Opis okna dialogowego Formatowanie tabeli w programie Publisher

Jeśli chcesz sformatować tabelę, możesz użyć opcji dostępnych w oknie dialogowym Formatowanie tabeli w programie Publisher.

Karta Kolory i linie

Karta Kolory i linie umożliwia stosowanie wypełnień kolorami, linii i obramowań do wybranej tabeli lub komórek.

Wypełnienie

Kolor — pozwala wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na poniższej liście:

 • Kolory schematu — umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

 • Kolory standardowe — umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów.

 • Bez wypełnienia — kliknięcie tej opcji umożliwia określenie, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego wypełnienia. Komórki bez wypełnienia mają przezroczyste tło.

 • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®. 

  Uwaga: Wyświetlone tutaj kolory PANTONE® mogą być niezgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty wypełnienia — kliknij tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Efekty wypełnienia, w którym można stosować efekty wypełnienia, takie jak gradienty, tekstury, desenie, wypełnienia obrazem i odcienie.

Przezroczystość —wprowadź wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość albo określ przezroczystość wypełnienia za pomocą suwaka. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wypełnienia.

Linia

Kolor — pozwala wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na poniższej liście:

 • Kolory schematu — umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

 • Kolory standardowe — umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów.

 • Brak konturu — kliknięcie tej opcji spowoduje, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego konturu.

 • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®. 

Grubość — umożliwia określenie grubości linii. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru.

Podgląd — umożliwia obejrzenie wybranych stylów wypełnienia i linii. Przyciski w sekcji Podgląd odnoszą się do linii należących do obiektu. Można zastosować formatowanie do poszczególnych linii, wybierając tylko przyciski odnoszące się do linii, które mają zostać zmienione. W programie Publisher wyświetlane są przyciski odnoszące się do pionowych i poziomych linii oddzielających komórki tabeli. Ponadto, jeśli została zdefiniowana przekątna komórek, jest wyświetlany także przycisk odnoszący się do przekątnej.

Ustawienia wstępne — kliknięcie jednej z opcji w obszarze Ustawienia wstępne powoduje zastosowanie zbioru linii do obiektu. Można wybrać opcję oznaczającą brak linii, wszystkie linie obramowania lub wszystkie linie obramowania oraz linie oddzielające komórki.

Początek strony

Karta Rozmiar

Uwaga: Jeśli zaznaczysz tabelę po włączeniu w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office obsługi języków wschodnioazjatyckich lub języków pisanych od prawej do lewej, ta karta będzie nosić nazwę Rozmiar i kierunek.

Rozmiar i obrót

Wysokość — umożliwia określenie wysokości tabeli.

Szerokość — umożliwia określenie szerokości tabeli.

Obrót — wprowadź liczbę stopni z zakresu od 0 do 359, o które tabela ma zostać obrócona zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Uwagi: 

 • Ustawienia Wysokość i Szerokość odnoszą się zawsze do wymiarów nieobróconej tabeli.

 • Zmiana ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Rozmiar i obrót powoduje również proporcjonalną zmianę ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Skala.

Skala

Wysokość — wprowadź odpowiednią wysokość tabeli wyrażoną w procentach oryginalnego rozmiaru.

Szerokość — wprowadź odpowiednią szerokość tabeli wyrażoną w procentach oryginalnego rozmiaru.

Uwagi: 

 • Ustawienia Wysokość i Szerokość odnoszą się zawsze do wymiarów nieobróconej tabeli.

 • Zmiana ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Skala powoduje również odpowiednią zmianę dokładnych ustawień Wysokość i Szerokość w obszarze Rozmiar i obrót.

Zablokuj współczynnik proporcji — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować proporcje ustawień Wysokość i Szerokość. Jeśli na przykład wartość ustawienia Wysokość zostanie zmieniona na 150 procent, program Publisher automatycznie zmieni wartość ustawienia Szerokość na 150 procent.

Początek strony

Karta Układ

Karta Układ pozwala określić dokładne położenie tabeli na stronie. Można tu też wybrać opcje otaczania tekstem tabeli znajdującej się na polu tekstowym lub na autokształcie zawierającym tekst.

Położenie obiektu — jeśli tabela znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie, można wybrać, czy ma ona być Umieszczona w tekście czy ma mieć Dokładne (stałe) położenie.

Położenie na stronie

Te opcje należy wybrać, jeśli tabela ma mieć dokładne (stałe) położenie na stronie. Są one niedostępne w przypadku tabel w tekście.

W poziomie — wprowadź odpowiednią odległość tabeli od części strony wybranej z listy w polu Od.

Od — wybierz część strony (Lewy górny róg, Środek lub Prawy górny róg), od której będzie mierzone położenie tabeli w poziomie.

W pionie — wprowadź odpowiednią odległość tabeli od części strony wybranej z listy w polu Od.

Od — wybierz część strony (Lewy górny róg, Środek lub Prawy górny róg), od której będzie mierzone położenie tabeli w pionie.

Styl otaczania — jeśli tabela znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie zawierającym tekst, można wybrać sposób otaczania jej tekstem.

 • Ramka — tekst będzie otaczał prostokąt zaznaczenia tabeli ze wszystkich stron.

 • Przylegle — tekst będzie otaczał tabelę jak najciaśniej.

 • Na wskroś — tekst będzie otaczał tabelę od zewnątrz, a także wypełniał wszystkie wolne miejsca wewnątrz niej.

 • Góra i dół — tekst będzie otaczał tabelę z dołu i z góry, ale nie z boków.

 • Brak — usuwa wszelkie formatowanie dotyczące otaczania tabeli tekstem, wskutek czego tekst nie otacza tabeli. Jeśli tabela jest przezroczysta, znajdujący się pod nią tekst będzie widoczny przez tabelę. W przeciwnym wypadku tekst będzie ukryty pod tabelą.

Zawijanie tekstu — jeśli tabela znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie, a w obszarze Styl otaczania została wybrana opcja Ramka, Przyległe lub Na wskroś, można wybrać sposób rozmieszczenia tekstu.

 • Obie strony — powoduje umieszczenie tekstu po obu stronach tabeli.

 • Tylko z lewej — powoduje umieszczenie tekstu tylko z lewej strony tabeli.

 • Tylko z prawej — powoduje umieszczenie tekstu tylko z prawej strony tabeli.

 • W największym dostępnym miejscu — powoduje umieszczenie tekstu po tej stronie tabeli, po której jest najwięcej miejsca.

Odległość od tekstu — jeśli tabela znajduje się na polu tekstowym lub autokształcie i jest obiektem umieszczonym w tekście albo w obszarze Styl otaczania została wybrana opcja Ramka, można zdefiniować odległość między prostokątem zaznaczenia tabeli a otaczającym go tekstem.

 • Automatyczna — po zaznaczeniu tego pola wyboru program Publisher automatycznie rozmieści tekst w domyślnej odległości (0,04 cm) od tabeli. Aby zmienić to ustawienie, wyczyść pole wyboru Automatyczna, a następnie wprowadź odpowiednie odległości w polach Do góry, Do dołu, Do lewej i Do prawej.

Wyrównanie w poziomie — jeśli tabela jest umieszczona w tekście, można zdecydować, czy po dodaniu lub usunięciu tekstu ma on pozostawać z jednej strony pola tekstowego lub autokształtu, czy też ma być przenoszony z jednej strony na drugą.

 • Z lewej — kliknięcie tej opcji powoduje, że tabela umieszczona w tekście pozostaje z lewej strony pola tekstowego lub autokształtu przy dodawaniu bądź usuwaniu tekstu.

 • Z prawej — kliknięcie tej opcji powoduje, że tabela umieszczona w tekście pozostaje z prawej strony pola tekstowego lub autokształtu przy dodawaniu bądź usuwaniu tekstu.

 • Przenieś obiekt z tekstem — kliknięcie tej opcji powoduje umieszczenie tabeli w tekście w określonym miejscu wiersza tekstu, dzięki czemu przemieszcza się ona z jednej strony pola tekstowego lub autokształtu na drugą wraz z dodawaniem lub usuwaniem tekstu.

Początek strony

Karta Właściwości komórki

Karta Właściwości komórki umożliwia wybranie opcji dotyczących umieszczania danych w komórkach tabeli.

Uwaga: Karta Właściwości komórki jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczony obiekt jest tabelą.

Wyrównanie w pionie

Tutaj można wybrać wyrównanie tekstu Do góry, Do środka lub Do dołu komórki tabeli.

Marginesy pola tekstowego

Za pomocą tych ustawień można kontrolować odstępy między wierszami i kolumnami tabeli.

Lewy — wprowadź wybraną odległość między lewą krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Prawy — wprowadź wybraną odległość między prawą krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Górny — wprowadź wybraną odległość między górną krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Dolny — wprowadź wybraną odległość między dolną krawędzią komórki tabeli lub autokształtu a znajdującym się wewnątrz tekstem.

Obróć tekst w autokształcie o 90° — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby obrócić tekst wewnątrz komórki tabeli lub autokształtu o ćwierć obrotu (90 stopni) w prawo.

Początek strony

Stosowanie zmian

Po odpowiednim dostosowaniu ustawień na wszystkich kartach kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do tabeli.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×