Operator Like

Porównuje wyrażenie tekstowe ze wzorcem w wyrażeniu SQL.

Składnia

wyrażenie Likewzorzec

Składnia operatora Like zawiera poniższe segmenty:

Segment

Opis

wyrażenie

Wyrażenie SQL użyte w klauzuli WHERE.

wzorzec

Ciąg lub literał ciągu znaków, z którym jest porównywane wyrażenie.


Spostrzeżenia

Możesz użyć operatora Like, aby znaleźć wartości w polu, które pasują do określonego wzorca. Jako wzorzec możesz podać pełną wartość (na przykład Like “Smith”). Możesz też użyć symboli wieloznacznych, aby znaleźć zakres wartości (na przykład Like “Sm*”)).

W wyrażeniu możesz użyć operatora Like, aby porównać wartość pola z wyrażeniem ciągu. Na przykład, jeśli w zapytaniu SQL wprowadzisz ciąg Like “C*”, zapytanie zwróci wszystkie wartości pól zaczynające się od litery C. W zapytaniu parametrycznym możesz monitować użytkownika o wzorzec do wyszukania.

W poniższym przykładzie są zwracane dane zaczynające się od litery P, po której występuje dowolna litera od A do F oraz trzy cyfry:

Like “P[A-F]###”

W poniższej tabeli pokazano, jak za pomocą operatora Like przetestować wyrażenia dla różnych wzorców.


Rodzaj zgodności


Wzorzec

Dopasowanie
(zwraca wartość Prawda)

Brak dopasowania
(zwraca wartość Fałsz)

Wiele znaków

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Znak specjalny

a[*]a

a*a

aaa

Wiele znaków

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Jeden znak

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Jedna cyfra

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Zakres znaków

[a-z]

f, p, j

2, &

Poza zakresem

[!a-z]

9, &, %

b, a

Nie cyfra

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Połączenie

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×