Opis raportu Dzienniki aktywności użytkownika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raport Dzienniki aktywności użytkownika pokazuje, kiedy użytkownicy zajęła innych działań w OneDrive dla Firm. Poniżej przedstawiono opisy rejestrowania zdarzeń w raporcie Dzienniki aktywności użytkownika.

Użytkowników wewnętrznych użytkowników w ramach subskrypcji usługi Office 365 i użytkowników zewnętrznych jest wszystkich użytkowników, które nie należą do listy użytkowników w usłudze Office 365.

Uwaga: OneDrive dla Firm raport Dzienniki aktywności użytkownika jest w wersji Beta. Dane zostaną dokładne, ale wyglądu tego raportu i podstawowego schematu ten raport może się zmienić w czasie.

Działania współpracy

 • AccessInvitationAccepted:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie użytkowników zewnętrznych, aby uzyskać dostęp do pliku lub folderu.

 • AccessInvitationCreated:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik stanowi zaproszenie użytkownika zewnętrznego do uzyskania dostępu do pliku lub folderu.

 • AccessInvitationExpired:    To zdarzenie jest rejestrowany automatycznie po 7 dni, gdy zaproszenie do użytkownika zewnętrznego nie zostały wykonane na.

 • AccessInvitationRevoked:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik odwołuje zaproszenie użytkowników zewnętrznych do pliku lub folderu.

 • AccessInvitationUpdated:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik zaktualizuje istniejące zaproszenie użytkowników zewnętrznych.

 • AccessRequestApproved:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik zaakceptuje wewnętrznych użytkownikowi dostępu do pliku lub folderu.

 • AccessRequestCreated:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy wewnętrznej użytkownik zażąda dostępu do pliku lub folderu, w której dana osoba nie ma uprawnień przez innego użytkownika.

 • AccessRequestExpired:    To zdarzenie jest rejestrowany automatycznie po 7 dni, gdy żądania dostępu ma nie zostały wykonane przez użytkownika.

 • AccessRequestRejected:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik odrzuci żądanie użytkownika wewnętrznego, aby uzyskać dostęp do pliku lub folderu

Dostęp do plików i zarządzanie

 • FileCheckedIn:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik w pliku, który został wcześniej wyewidencjonowany.

 • FileCheckedOut:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik pliku. To również uniemożliwia innym użytkownikom zapisanie zmian.

 • FileCheckedOutDiscarded:    To zdarzenie jest przechwytywania odrzucenia użytkownika blokady pliku wcześniej wyewidencjonowany.

 • FileCopied:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik tworzy kopię pliku znajdującego się w bibliotece dokumentów.

 • FileDeleted:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik usuwa pliku z klientów OneDrive dla Firm.

 • FileDownloaded:    To zdarzenie jest rejestrowany, kiedy użytkownik ładuje kopię pliku do jego dysku twardego.

 • FileModified:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik zapisze plik lub gdy plik jest zapisany automatycznie.

 • FileMoved:    To zdarzenie jest rejestrowany po przesunięciu pliku znajdującego się w bibliotece dokumentów do innego folderu znajdującego się w bibliotece dokumentów.

 • FileRenamed:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik zmienia nazwę pliku.

 • FileRestored:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik przywraca własnego pliku z witryny odtwarzanie Kosz.

 • FileUploaded:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik przekazywania pliku do biblioteki dokumentów.

 • FileViewed:    To zdarzenie jest rejestrowany podczas wyświetlania pliku z aplikacji Office Online. Inne widoki przechwytywane przechwytywania innego widoku, który zdarzenia będą dodawane w okresie Beta.

Udostępnianie plików

 • SharedLinkCreated:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik tworzy łącze Wyświetl lub Edytuj.

 • SharedLinkDisabled:    To zdarzenie jest rejestrowany, gdy użytkownik wyłącza link do udostępniania; innymi słowy poprzednio utworzone łącze nie będą dostępne już.

 • SharingRevoked:    To zdarzenie jest zostały przechwycone, gdy użytkownik odwołuje udostępniania uprawnień do pliku lub folderu do wyznaczonego użytkownika, czyli wyznaczonych użytkownika nie będą mieć dostępu do tego zasobu

 • SharingSet:    To zdarzenie jest przechwytywanie, gdy użytkownik tworzy lub aktualizuje uprawnień udostępniania do pliku lub folderu.

Znane problemy

 • Raporty aktywności użytkownika obecnie nie rozróżnia systemu operacyjnego klienta i serwera. Na przykład raport zawiera klienta, że nazwa systemu operacyjnego, ale użytkownik może otwarto OneDrive dla Firm z systemu operacyjnego serwera. Jest to ponieważ raport zostanie przetworzony ciąg agenta użytkownika żądania, aby wyodrębnić urządzenia, systemu operacyjnego i informacje o aplikacji. Raport pobiera wartości, takie jak "System Windows NT 6.2" dotyczące systemu operacyjnego, który może być albo "systemu Windows 8" lub Windows Server 2012.

 • W kolumnie Nazwa folderu nadrzędnego obecnie wartość jest widoczna z dodatkowego znaku ukośnika odwrotnego. Obecnie jest "Documents\-obrazów" zamiast "Dokumenty i obrazy". Pracujemy obecnie nad poprawką dla tego problemu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×