Opis okna dialogowego Układ strony w programie Publisher

Jeśli chcesz zmienić rozmiar stron w bieżącej publikacji, możesz użyć opcji dostępnych w oknie dialogowym Układ strony w programie Publisher.

Uwaga: W przypadku tworzenia rozmiaru strony publikacji o typie, którego nie ma w programie Publisher, najlepsze efekty można uzyskać dzięki rozpoczęciu pracy z typem publikacji o zbliżonych wymiarach, a następnie utworzeniu rozmiaru strony odpowiadającego wymiarom tworzonego biletu. Na przykład aby utworzyć bilet o wymiarach 5x10 cm, można rozpocząć od wizytówki.

Konfigurowanie strony

 1. Na karcie Projekt strony kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

 2. Wprowadź szerokość i wysokość strony.

Uwaga: Aby utworzyć niestandardowy rozmiar strony do wielokrotnego użytku, należy użyć okna dialogowego Tworzenie nowego rozmiaru strony, które jest dostępne po kliknięciu przycisku Rozmiar na karcie Projekt strony na Wstążce.

Ustawianie prowadnic marginesów

Prowadnice marginesów określają wielkość odstępu między krawędziami stron w publikacji a tekstem i obrazami na stronie.

 1. Na karcie Projekt strony kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

  Uwaga: Istnieje ograniczenie dotyczące obszaru arkusza papieru, na którym drukarka może drukować. Wiele drukarek nie obsługuje drukowania do krawędzi papieru, niezależnie od ustawień marginesów. Podczas ustawiania marginesów i tworzenia strony należy się upewnić, że zawartość, która ma zostać wydrukowana, znajduje się w obszarze drukowania używanej drukarki.

 2.  Wprowadź odpowiednią wielkość odstępu u góry, z lewej, z prawej i u dołu strony publikacji.

  Części publikacji, które nie mieszczą się w zdefiniowanym rozmiarze strony, nie zostaną wydrukowane.

Początek strony

Typy układu

Jedna strona na arkusz Po kliknięciu tej opcji jedna strona publikacji będzie drukowana na jednym arkuszu papieru. W oknie Podgląd będzie przedstawiony sposób dopasowania strony do arkusza.

Broszura Ta opcja powoduje nadanie publikacji postaci broszury. Etykiety prowadnic marginesów zmieniają się wówczas tak, że ustawienie Lewy zmienia się w ustawienie Zewnętrzny, a Prawy w Wewnętrzny, co odzwierciedla ich położenie w broszurze. Broszury zazwyczaj drukuje się na arkuszach papieru, które są następnie składane w celu utworzenia broszury.

E-mail Ta opcja tak dostosowuje projekt strony publikacji, aby można było ją wysyłać pocztą e-mail.

Koperta Ta opcja ustawia dla publikacji wymiary standardowej koperty (24x10,5 cm). Te wymiary można zmienić za pomocą ustawień Szerokość i Wysokość w sekcji Strona tego okna dialogowego.

Karta składana Układ tego typu jest przeznaczony do tworzenia kart z życzeniami. Strony są drukowane na arkuszu, po czym arkusz jest składany w celu utworzenia karty. Po wybraniu układu Karta składana są wyświetlane opcje składania arkusza. Aby określić sposób złożenia publikacji, należy wybrać opcję z listy:

 • Ćwiartka arkusza ze zgięciem z boku  Wszystkie strony publikacji zostaną wydrukowane na tym samym arkuszu papieru. Gotowa karta będzie miała zgięcie z boku.

 • Ćwiartka arkusza ze zgięciem u góry  Wszystkie strony publikacji zostaną wydrukowane na tym samym arkuszu papieru. Gotowa karta będzie miała zgięcie u góry.

 • Połowa arkusza ze zgięciem z boku  Dwie strony publikacji zostaną wydrukowane w orientacji pionowej na tej samej stronie arkusza papieru.

 • Połowa arkusza ze zgięciem u góry  Dwie strony publikacji zostaną wydrukowane w orientacji poziomej na tej samej stronie arkusza papieru.

Wiele stron na arkusz Po kliknięciu tej opcji na jednym arkuszu papieru będzie drukowanych kilka stron publikacji. Jeśli jako typ układu wybrano opcję Wiele stron na arkusz, zostaną wyświetlone opcje docelowego arkusza.

Inne opcje

 • Docelowy rozmiar papieru Należy kliknąć jedną z następujących opcji: Letter lub A4. W przypadku drukowania na papierze w innym rozmiarze należy kliknąć opcję Niestandardowy, a następnie określić następujące wymiary:

  • Szerokość papieru Należy wprowadzić szerokość arkusza papieru.

  • Wysokość papieru Należy wprowadzić wysokość arkusza papieru.

 • Margines boczny Należy wprowadzić wielkość odstępu między grupą wielu kopii a lewą i prawą krawędzią arkusza.

 • Margines górny Należy wprowadzić wielkość odstępu między grupą wielu kopii a górną krawędzią arkusza.

 • Odstęp w poziomie Należy wprowadzić wielkość odstępu między kolumnami wielu kopii. Jeśli mają być drukowane na przykład wizytówki ułożone w dwóch kolumnach, zmiana tej opcji spowoduje zmianę odstępu między tymi kolumnami.

 • Odstęp w pionie  Należy wprowadzić wielkość odstępu między wierszami wielu kopii. Jeśli mają być drukowane na przykład wizytówki ułożone w czterech wierszach, zmiana tej opcji spowoduje zmianę odstępu w pionie między wierszami wizytówek.

Podgląd

W oknie Podgląd jest wyświetlany typ układu i wybrane marginesy. Wymiary całkowite są wyświetlane w postaci czarnej linii w białym prostokącie. Prowadnice marginesów są wyświetlane w postaci przerywanych niebieskich linii w obrębie linii wyznaczających wymiary arkusza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×