Opcje układu

Ustaw położenie obrazu lub obiektu na wielu różnych pozycjach w dokumencie.

W poziomie

Umieszczanie obrazu w poziomie na stronie na podstawie następujących opcji:

Tabulator    Ustaw obraz z lewej, do prawej lub do środka względem strony, marginesu, kolumny, znaku, lewego, prawego, wewnętrznego lub zewnętrznego marginesu. Ustawienia strony i marginesów określa położenie obiektu względem lewej i prawej strony.

Układ książki    Ustaw położenie, gdy dokument zostanie wyprodukowany w celu wydrukowania lub nawiązania. Możesz kontrolować miejsce wyświetlania obrazu na lewej lub prawej stronie. Obrazy można pozycjonować względem krawędzi strony lub poza nią.

Położenie bezwzględne    Blokuje obraz do konkretnej mierzonej pozycji po prawej stronie strony, marginesu, kolumny lub znaku, a w szczególności do lewej, do prawej, do środka lub do zewnętrznego marginesu. Miary można określać jako dodatnie lub ujemne dla dokładnej kontrolki położenia na lewo lub w prawo od punktu kontrolnego. Obraz pozostanie w tym samym miejscu bez względu na inne wprowadzone zmiany formatowania.

Położenie względne    Ustaw obraz na pozycji względem marginesu, strony, lewej, prawej, wewnętrznej lub zewnętrznej. Określone ustawienia są wartościami procentowymi. Może to być przydatne w celu zachowania obrazu ustawionej odległości od marginesu, nawet jeśli planujesz Zmienianie marginesów.

Karta położenie w obszarze Opcje układu

W pionie

Umieszczanie obrazu w pionie na stronie na podstawie następujących opcji:

Tabulator    Umieść obraz na górze, w środku, na dole, w środku lub na zewnątrz w stosunku do pozycji Strona, margines, linia, początek, dół, wnętrze lub zewnętrzny marginesy. Strona i margines Umieść obraz względem górnej i dolnej krawędzi strony.

Położenie bezwzględne    Umożliwia zablokowanie obrazu do konkretnego wymiarowanego położenia poniżej obszaru Strona, margines, akapit, linia lub margines górny, Dolny, pionowy lub zewnętrzny. Miary można określać jako dodatnie lub ujemne dla dokładnej kontrolki położenia w górę lub w dół od punktu zakotwiczenia. Obraz pozostanie w tym samym miejscu bez względu na inne wprowadzone zmiany formatowania.

Położenie względne    Ustaw obraz jako położenie względem marginesu, strony, górnego, dolnego, wewnętrznego lub zewnętrznego marginesu. Może to być przydatne w celu zachowania obrazu ustawionej odległości od marginesu, nawet jeśli planujesz Zmienianie marginesów.

Opcje

Dodatkowe opcje, których można używać podczas pozycjonowania obrazów i obiektów.

Przenoszenie obiektu z tekstem    Umożliwia przeniesienie obrazu do tekstu, do którego jest on umieszczony. Jeśli na przykład obraz znajduje się w akapicie, a przed nim zostanie wstawiony inny akapit, obraz zostanie przeniesiony z akapitem oryginalnym. Ta funkcja działa tylko na ruchomych obrazach (niezgodnych z zawijaniem tekstu) i nie znajduje się na stałym stanowisku ustawionym w menu Zawijaj tekst . Po włączeniu tego ustawienia w menu Zawijanie tekstu będzie również ustawiana opcja Przenieś z tekstem . Ponadto zauważysz, że wyrównanie w poziomie i w pionie zmieni się w pozycje bezwzględne względem marginesu (w poziomie) i akapitu (w pionie).

Zablokuj kotwicę    Blokuje obraz z akapitem. Przeniesienie obiektu z tekstem spowoduje, że po przeniesieniu akapitów na stronie zostanie zachowany obraz w akapicie. Jeśli jednak zaznaczysz i przeciągniesz akapit na inną stronę, obraz będzie mógł przejść do innej strony. Po zablokowaniu kotwicy po zaznaczeniu akapitu i obrazu i przeniesieniu akapitu na inną stronę pozostaje on w pierwotnym tekście.

Zezwalaj na nakładanie się    Umożliwia Przeciąganie obrazów w celu nakładania się na siebie. Obrazy są w formacie warstwy. Aby zmienić obraz znajdujący się na wierzchu lub w tle, możesz zmienić kolejność za pomocą przycisków przesuń do przodulub przesuń do tyłu w grupie rozmieszczanie . Dotyczy to całego dokumentu.

Funkcja zawijania tekstu umożliwia określenie sposobu interakcji kształtu lub obrazu z otaczającym tekstem.

Styl otaczania

Te polecenia kontrolują sposób zawijania tekstu wokół obrazu lub kształtu, co ma wpływ na sposób umieszczenia go na stronie.

Równo z tekstem    Umieszcza obraz lub kształt w akapicie, tak jak wiersz tekstu. Po dodaniu lub usunięciu tekstu tekst jest przenoszony razem z akapitem. Możesz przenieść obraz lub kształt do innych linii, tak jak w przypadku tekstu, ale jest on ograniczony do rozmiaru linii.

W wierszu zawijania tekstu

Zawijanie tekstu kwadratowego

Liczby    Umożliwia Zawijanie tekstu wokół obrazu lub kształtu w postaci kwadratowego wzorca. Jeśli na taśmach obrazów, takich jak Trójkąt, tekst we wszystkich stronach ma te same obramowanie. Możesz losowo umieścić obiekt na stronie, a tekst wypełni wokół niego.

Ściślejsz    Tekst jest zawijany w jednorodnej odległości między krawędzią obrazu lub kształtu a tekstem. Tekst podąża za kształtem. Możesz losowo umieścić obiekt na stronie, a tekst wypełni wokół niego.

Zawijanie przylegającego tekstu

Za pomocą zawijania tekstu

Ramach    Działa bardzo podobnie, oprócz tego, że możesz zmienić punkty zawijania, tak aby tekst mógł wypełniać odstępy między elementami w obrazie. Jeśli obraz lub kształt nie ma żadnych spacji, Funkcja zawijania tekstu działa tak samo jak ciasno. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie punktów zawijania

Początek i dół    Umożliwia Zawijanie tekstu u góry i u dołu obrazu lub kształtu, a nie powoduje umieszczenia tekstu na krawędziach, bez względu na sposób zawężania obrazu.

Zawijanie tekstu u góry i u dołu

Za zawijaniem tekstu

Za tekstem    Umieszcza obraz lub kształt pod tekstem, nie otacza go wokół niego tekstem. Po tekście może wystąpić problem z wybraniem go. Przejdź do okienka układ > zaznaczenie , a następnie wybierz z listy obraz lub kształt, aby go zaznaczyć.

Przed tekstem    Umieszcza obraz lub kształt na początku tekstu. Tekst nie jest zawijany, więc jego część może być zablokowana w zależności od przezroczystości obrazu.

Przed zawijaniem tekstu

Zawijanie tekstu

Te polecenia kontrolują, czy tekst jest zawijany wokół obrazu po obu stronach, w lewo, w prawo, czy nawet w największej odległości między obrazem a marginesem.

Obie strony    Powoduje Zawijanie tekstu wokół dowolnej strony obrazu lub kształtu.

Zawijanie obu stron

W lewo    Powoduje Zawijanie tekstu wokół lewej strony obrazu lub kształtu.

Zawijanie tylko z lewej strony

W prawo    Umożliwia Zawijanie tekstu wokół prawej strony obrazu lub kształtu.

Zawijanie tylko po prawej stronie

Tylko największe    Powoduje Zawijanie tekstu z boku obrazu lub kształtu o większą odległość od marginesu.

Największa strona jest zawijana tylko


Odległość od tekstu

Możesz wprowadzić wartości niestandardowe dotyczące odległości między tekstem a obrazem. Możesz niezależnie ustawić odległości od góry, od dołu, z leweji z prawej.

Aby edytować punkty zawijania, zaznacz obraz lub kształt, a następnie przejdź do obszaru Zawijanie tekstu i wybierz pozycję Edytuj punkty zawijania w menu oblewanie tekstem.

Element menu Edytuj punkty zawijania

Punkty na konspekcie mogą być przesuwane w celu umożliwienia dostosowania miejsca, w którym tekst będzie zawijany.

Nieedytowalne punkty zawijania

Przenieś punkty zawijania, tak aby tekst był wypełniany wokół obrazu. Chociaż nie możesz dodawać punktów, możesz je przesuwać w celu dopasowania do sposobu zawijania tekstu.

Edytowanie punktów zawijania przeniesionych wokół

OK    Umożliwia zapisanie zmian i zamknięcie okna dialogowego.

Anulowanie    Ignoruje wprowadzone zmiany i zamyka okno dialogowe.

Tutaj możesz ustawić rozmiar, obrót i skalę obrazów i kształtów.

Wysokość

Bezwzględne    Ustawianie rzeczywistej wysokości zaznaczonego obiektu.

Względne    Ustaw wysokość jako względną wartość procentową marginesu, strony, górnego, obliczeń, wewnętrznego lub zewnętrznego marginesu. Ta opcja nie jest włączona dla obrazów.

Karta rozmiar w obszarze Opcje układu

Szerokość

Bezwzględne    Ustawianie rzeczywistej szerokości zaznaczonego obiektu.

Względne    Ustawianie szerokości jako względnego procentu marginesu, strony, górnego, obliczeń, wewnętrznego lub zewnętrznego marginesu. Ta opcja nie jest włączona dla obrazów.

Obracanie

Obrót    Ustaw kąt obiektu według stopni (tylko liczby całkowite).

Scale

Skala to inny sposób ustawiania wysokości i szerokości na podstawie procentu oryginalnego rozmiaru. Jeśli na przykład oryginał to 3 "x 4", możesz ustawić go na 50% tego rozmiaru, a bezwzględna wysokość i Szerokość zmieni się na połowę wartości pierwotnych.

Zablokuj współczynnik proporcji Gdy jest ustawiony, automatycznie zmienia dany wymiar na podstawie zmian w drugim. Jeśli na przykład obraz jest pierwotnie 8 "x 10", a szerokość zostanie zmieniona na 4 ", wysokość zostanie automatycznie zmieniona na 5". W przypadku zmieniania rozmiaru obrazów Użyj tego ustawienia, aby uniknąć zniekształcenia.

Względem oryginalnego rozmiaru obrazu    Wyświetla wysokość i szerokość jako procent rozmiaru obrazu wstawionego do dokumentu. Jeśli zmienisz rozmiar obrazu za pomocą myszy i otworzysz okno dialogowe, wartości procentowe będą odzwierciedlały wprowadzone zmiany. Jeśli wyczyścisz to ustawienie i zmienisz rozmiar obrazu za pomocą myszy, po ponownym otwarciu okna dialogowego wysokość i szerokość będzie wskazywać 100%, a zmiany zostaną wprowadzone względem nowego rozmiaru. Opcja jest włączona tylko z obrazami.

Rozmiar oryginalny    Pola tylko do odczytu, w którym pokazano oryginalny rozmiar wybranego obrazu. Opcja jest włączona tylko z obrazami.

Przywracanie    Przywraca oryginalny rozmiar obrazu. Opcja jest włączona tylko z obrazami.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×