Operatory arytmetyczne i ich pierwszeństwo

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Operatory określają typ obliczeń, które mają zostać wykonane na elementach formuły. Obliczenia są wykonywane w kolejności domyślnej, którą można zmienić, stosując nawiasy.

W tym artykule

Typy operatorów

Kolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

Typy operatorów

Istnieją cztery typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstu (łączenie tekstu) i odwołania.

Operatory arytmetyczne

Do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie; Łączenie liczb; i otrzymywanie wyników numerycznych, użyj poniższych operatorów arytmetycznych w formule:

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

Wynik

+ (znak plus)

Dodawanie

=3+3

6

– (znak minus)

Odejmowanie
Negacja

= 3 – 1
=-1

2

-1

* (gwiazdka)

Mnożenie

=3*3

9

/ (ukośnik)

Dzielenie

= 15-3

5

% (znak procentu)

Procent

= 20% * 20

4

^ (daszek)

Potęgowanie

= 3 ^ 2

9

Operatory porównania

Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną PRAWDA albo FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równe

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Operator łączenia tekstów

Używanie handlowe "i" (&) służy do łączenia (łączenie) jeden lub więcej ciągów tekstowych w celu utworzenia jednego tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

Wynik

& (handlowe i)

Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej

= "Północ" & "wind"

Northwind

= "Witaj" & "" & "światowych"

W tym przykładzie wstawi znak spacji między dwoma wyrazami. Znak spacji określono, umieszczając spację w otwierający i zamykający cudzysłów ("").

Cześć ludzie

Operatory odwołania

Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami)

B5:B15

; (średnik)

Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie

SUMA(B5:B15;D5:D15)

 (spacja)

Operator przecięcia, który zwraca odwołanie do komórek wspólnych dla zakresów w formule. W tym przykładzie komórki C7 znajduje się w obu zakresów, aby była przecięcia.

B7:D7 C6:C8

Początek strony

Kolejność, w jakiej program Microsoft Excel wykonuje operacje w formułach

Kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracaną przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie, w jaki sposób jest określana kolejność i jak można ją zmienić, aby otrzymać żądane wyniki.

Kolejność obliczeń

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuły w programie Excel zawsze rozpoczyna się znakiem równości (=). Znak równości program Excel wie, że znaki występujące po tym stanowią formuły. Po znaku równości są elementy być obliczane (argumenty, takich jak liczb lub odwołań do komórek), które są oddzielone operatorów obliczeń (takich jak +, -, *, lub -). Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej, według określonej kolejności dla każdego operatora w formule.

Pierwszeństwo operatorów

Jeśli w jednej formule połączyć wiele operatorów, program Microsoft Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Microsoft Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

  (pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (tak jak w –1)

%

Procent

^

Potęgowanie (podniesienie do potęgi)

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

=
< >
<=
>=
<>

Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład następująca formuła daje w wyniku 11, ponieważ program Microsoft Excel wykonuje mnożenie przed dodawaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy wokół pierwszej części formuły wymuszają, aby program Excel najpierw obliczył wyrażenie B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×