Operacja UNION

Operacja UNION w programie Access tworzy zapytanie składające, które łączy wyniki dwóch lub większej liczby niezależnych zapytań lub tabel.

Składnia

[TABLE] zapytanie1 UNION [ALL] [TABLE] zapytanie2 [UNION [ALL] [TABLE] zapytanieN [ ... ]]

Operacja UNION zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

zapytanie1–N

Instrukcja SELECT, nazwa przechowywanego zapytania lub nazwa przechowywanej tabeli poprzedzona słowem kluczowym TABLE.

Spostrzeżenia

Możesz scalić wyniki dwóch lub większej liczby zapytań, tabel i instrukcji SELECT w dowolnej kombinacji w ramach jednej operacji UNION. W poniższym przykładzie scalono istniejącą tabelę o nazwie New Accounts (Nowi klienci) i instrukcję SELECT:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

W ramach operacji UNION domyślnie nie są zwracane żadne zduplikowane rekordy; możesz jednak dołączyć orzeczenie ALL, aby zagwarantować, że zostaną zwrócone wszystkie rekordy. Zapewni to również szybsze uruchomienie zapytania.

Wszystkie zapytania w operacji UNION muszą dotyczyć tej samej liczby pól, pola te nie muszą jednak mieć tego samego rozmiaru ani zawierać danych tego samego typu.

Stosuj aliasy tylko w pierwszej instrukcji SELECT, ponieważ we wszystkich pozostałych instrukcjach SELECT aliasy są ignorowane. W klauzuli ORDER BY używaj odwołań do pól zgodnie z nazwami tych pól w pierwszej instrukcji SELECT.

Uwaga: 

  • Możesz użyć klauzuli GROUP BY lub HAVING w każdym argumencie zapytania, aby zgrupować zwrócone dane.

  • Możesz użyć klauzuli ORDER BY na końcu ostatniego argumentu zapytania, aby wyświetlić zwrócone dane w określonej kolejności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×