Opis pole Format akapitu w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz dostosować wyrównania, wcięć, interlinii, położenie tabulatorów i znaków wiodących i podziały wierszy i akapitów w określonych akapitach, można użyć okna dialogowego Formatowanie akapitu w programie Publisher.

Wcięcia i odstępy

Karta Wcięcia i odstępy pozwala dostosować wyrównanie, wcięcia i interlinie w wybranych akapitach.

Ogólne

Tutaj można ustawić wyrównanie akapitów:

Lewej  Skrajny lewy znak każdego wiersza jest wyrównany do lewego marginesu, a prawą krawędzią każdy wiersz jest niewyrównaną. Jest to domyślne wyrównanie akapitów z kierunek tekstu od lewej do prawej.

Centrum  Centrum każdy wiersz tekstu jest wyrównany do punktu środkowego marginesów pola tekstowego w prawo i w lewo, a lewą i prawą krawędzią każdy wiersz jest niewyrównaną.

Prawo  Po prawej stronie znak każdego wiersza jest wyrównany do prawego marginesu, a lewa krawędź każdy wiersz jest niewyrównaną. Jest to domyślne wyrównanie akapitów z kierunek tekstu od prawej do lewej.

Wyjustowanie Pierwszy i ostatni znak każdego wiersza (oprócz ostatniego) jest wyrównany do lewego i prawego marginesu, a wiersze są wypełniane przez dodanie lub usunięcie odstępów między i w obrębie wyrazów. Ostatni wiersz akapitu jest wyrównany do lewego marginesu, jeśli tekst ma kierunek od lewej do prawej lub do prawej w przypadku tekstu od prawej do lewej.

Distributed  To samo jak wyrównanie wyjustowane z tym wyjątkiem, że wiersze są wypełniane przez dodanie lub usunięcie takiej samej ilości każdy znak zamiast między i w obrębie wyrazów.

Rozłóż wszystkie wiersze  To samo jak wyrównanie rozłożone poza ostatni wiersz akapitu będzie również jest wyrównany do lewego i prawego marginesu.

Wcięcia

Wcięcia określają odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu pola tekstowego. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu lub grupy akapitów. Można także tworzyć wcięcie ujemne, które polega na przesunięciu akapitu w stronę lewego marginesu (w przypadku kierunku tekstu od lewej do prawej) albo w stronę prawego marginesu (w przypadku kierunku od prawej do lewej).

Ustawienie wstępne Ta opcja zawiera pięć wstępnie ustawionych opcji wcięć i umożliwia tworzenie wcięć niestandardowych.

  • Oryginalny Ta opcja używa opcji wyrównania obecnie ustawiona w sekcji Wyrównanie.

  • Wyrównana do lewej strony Ta opcja korzysta z wyrównaniem do lewej.

  • wcięcie wiersza 1 Ta opcja powoduje pierwszego wiersza akapitu. 25" wcięcie.

  • Wysunięcie Ta opcja powoduje pierwszy wiersz. 25" Zmniejsz wcięcie a pozostałym wierszom w akapicie. 25" wcięcie.

  • Oferty Ta opcja służy do ustawiania lewego i prawego wcięcia. 5".

  • Niestandardowe Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach wstępnych stają się one wcięciami niestandardowymi.

Interlinia

Interlinia określa ilość miejsca w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Domyślnie odstępy te mają wartość 1,19, co oznacza, że wiersze są oddalone od siebie tak, aby pomieścić największą użytą w nich czcionkę z niewielkim zapasem miejsca. Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu. Po naciśnięciu klawisza ENTER w celu rozpoczęcia nowego akapitu ustawienia odstępu są przenoszone do następnego akapitu, ale można je zmieniać w każdym akapicie.

Początek strony

Karty

Za pomocą tabulatorów można wyrównać tekst do lewej, prawej, do środka lub do separatora dziesiętnego. Można także automatycznie wstawić znaki specjalne przed tabulatorem, takie jak kreski, kropki lub linie. Można tworzyć różne tabulatorów dla wszystkich pól tekstowych w publikacji. Po wstawieniu tabulatora w polu tekstowym w programie Publisher pojawi się znacznik tabulatora na linijce znajdującej się w górnej części obszaru roboczego.

Znacznik tabulatora

Tabulatory domyślne

W tym polu można ustawić wartość domyślną stosowaną przy każdym naciśnięciu klawisza Tab. Wartość domyślna to 1,27 cm.

Pozycja tabulatora

W tym polu można określić tabulatory inne niż domyślne.

  • Dla każdego tabulatora, który chcesz wstawić, w obszarze Pozycja tabulatora wpisz położenie, na przykład .2, aby ustawić pozycję tabulatora w centymetrach.2, a następnie kliknij przycisk Ustaw.

  • W obszarach Wyrównanie i Znaki wiodące zaznacz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyrównanie

Ta opcja umożliwia określenie typu tworzonego tabulatora.

Lewej Spowoduje to ustawienie początkowej pozycji w lewej części tekstu. Podczas wpisywania tekst przesunie się w prawo.

Centrum Spowoduje to ustawienie pozycji na środku tekstu. Tekst Wyśrodkowanie w tym miejscu, w trakcie pisania.

Prawo Spowoduje to ustawienie prawym końcu tego tekstu. Podczas wpisywania tekst przesunie się w lewo.

Dziesiętna Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie liczb względem przecinka dziesiętnego. Niezależnie od liczby cyfr, przecinek dziesiętny pozostaje w tym samym miejscu. (Można wyrównać liczby względem tylko separatora dziesiętnego. Nie umożliwia tabulator dziesiętny wyrównywanie liczb względem innego znaku, takich jak symbol łącznik lub handlowe "i".)

Znak wiodący

Znaki wiodące to kropki, kreski, linie lub punktory wyświetlane po naciśnięciu klawisza Tab. Mogą to być na przykład znaki następujące po tytułach rozdziałów lub sekcji w spisie treści i łączące te tytuły z numerami stron.

Brak Nie osób prowadzących po naciśnięciu klawisza Tab.

Kropka Używanie kropek jako usługi znak wiodący.

Kreska Używanie serii kreski jako usługi znak wiodący.

Wiersz Używanie pojedynczy wiersz jako usługi znak wiodący.

Punktor Używanie serii punktory jako usługi znak wiodący.

Usuwanie tabulatorów

Aby usunąć jeden tabulator niestandardowy:

  1. W oknie Pozycja tabulatora zaznacz tabulator, który chcesz usunąć.

  2. Kliknij przycisk Wyczyść.

Aby usunąć wszystkie tabulatory niestandardowe, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

Początek strony

Podziały wierszy i akapitów

Ta karta umożliwia sterowanie sposobem formatowania wierszy w akapicie w połączonych polach tekstowych lub kolumnach.

Kontrola bękartów i wdów Są to wyrazy lub krótki wierszy tekstu na początku lub końca akapitu. Można uniknąć oddzielania tych wierszy od pozostałej części akapitu.

Razem z następnym Dzięki temu jednego lub kilku zaznaczonych akapitów razem w polu tekstowym lub kolumnie.

Zachowaj wiersze razem Dzięki temu wiersze akapitu razem w polu tekstowym lub kolumnie.

Rozpocznij w następnym polu tekstowym Spowoduje to przeniesienie akapitu do przepełnienia, tak aby można było przenieść do nowego pola tekstowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×