Opis okno dialogowe prowadnice układu w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz ułatwić wyrównywanie części publikacji, możesz zastosować prowadnice układu. Przykładami prowadnic w oknie dialogowym Prowadnice układu prowadnice marginesów, prowadnice siatki (na przykład prowadnice kolumn i wierszy), prowadnice linii bazowej i pomocniczych. Nie można wydrukować prowadnice; są one przeznaczone do pomocy możesz układ zawartości.

Okno dialogowe Prowadnice układu

Prowadnice marginesów, siatki i linii bazowej można ustawiać w oknie dialogowym Prowadnice układu.

Prowadnice układu

  1. Prowadnice marginesów

  2. Prowadnice kolumn

  3. Prowadnice wierszy

  4. Prowadnice linii bazowej

  5. Pomocniczych

Aby otworzyć okno dialogowe Prowadnice układu:

  • Kliknij pozycję Projekt strony > Prowadnice i zaznaczanie siatki i linii bazowej.

Uwaga: Aby wyświetlić prowadnice marginesów i siatki, zaznacz pole wyboru Prowadnice na karcie Widok. Aby wyświetlić prowadnice linii bazowej, zaznacz pole wyboru Plany bazowe, na karcie Widok.

Karta Prowadnice marginesów

Prowadnice marginesów może ułatwić określają wielkość odstępu wokół krawędzi strony wzorcowej. Prowadnice marginesów są częścią strony wzorcowej i są wyświetlane na każdej stronie dotyczy ta strona wzorcowa. Jeśli zaznaczono opcję Ignorowanie wzorca dla określonej strony, ale jest włączona opcja granice i prowadnice, zostaną wyświetlone prowadnice marginesów.

Okno dialogowe Prowadnice układu w programie Publisher

Strony wzorcowe

Wzorzec dwustronicowy  Zaznacz tę opcję, aby skonfigurować marginesy dla widoku dwóch stron, jeśli publikacja jest książka lub broszura powiązanej na jednej stronie. Po wybraniu tej opcji prowadnicami lewego i prawego marginesu zmieni się w organizacji i poza prowadnice marginesów. Wewnątrz marginesów znajduje się na zewnętrznej krawędzi książki; marginesie znajduje się na krawędzi zewnętrznych lub Przylot, książki.

Prowadnice marginesów

Uwaga: Po zaznaczeniu widoku dwóch stron opcje Lewy i Prawy zmienią się w Wewnętrzny i Zewnętrzny.

Lewej  Wprowadź wielkość odstępu między lewą krawędzią strony a prowadnicą lewego marginesu. Jeśli zaznaczysz pole wyboru wzorzec dwustronicowy, pojawi się wielkość odstępu między wewnętrzną krawędzią strony a wewnątrz prowadnicą marginesu.

Prawo  Wprowadź wielkość odstępu między prawą krawędzią strony a prowadnicą prawego marginesu. Jeśli zaznaczysz pole wyboru wzorzec dwustronicowy, pojawi się wielkość odstępu między zewnętrzną krawędzią strony a prowadnicą marginesu zewnętrznego.

Góry  Wprowadź wielkość odstępu między górną krawędzią strony a prowadnicą górnego marginesu.

Dolny  Wprowadź wielkość odstępu między dolną krawędzią strony a prowadnicą dolnego marginesu.

Porada: Wartość domyślna marginesów jest w jednostkach miary, które zostały wybrane do publikacji. Można określić inne jednostki miary, wpisując po wartości liczbowej: cale, centymetry (cm), cycera (cycera), punkty (pkt) lub pikseli (piks.).

Karta Prowadnice siatki

Prowadnice siatki służą do ustawiania odpowiedniej liczby kolumn i wierszy na stronie wzorcowej.

Porada: Domyślna wartość odstępu jest wyświetlana w jednostkach miary, które zostały wybrane do publikacji. Można określić inne jednostki miary, wpisując po wartości liczbowej: cale, centymetry (cm), cycera (cycera), punkty (pkt) lub pikseli (piks.).

Okno dialogowe Prowadnice układu w programie Publisher z wyświetlonymi prowadnicami siatki

Prowadnice kolumn

Kolumny  Wprowadź liczbę kolumn, które mają między prowadnicami lewego i prawego marginesu.

Odstępy między liniami  Wprowadź wielkość odstępu między kolumnami.

Prowadnice wierszy

Wiersze  Wprowadź liczbę wierszy, które mają między prowadnicami górnego i dolnego marginesu.

Odstępy między liniami  Wprowadź wielkość odstępu między wierszami.

Dodaj prowadnicę linii środkowej między kolumnami i wierszami  Ta opcja jest dostępna, jeśli masz więcej niż jednej kolumny lub wiersza. Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić prowadnicę niedrukowane oznaczającą środek odstępu między kolumnami i wierszami. Ten przewodnik jest przydatne w przypadku położenia pól tekstowych lub obiektów graficznych.

Karta Prowadnice linii bazowej

Prowadnice linii bazowej do wyrównywania plany bazowe tekstu we wszystkich kolumnach publikacji wielokolumnowej.

Okno dialogowe Prowadnice układu w programie Publisher z kartą Prowadnice linii bazowej

Pozioma linia bazowa

Umożliwia ustawienie odstępów i przesunięcia dla prowadnic poziomej linii bazowej.

Porada: Odstępy między prowadnicami domyślnej jednostki miary według planu bazowego a przesunięcie jest punktów. Nawet jeśli wpiszesz innej jednostki miary, na przykład cale, program Publisher konwertuje wartość na jej odpowiednik w punktach.

Odstępy między liniami  Wprowadź wielkość odstępów między prowadnicami poziomej linii bazowej. Numer, który zostanie wprowadzona jest używany jako wartość interlinii wiersza dla akapity, dla których został ustawiony do wyrównywania prowadnice linii bazowej.

Przesunięcie  Wpisz wielkość odstępu, który ma z prowadnicą marginesu górnego znajdującą się poniżej pierwszą prowadnicą poziomej linii bazowej.

Używane przesunięcie zależy od rozmiaru czcionki w tekście i wartości odstępów ustawionych dla prowadnic linii bazowej. W przypadku gdy rozmiar czcionki jest znacznie mniejszy niż odstępy między prowadnicami linii bazowej, można ustawić wartość przesunięcia mniejszą niż wartość odstępów, przez co pierwszy wiersz będzie znajdował się bliżej górnego marginesu strony.

Uwaga: Ustawienia pionowa linia bazowa będą dostępne również, jeśli masz włączony język wschodnioazjatycki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×