Opis okna dialogowego Czcionka w programie Publisher

Sposób wyświetlania tekstu w publikacji można określić, zmieniając opcje w oknie dialogowym Czcionka. Dostępność niektórych opcji zależy od tego, jakie języki i czcionki zostały zainstalowane i włączone do edycji.

Ogólne

Czcionka Umożliwia określenie czcionki. Różne czcionki mają różne cechy, na przykład dostępne funkcje OpenType.

Styl czcionki Pozwala na określenie stylu czcionki, takiego jak Pogrubienie lub Kursywa. W polu należy wybrać styl czcionki. Wybrana opcja zostanie wyświetlona w polu Przykład.

Rozmiar Umożliwia określenie rozmiaru czcionki w punktach. Wybierz rozmiar czcionki z listy. Wybrana opcja zostanie wyświetlona w polu Przykład.

Kolor czcionki Umożliwia określenie koloru czcionki i podkreślenia.

Efekty

Podkreślenie Umożliwia stosowanie podkreślenia do tekstu i zmienianie stylu podkreślenia. Aby usunąć podkreślenie, kliknij pozycję (brak).

Indeks górny Podnosi wybrany tekst ponad linię bazową i zmniejsza jego rozmiar czcionki.

Indeks dolny Obniża wybrany tekst poniżej linii bazowej i zmniejsza jego rozmiar czcionki.

Przekreślenie Rysuje linię przez wybrany tekst.

Kapitaliki Zmienia format wybranego tekstu pisanego małymi literami na wielkie litery i redukuje ich rozmiar. Formatowanie kapitalikami nie ma wpływu na liczby, znaki interpunkcyjne, znaki niealfabetyczne i wielkie litery.

Wszystkie wersaliki Formatuje małe litery jako wielkie. Formatowanie wszystkimi wersalikami nie ma wpływu na liczby, znaki interpunkcyjne, znaki niealfabetyczne i wielkie litery.

Więcej efektów Powoduje otwarcie okna dialogowego Formatowanie efektów tekstowych, które udostępnia więcej opcji dotyczących tekstu:

Funkcje OpenType

Niektóre czcionki, takie jak Gabriola i Calibri, obsługują szereg nowych funkcji, umożliwiających przekształcenie zwykłego tekstu w wyjątkową typografię. Jeśli wybrana czcionka nie obsługuje funkcji OpenType, ta sekcja będzie niedostępna.

Styl numeracji

  • Opcja Tabelaryczne umożliwia formatowanie cyfr tak, aby każda z cyfr używała takiej samej liczby pikseli i była prawidłowo wyrównana w formacie tabeli.

  • Opcja Proporcjonalne umożliwia formatowanie cyfr tak, aby liczba pikseli była proporcjonalna, na przykład cyfra 0 może być szersza niż cyfra 1.

  • Przy użyciu opcji Znaki równe i Antykwa można ustawić cyfry na linii bazowej, aby wszystkie były w pozycji pionowej, lub zezwolić, aby cyfry miały różne pozycje, jak pokazano w tym przykładzie:

    Przykłady stylów numeracji Znaki równe i Antykwa

Odmiany stylistyczne Umożliwia wybranie odmiennego wyglądu dla wybranych znaków, o ile projektant czcionki utworzył takie odmiany.

Ligatury Są to połączenia między znakami, na przykład cz lub rz, tworzące jeden znak z dwóch znaków. Ligatury typu Standardowe używają tylko najpopularniejszych połączeń liter. Jeśli projektant czcionki utworzył również rozszerzony zestaw ligatur, będą one używane po wybraniu opcji Standardowe i ozdobne lub Historyczne i standardowe.

Zestaw stylistyczny Jest to złożony zestaw stylów typograficznych dla wybranej czcionki.

Kaligrafia Włącza ozdobniki znaków, często w formie większych i bardziej ekstrawaganckich szeryfów.

Odmiany kontekstowe Umożliwia wybór różnych kształtów dla niektórych znaków, w zależności od kontekstu znaku i od projektu wybranej czcionki. Na przykład litera „g” może mieć otwartą lub zamkniętą pętelkę w dolnej linii znaku.

Przykład

W polu Przykład jest wyświetlany podgląd wybranego tekstu lub tekst przykładowy, jeśli żaden tekst nie został zaznaczony, w określonej czcionce i z zastosowaniem wszystkich wybranych efektów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×