Opis grup programu SharePoint

Grupa programu SharePoint to zbiór użytkowników, z których wszyscy mają ten sam zestaw uprawnień (poziom uprawnień). Grupy programu SharePoint upraszczają udzielanie dostępu do witryny i zarządzanie nim. Zamiast śledzić dostęp do witryny lub zawartości dla poszczególnych osób, możesz za pomocą grup wygodnie przypisywać ten sam poziom uprawnień wielu osobom jednocześnie.

Przypisywanie poziomów uprawnień grupom programu SharePoint zamiast pojedynczym osobom zapewnia następujące możliwości:

  • Usprawnienie konserwacji witryny przez obecnego i przyszłych właścicieli.

  • Zapewnienie, że osoby wykonujące podobne zadania mają taki sam poziom dostępu.

  • Zapewnienie, że użytkownicy mają tylko takie uprawnienia dostępu, jakie są im rzeczywiście potrzebne.

W tym artykule

Co to są grupy programu SharePoint?

Domyślne grupy programu SharePoint

Znajdowanie grup programu SharePoint w witrynie

Co to są grupy programu SharePoint?

Grupa programu SharePoint to zbiór użytkowników programu SharePoint. Wszystkie osoby należące do określonej grupy programu SharePoint zazwyczaj wykonują w witrynie podobne zadania i potrzebują takiego samego poziomu uprawnień. Użytkowników można podzielić na dowolną liczbę grup, w zależności od rozmiaru i złożoności danej organizacji lub witryny sieci Web. Zazwyczaj administrator programu SharePoint tworzy grupy programu SharePoint i zarządza nimi na poziomie zbioru witryn.

Do poszczególnych grup można łatwo przydzielić osoby korzystające z witryny w podobny sposób. Niektóre osoby będą tylko przeglądać zawartość witryny, inne będą musiały edytować jej zawartość, a jeszcze inne — dodawać i edytować zawartość albo inne elementy samej witryny. Na poniższym diagramie przedstawiono różne grupy użytkowników oraz wymagane przez nie rodzaje dostępu.

Diagram różnych grup użytkowników: Członkowie, Projektanci witryny i Odwiedzający

W zależności od złożoności wymagań biznesowych wiele organizacji opracowuje dostosowane strategie zarządzania dostępem do zasobów. Można na przykład utworzyć specjalną podwitrynę do przechowywania poufnych danych i zaprojektować unikatowe rozwiązanie w celu zabezpieczenia danych w tej podwitrynie.

Więcej informacji na temat poziomów uprawnień można znaleźć w temacie Domyślne poziomy uprawnień.

Początek strony

Domyślne grupy programu SharePoint

Dla wygody w programie SharePoint są dostępne wstępnie zdefiniowane grupy wraz ze skojarzonymi poziomami uprawnień. Są one określane jako domyślne grupy programu SharePoint i domyślne poziomy uprawnień. Podczas tworzenia witryny w programie SharePoint są do niej przypisywane pewne grupy domyślne, zależnie od szablonu wybranego do utworzenia witryny (Witryna zespołu, Witryna publikowania itp.).

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane grupy domyślne programu SharePoint i skojarzone z nimi poziomy uprawnień.

Nazwa grupy

Poziom uprawnień

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Członkowie

Współtworzenie lub Edycja, w zależności od szablonu witryny

Właściciele

Pełna kontrola

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Projektanci

Projektowanie

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Menedżerowie tłumaczeń

Ograniczone interfejsy tłumaczeń

Początek strony

Znajdowanie grup programu SharePoint w witrynie

Aby ustalić, jakie nazwy grup programu SharePoint zostały skonfigurowane w witrynie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz stronę główną witryny.

  2. Obok paska tytułu kliknij ikonę Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 .

  3. Na stronie Ustawienia witryny znajdź grupę Użytkownicy i uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Uprawnienia witryny.
    Zrzut ekranu: zestaw opcji na stronie Ustawienia witryny z widocznym linkiem Osoby i grupy

Na stronie Uprawnienia witryny są wyświetlane grupy programu SharePoint w danej witrynie oraz poziomy uprawnień poszczególnych grup. Program SharePoint wyświetla u góry listy grup komunikat informujący, czy dla dowolnej zawartości zostały skonfigurowane unikatowe uprawnienia.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę Uprawnienia witryny w usłudze SharePoint Online. Wyróżniony komunikat umieszczony u góry wskazuje, że niektóre z grup nie dziedziczą uprawnień witryny nadrzędnej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×