Opis sposobu używania dat w programie Project

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Project używa daty planowania zadań programu project plan. Wprowadzonej daty są używane do wielu celów, w tym obliczania czasu trwania, przydzielenie dat do innych zadań i bilansowanie alokacji zasobów. Ponieważ daty są kluczowy element planu projektu, należy zrozumieć sposób formatowania daty i zmieniania formatowania do potrzeb Twojej organizacji.

Jakie czynniki wpływają na obliczanie dat projektu?

W programie Project daty są obliczane na podstawie wielu czynników. Przy tworzeniu nowego planu projektu należy wprowadzić data rozpoczęcia projektu. Jeśli przy wprowadzaniu nowych zadań nie zostaną wprowadzone daty rozpoczęcia zadań, domyślnie zostanie użyta data rozpoczęcia projektu. data zakończenia projektu jest obliczana na podstawie daty najwcześniejszego zakończenia zadań projektu.

Porada: Aby nowe zadania rozpoczęły się od bieżącej daty, a nie od daty rozpoczęcia projektu, należy kliknąć polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknąć kartę Harmonogram. Na liście Nowe zadania należy kliknąć polecenie Rozpocznij z bieżącą datą. Jeśli zostanie wybrana ta opcja planowania, przy wprowadzaniu zadań bez wprowadzania dat dla zadania będzie zastosowane ograniczenie rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN).

Niektóre czynniki mające wpływ na obliczanie daty:

  • Czas trwania    W programie Project do planowania daty zakończenia zadania jest używany czas trwania zadania. Jeśli zadanie rozpoczyna się na przykład 1 listopada i jego czas trwania wynosi 3 dni, a w kalendarzu projektu lub zadania dni od 1 do 3 listopada są wyświetlane jako dni robocze, data zakończenia zadania w programie Project zostanie obliczona na 3 listopada.

  • Dostępność zasobów    Na obliczanie dat może wpływać dostępność dostępność. Jeśli na przykład zasób jest dostępny jedynie przez 20 godzin na tydzień, a zadanie wymagające umiejętności tego zasobu jest zaplanowane na 40 godzin pracy, data zakończenia zadania zostanie obliczona na podstawie dostępności tego zasobu. Zatem jeśli data rozpoczęcia zadania to 12 marca, data zakończenia zostanie obliczona w programie Project na 10 dni roboczych później, czyli na 23 marca.

  • Zależności między zadaniami    Współzależności zadań również może wpłynąć na obliczanie daty. Na przykład jeśli masz dwóch zadań, a jeden z nich nie można uruchomić dopiero po zakończeniu drugi, program Project oblicza datę rozpoczęcia zadania, drugi tak, aby go przypada po dacie zakończenia pierwszego zadania.

Na obliczanie dat projektu lub zadań w programie Project ma wpływ wiele innych czynników. W programie Microsoft Office Project 2007 jest dostępne okienko Czynniki sterujące zadaniami, umożliwiające zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na datę rozpoczęcia zadania. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających dodatkowe informacje o okienku Czynniki sterujące zadaniami.

Jakich formatów daty i godziny można używać?

W wielu polach programu Project można wprowadzać daty, a w większości pól dat można wprowadzać godziny. W programie Project można korzystać z wielu formatów daty. Te formaty daty i godziny są oparte na dacie systemowej. Wprowadzona data 2/3/07 może na przykład zostać zinterpretowana jako 2 marca lub 3 lutego, zależnie od ustawień regionalnych systemu.

Liczbowe elementy daty można rozdzielać znakami (takimi jak / lub -) albo spacją. Data 2007-08-14 może na przykład zostać wprowadzona jako 14/8/07, 14-8-07 lub 14 08 07.

Uwaga: Format daty stosowany w projekcie i w określonych tabelach w projekcie można bardzo łatwo zmienić. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania formatów daty, skorzystaj z łączy dostępnych sekcji Zobacz też.

W poniższej tabeli pokazano sposób obsługi dat i godzin wprowadzanych w programie Project:

Element

Szczegóły

Miesiąc

Miesiąc można wpisać za pomocą jego pełnej nazwy, skrótu lub numeru, na przykład Sierpień, Sie lub 8.

Tydzień

Dzień tygodnia można wprowadzać, podając jego pełną nazwę lub skrót, na przykład Środa lub Śr. W polach rozpoczęcia i zakończenia w programie Project jest podawana pełna data następnego wystąpienia określonego dnia tygodnia.

A.M. i P.M.

Jeśli przy wprowadzaniu godziny nie zostaną wpisane litery AM (przed południem) lub PM (po południu), a domyślnym formatem godziny jest format 12-godzinny, godzina zostanie ustawiona na P.M. (po południu). Jeśli jednak zostanie wprowadzona wartość między 7:00 a 11:59, godzina zostanie ustawiona na A.M. (przed południem).

Sterowanie formatem godziny jest obsługiwane w systemie Microsoft Windows i ustawia się w Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu formatów godziny, zobacz dokumentację systemu Microsoft Windows.

Początkowe zero

Jednocyfrowych godzin nie trzeba poprzedzać zerem. Godzinę drugą można wprowadzić, wpisując 2:00 lub 02:00.

W wielu polach możesz wpisać już dziś i jutro. Project Wstawia bieżącą datę dla "dzisiaj" i data bieżąca plus jeden dzień na "jutro". Ponadto można wpisać dzień tygodnia, takich jak piątek. Project Wstawia datę dla pierwszego piątku po bieżącej daty.

Kolejność daty i godziny nie jest istotna. Jest poprawny zarówno zapis 14:00:00 14-08-07 jak i 14-08-07 14:00:00.

Co zrobić, jeśli moim kraju w formacie inną datę?

W programie Project daty są wyświetlane na podstawie ustawień danego systemu. Jeśli w danym projekcie daty są wyświetlane w formacie nieużywanym w danym kraju, można zmienić ten format w Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu międzynarodowych formatów daty, zobacz dokumentację systemu Microsoft Windows.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×