Opis faktury za usługę Office 365 dla firm

Co miesiąc otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że na stronie centrum administracyjne usługi Office 365 jest dostępne nowe zestawienie rozliczeniowe. Dowiedz się, jak znaleźć i wyświetlić swój rachunek bądź fakturę.

Faktura ma dwie strony. Strona 1 przedstawia podsumowanie faktury i zawiera informacje ogólne o fakturze, zamówieniu, kwocie należności, sposobie dokonywania płatności i sposobie kontaktowania się z pomocą techniczną.

1. strona faktury przykładowej.

Strona 2 zawiera szczegółowe informacje o rozliczeniu poszczególnych subskrypcji.

2. strona faktury przykładowej.

Opis poszczególnych pól i terminów na fakturze znajdziesz w sekcji Glosariusz pól faktury w dalszej części tego artykułu.

Wyjaśnienie pojęć związanych z rozliczeniami

Przed zapoznaniem się z fakturą warto poznać kilka podstawowych pojęć związanych z rozliczeniami.

Saldo faktury a saldo zamówienia

Saldo faktury to kwota znajdująca się na fakturze, obejmująca wyłącznie należność za ten konkretny okres rozliczeniowy. Całkowite saldo zamówienia to suma należności za wszystkie nieopłacone faktury. Możesz wyświetlić saldo zamówienia w sekcji Rozliczenia na stronie centrum administracyjne usługi Office 365.

Częstotliwość rozliczeń a częstotliwość fakturowania

Częstotliwość rozliczeń informuje, jak często dokonywane jest rozliczenie. Rozliczenie subskrypcji jest dokonywane co miesiąc lub co rok, w zależności od opcji wybranej przy zakupie subskrypcji. Częstotliwość fakturowania informuje, jak często otrzymujesz fakturę. Jeśli wybierzesz rozliczenie roczne, otrzymasz tylko jedną fakturę w ciągu roku, chyba że działanie związane z Twoją subskrypcją wymaga opłaty lub kredytu.

Jeśli masz więcej niż jedno zamówienie, otrzymasz osobną fakturę do każdego zamówienia.

Glosariusz pól faktury

W poniższej tabeli opisano pola, które mogą znaleźć się na fakturze. Niektóre z wymienionych pól mogą nie znajdować się na fakturze w zależności od tego, czy wybrano płatność za pomocą faktury, karty kredytowej, czy konta bankowego.

Uwaga: Płatność za pomocą konta bankowego może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Nazwa

Opis

Cena roczna

Subskrypcje są rozliczane w cyklu miesięcznym lub rocznym. Jeśli podczas zakupu subskrypcji wybrano rozliczenie roczne, na fakturze umieszczona zostanie roczna cena licencji. Jeśli chcesz zmienić częstotliwość rozliczeń, konieczne będzie anulowanie subskrypcji i jej ponowny zakup z inną częstotliwością rozliczeń.

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy to okres od daty wystawienia ostatniej faktury. Okres usługi to okres, w którym są naliczane opłaty za korzystanie z usługi.

Odbiorca faktury

Adres Twojego działu rozliczeń, zazwyczaj identyczny z adresem nabywcy. Aby zaktualizować adres odbiorcy faktury, zobacz Zmienianie adresu rozliczeniowego dla usługi Office 365 dla firm.

Opłaty

Strona 1 faktury zawiera podsumowanie wszystkich opłat za dany okres rozliczeniowy. Strona 2 zawiera szczegółowe informacje o opłatach związanych z poszczególnymi subskrypcjami.

Czek

Jeśli wybrano płatność za pomocą faktury, a w Twoim kraju dostępna jest opcja płatności czekiem, na dole strony 1 znajduje się informacja, gdzie należy przesłać płatność. Na czeku należy umieścić numer faktury.

Środki

Strona 1 faktury zawiera podsumowanie wszystkich środków w danym okresie rozliczeniowym. Strona 2 zawiera szczegółowe informacje o środkach związanych z poszczególnymi subskrypcjami.

Numer zamówienia zakupu klienta

Numer zamówienia zakupu. Zmiana numeru zamówienia zakupu zostanie uwzględniona na przyszłych fakturach. Dowiedz się, jak zmienić numer zamówienia zakupu.

Uwaga: Nie można dodać numeru zamówienia zakupu do już wystawionej faktury.

Dni

Każda transakcja rozliczeniowa jest powiązana z okresem usługi. W kolumnie Dni znajduje się liczba dni w tym okresie usługi.

Rabaty

Strona 1 faktury zawiera podsumowanie wszystkich rabatów w danym okresie rozliczeniowym. Strona 2 zawiera szczegółowe informacje o rabatach związanych z poszczególnymi subskrypcjami.

Termin płatności

Data, do której należy dokonać płatności za fakturę. Jeśli wybrano opcję płatności kartą kredytową lub za pomocą konta bankowego, karta lub konto zostanie obciążone dzień po dacie wystawienia faktury.

Uwaga: Płatność za pomocą konta bankowego może nie być dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Przelew elektroniczny

Jeśli wybrano fakturę jako metodę płatności za subskrypcję, na stronie 1 znajdują się dane konta bankowego firmy Microsoft do płatności elektronicznych (przelewów, ACH, SEPA itp.). Zazwyczaj bank udostępnia pole „Tytuł”, które można uzupełnić podczas dokonywania płatności. W tym polu należy umieścić numer faktury.

Suma końcowa

W tym wierszu znajdują się sumy kolumn opłat, rabatów, środków, sum częściowych, podatków i sum dla wszystkich subskrypcji na fakturze.

Data faktury

Data wystawienia faktury. Data faktury przypada na pierwszy dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Na przykład w przypadku okresu rozliczeniowego od 15.01. do 14.02. data faktury to 15.02.

Numer faktury

Unikatowy numer przypisany do faktury. Podczas dokonywania płatności należy podać numer faktury.

Cena miesięczna

Subskrypcje są rozliczane w cyklu miesięcznym lub rocznym. Jeśli podczas zakupu subskrypcji wybrano rozliczenie miesięczne, na fakturze umieszczona zostanie miesięczna cena licencji. Jeśli chcesz zmienić częstotliwość rozliczeń, konieczne będzie anulowanie subskrypcji i jej ponowny zakup z inną częstotliwością rozliczeń.

Numer zamówienia

Przy każdym zakupie nowej subskrypcji jest tworzone zamówienie. Co miesiąc otrzymasz osobną fakturę do każdego zamówienia.

Instrukcje dotyczące płatności

Jeśli płacisz kartą kredytową, zobaczysz informację „Nie należy opłacać — obciążono kartę kredytową”. Jeśli płacisz za pomocą faktury, zobaczysz instrukcje dotyczące płatności przelewem i czekiem (jeśli jest taka możliwość).

Warunki płatności

Liczba dni od daty wystawienia faktury, przed upływem której należy dokonać płatności. Standardowo jest to 30 dni.

Produkt

Na stronie 1 faktury subskrypcje opisane są ogólnym terminem „Usługi online”. Na stronie 2 znajdują się nazwy poszczególnych subskrypcji.

Ilość

Liczba licencji zakupionych w danym okresie usługi.

Okres usługi

Okres usługi to okres, w którym są naliczane opłaty za korzystanie z usługi. Okres rozliczeniowy to okres od daty wystawienia ostatniej faktury.

Adres korzystania z usługi

Adres, pod którym korzystasz z usług, zazwyczaj identyczny z adresem nabywcy. Aby zaktualizować adres korzystania z usługi, zobacz Zmienianie adresu rozliczeniowego dla usługi Office 365 dla firm.

Nabywca

Nazwa i adres firmy. Aby zaktualizować te informacje, zobacz Zmienianie adresu organizacji, adresu e-mail kontaktu ds. technicznych i innych informacji.

Suma częściowa

Do każdej subskrypcji na fakturze jest przypisany oddzielny wiersz sumy częściowej, podsumowujący kolumny opłat, rabatów, środków, sum częściowych, podatków i sum dla tej subskrypcji.

Podatek

Na stronie 1 faktury znajduje się suma podatków. Na stronie 2 znajdują się zastosowane stawki podatkowe i łączna kwota podatku dla poszczególnych pozycji. Jeśli na fakturze zawarto podatki, z których Twoja firma jest zwolniona, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Suma

Kwota należności za okres rozliczeniowy faktury.

Zmienianie numeru zamówienia zakupu

Jeśli płacisz za pomocą faktury, możesz dodać lub zmienić numer zamówienia zakupu dla subskrypcji.

Uwaga: Nie możesz dodać numeru zamówienia zakupu do już wystawionej faktury. Numer zamówienia zakupu będzie uwzględniony na wszystkich przyszłych fakturach.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

  Jeśli używasz usługi Office 365 Germany, przejdź do tej strony Subskrypcje.

  Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, przejdź do tej strony Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić, i w sekcji Forma płatności wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję „Forma płatności” na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej na podstawie faktury.
 3. W dolnej części okienka Zmienianie szczegółów płatności wprowadź numer zamówienia zakupu, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

  Zrzut ekranu przedstawiający okienko zmiany szczegółów płatności.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jako administrator usługi Office 365 dla firm, masz bezpłatny dostęp do naszych kompetentnych agentów pomocy technicznej, którzy zapewniają wsparcie dotyczące przedsprzedaży, kont i rozliczeń oraz pomagają rozwiązywać problemy techniczne. Możesz też kontaktować się z pomocą techniczną w imieniu użytkowników usługi Office 365 w Twojej organizacji.

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Płacenie za subskrypcję usługi Office 365 dla firm

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Minecraft: opcje płatności dla wersji Education Edition

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×