Operator Between...And

Określa, czy wartość wyrażenia mieści się w pewnym zakresie. Tego operatora można używać w instrukcjach SQL.

Składnia

wyrażenie [Not] Betweenwartość1Andwartość2

Składnia operatora Between...And zawiera poniższe segmenty:

Segment

Opis

wyrażenie

Wyrażenie identyfikujące pole zawierające dane, które mają zostać poddane ocenie.

wartość1, wartość2

Wartości, z którymi ma być porównywane wyrażenie.


Spostrzeżenia

Jeśli wartość wyrażenia mieści się w zakresie od wartość1 do wartość2 (włącznie), operator Between...And zwraca wartość True (Prawda); w przeciwnym razie zwraca wartość False (Fałsz). Dodanie operatora logicznego Not umożliwi dokonywanie oceny dla warunku przeciwnego (tzn. czy wartość parametru wyrażenie leży poza zakresem wyznaczonym parametrami wartość1 i wartość2).

Za pomocą operatora Between...And można określić, czy wartość pola mieści się w pewnym zakresie numerycznym. W przykładzie poniżej sprawdzono, czy dostawa została wysłana do lokalizacji z określonego zakresu kodów pocztowych. Jeśli kod pocztowy należy do przedziału od 98101 do 98199, funkcja IIf zwraca wartość „Local” (Lokalnie). W przeciwnym razie zwraca wartość „Nonlocal” (Międzystrefowo).

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Jeśli wartość któregokolwiek z parametrów: wyrażenie, wartość1 lub wartość2 wynosi Null, operator Between...And zwraca wartość Null.

Ponieważ symbole wieloznaczne, takie jak *, są traktowane jako literały, nie można ich używać w połączeniu z operatorem Between...And. Na przykład w celu odszukania wszystkich kodów pocztowych rozpoczynających się od cyfr od 980 do 989 nie można użyć parametrów 980* i 989*. Istnieją jednak dwie inne metody realizacji tego zadania. Można dodać do zapytania wyrażenie, które będzie pobierało trzy pierwsze znaki pola od lewej strony, a następnie zastosować do tych znaków operator Between...And. Alternatywnie, do najniższej i najwyższej wartości można dodać więcej znaków — w tym przypadku od 98000 do 98999 lub od 98000 do 98999 – 9999, jeśli są używane rozszerzone kody pocztowe. (Dla dolnej wartości należy pominąć sekwencję – 0000, ponieważ jeśli niektóre kody pocztowe zawierają sekcję rozszerzoną, a inne nie, wartość 98000 będzie odrzucana).Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×