Operacja INNER JOIN

Łączy rekordy z dwóch tabel, ilekroć we wspólnym polu występują pasujące wartości.

Składnia

FROM tabela1 INNER JOIN tabela2 ON tabela1.pole1operator_porównania tabela2.pole2

Operacja INNER JOIN zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

tabela1, tabela2

Nazwy tabel, z których pochodzą łączone rekordy.

pole1, pole2

Nazwy sprzęganych pól. Jeśli nie są to pola numeryczne, muszą mieć ten sam typ danych i zawierać ten sam rodzaj danych, ale mogą mieć inne nazwy.

operator_porównania

Dowolny relacyjny operator porównania: „=”, „<”, „>”, „<=”, „>=”, lub „<>”.


Spostrzeżenia

Operacji INNER JOIN możesz użyć w dowolnej klauzuli FROM. Jest to najpopularniejszy typ sprzężenia. Sprzężenia wewnętrzne łączą rekordy z dwóch tabel, ilekroć we wspólnym dla obu tabel polu występują pasujące wartości.

Operacji INNER JOIN możesz użyć dla tabel Działy i Pracownicy, aby wybrać wszystkich pracowników z każdego działu. Natomiast w celu wybrania wszystkich działów (nawet jeśli do niektórych z nich nie są przypisani żadni pracownicy) lub wszystkich pracowników (nawet jeśli niektórzy z nich nie są przypisani do żadnego działu) możesz użyć operacji LEFT JOIN lub RIGHT JOIN, aby utworzyć sprzężenie zewnętrzne.

W przypadku próby połączenia pól zawierających dane typu Nota lub Obiekt OLE wystąpi błąd.

Możesz połączyć dowolne dwa pola liczbowe podobnego typu. Na przykład możesz połączyć pola typu Autonumerowanie i Długie, ponieważ są one podobnego typu. Nie możesz jednak połączyć pól typu Pojedyncze i Podwójne.

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć sprzężenie tabel Kategorie i Produkty w polu Identyfikator_kategorii:

SELECT CategoryName, ProductName
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

W poprzednim przykładzie pole Identyfikator_kategorii jest polem sprzężonym, które jednak nie jest uwzględnione w wynikach zapytania, ponieważ nie jest zawarte w instrukcji SELECT. Aby uwzględnić pole sprzężone, umieść nazwę tego pola w instrukcji SELECT — w tym przypadku jest to nazwa Categories.CategoryID.

Możesz też połączyć kilka klauzul ON w instrukcji JOIN, stosując następującą składnię:

SELECT pola
FROM tabela1 INNER JOIN tabela2
ON tabela1.pole1operator_porównaniatabela2.pole1 AND
ON tabela1.pole2operator_porównaniatabela2.pole2) OR
ON tabela1.pole3operator_porównaniatabela2.pole3)];

Ponadto możesz zagnieździć instrukcje JOIN za pomocą poniższej składni:

SELECT pola
FROM tabela1 INNER JOIN
(tabela2 INNER JOIN [( ]tabela3
[INNER JOIN [( ]tabelax [INNER JOIN ...)]
ON tabela3.pole3operator_porównaniatabelax.polex)]
ON tabela2.pole2operator_porównaniatabela3.pole3)
ON tabela1.pole1operator_porównaniatabela2.pole2;

Operacja LEFT JOIN lub RIGHT JOIN może być zagnieżdżona w operacji INNER JOIN, ale operacja INNER JOIN nie może być zagnieżdżona w operacji LEFT JOIN ani w operacji RIGHT JOIN.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×