przydzielonego miejsca, nie może być otrzymywania nowych wiadomości.

Uwaga: Użytkownik musi działać w trybie online z serwerem poczty dla tych funkcji.

Ręczne czyszczenie usuniętych elementów

Aby trwale usunąć elementy oznaczone do usunięcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij folder na koncie e-mail IMAP.

 2. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść usunięte wiadomości.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Purge deleted messages in all IMAP accounts

  • Kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone elementy w "folder".

   Tylko elementy oznaczone do usunięcia w folderze, który jest zostaną usunięte z serwera poczty IMAP.

  • Kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone elementy w "konta e-mail".

   Wszystkie elementy oznaczone do usunięcia we wszystkich folderach tego konta e-mail IMAP zostaną usunięte z serwera poczty IMAP.

  • Kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone elementy na wszystkich kontach.

   Wszystkie elementy oznaczone do usunięcia we wszystkich folderach wszystkich kont e-mail IMAP zostaną usunięte z serwera poczty IMAP.

Porada: Polecenie Wyczyść dodać do paska narzędzi. W menu Narzędzia kliknij przycisk Dostosuj. Na karcie polecenia w obszarze Kategorie kliknij przycisk Edytuj. W obszarze polecenia przeciągnij polecenie Wyczyść do paska narzędzi.

Automatyczne czyszczenie usuniętych elementów

Microsoft Outlook można skonfigurować tak, aby po przełączeniu między folderami, wszystkie elementy, które zostały oznaczone do usunięcia zostaną usunięte z serwera poczty IMAP.

 1. Kliknij folder na koncie e-mail IMAP.

 2. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść usunięte wiadomości.

 3. Kliknij przycisk Wyczyść opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia internetowej poczty E-mail.

 4. Na karcie Ogólne w obszarze Opcje wyczyść wybierz wyczyścić elementy podczas przełączania folderów w trybie online pole wyboru.

Zobacz też

Automatyczne archiwizowanie starszych elementów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×