Przejdź do głównej zawartości

Opcje wklejania

Domyślnie po skopiowaniu (lub wycięciu) i wklejeniu w programie Excel wszystko w komórce źródłowej lub w zakresie dane, formatowanie, formuły, sprawdzanie poprawności, komentarze — są wklejane do komórek docelowych. Dzieje się tak po naciśnięciu klawiszy CTRL + V w celu wklejenia. W zależności od tego, co może być nieodpowiednie, możesz korzystać z wielu innych opcji wklejania.

Na przykład możesz chcieć wkleić zawartość komórki, ale nie jej formatowanie. Możesz też chcieć transpozycja wklejenia danych z wierszy na kolumny. Może też być konieczne wklejenie wyniku formuły zamiast samej formuły.

Ważne: Podczas kopiowania i wklejania formuł może być konieczne poprawienie odwołań do komórek. W przypadku wycinania i wklejania formuł odwołania nie są jednak zmieniane.

Uchwyt wypełniania

Opcje menu Wklej (na Wstążce)

Kliknij pozycję Narzędzia główne > Wklej i wybierz odpowiednią opcję wklejania. Aby na przykład wkleić tylko formatowanie ze skopiowanej komórki, kliknij pozycję formatowanie Przycisk wklejania formatowania . W tej tabeli przedstawiono opcje dostępne w menu Wklej:

Ikona

Nazwa opcji

Co jest w trakcie wklejenia

Wklej zawartość komórki

Wklej

Cała zawartości komórki.

Ikona wklejania wartości i zachowania szerokości kolumny źródłowej

Zachowaj szerokość kolumn źródłowych

Zawartość skopiowanej komórki wraz z jej szerokością kolumny.

Wklej skopiowane wartości, zamieniając kolumny na wiersze i odwrotnie

Transpozycja

Zmiana orientacji zawartości skopiowanych komórek podczas wklejania. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Obraz przycisku

Formuły

Formuły bez formatowania ani komentarzy.

Obraz przycisku

Wartości

Wyniki formuł bez formatowania ani komentarzy.

Przycisk wklejania formatowania

Formatowanie

Tylko formatowanie ze skopiowanych komórek.

Wklej wartości z formatowaniem źródłowym

Formatowanie wartości i źródła

Wartości i formatowanie ze skopiowanych komórek.

Opcja Wklej łącze

Wklej łącze

Odwołanie do komórek źródłowych zamiast zawartości skopiowanych komórek.

Wklej skopiowany obraz

Obraz

Skopiowany obraz.

Wklej obraz połączony

Obraz połączony

Skopiowany obraz z linkiem do oryginalnych komórek (jeśli w oryginalnych komórkach zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, zostaną one odzwierciedlone we wklejonym obrazie).

Wklejanie specjalne

Aby skorzystać z opcji dostępnych w oknie Wklejanie specjalnie, kliknij pozycję Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie.

Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V.

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

W oknie dialogowym Wklejanie specjalne wybierz atrybut, który chcesz wkleić.

Uwaga: W zależności od typu skopiowanych danych i wybranej opcji polecenia Wklej, niektóre inne opcje mogą być wyszarzone.

Opcja wklejania

Akcja

Wszystkie

Umożliwia wykreślenie całej zawartości komórki i formatowania skopiowanych danych.

Formuły

Pozwala wkleić tylko formuły skopiowanych danych wprowadzone na pasku formuły.

Wartości

Umożliwia wykopiowanie tylko wartości skopiowanych danych jako wyświetlanych w komórkach.

Formaty

Umożliwia wykreślenie tylko formatowania komórek skopiowanych danych.

Komentarze i notatki

Umożliwia wypróbowanie tylko komentarzy i notatek dołączonych do skopiowanej komórki.

Sprawdzanie poprawności

Wkleja reguły sprawdzania poprawności danych skopiowanych komórek do obszaru wklejania.

Użyj wyłącznie motywu źródłowego

Umożliwia wyróżnienie całej zawartości komórki w formacie motywu dokumentu stosowanym do skopiowanych danych.

Wszystko poza obramowaniem

Umożliwia wykreślenie całej zawartości komórki i formatowania zastosowanej do skopiowanej komórki poza obramowaniem.

Szerokości kolumn

Umożliwia skopiowanie szerokości jednej skopiowanej kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.

Formuły i formaty liczb

Umożliwia wkleić tylko formuły i wszystkie opcje formatowania liczb ze skopiowanych komórek.

Wartości i formaty liczb

Pozwala wkleić tylko wartości i wszystkie opcje formatowania liczb ze skopiowanych komórek.

Wszystkie scalające formaty warunkowe

Umożliwia wykreślenie opcji zawartości i formatowania warunkowego z skopiowanych komórek.

Możesz również określić operację matematyczną do skopiowania danych.

Operation (Operacja)

Akcja

Brak

Określa, że do skopiowanych danych nie będą stosowane żadne operacje matematyczne.

Dodawanie

Powoduje dodanie skopiowanych danych do danych w komórce docelowej lub w zakresie komórek.

Odejmij

Umożliwia odjęcie skopiowanych danych z danych w komórce docelowej lub w zakresie komórek.

Przemnóż

Powoduje odmnożenie skopiowanych danych za pomocą danych z komórki docelowej lub zakresu komórek.

Podziel

Dzieli skopiowane dane przez dane w komórce docelowej lub w zakresie komórek.

Inne opcje

Akcja

Pomijanie pustych komórek

Umożliwia uniknięcie zamieniania wartości w obszarze wklejania, jeśli po zaznaczeniu tego pola wyboru w obszarze kopiowania występują puste komórki.

Transpozycja

Powoduje zmianę kolumn skopiowanych danych na wiersze i odwrotnie po zaznaczeniu tego pola wyboru.

Wklej link

Kliknij, aby utworzyć link do skopiowanych komórek.

Weryfikowanie i naprawianie odwołań do komórek we wcześniejszej formule

Uwaga: Odwołania do komórek są automatycznie dopasowywane po wycięciu (not skopiowaniu) i wklejeniu formuł.

Po wklejeniu skopiowanej formuły upewnij się, że wszystkie odwołania do komórek są prawdziwe w nowej lokalizacji. Możliwe, że odwołania do komórek zostały zmienione na podstawie typu odwołania (bezwzględnego, względnego lub mieszanego) użytego w formule.

Formuła kopiowana z komórki A1 do komórki leżącej o dwie komórki niżej i dwie w prawo
 

Jeśli na przykład skopiujesz formułę w komórce A1 i wkleisz ją o dwie komórki w dół, a po prawej stronie (C3), odwołania do komórek w wklejonej formule zostaną zmienione w następujący sposób:

Odwołanie:

Zmiana na:

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3


Jeśli odwołania do komórek w formule nie dają odpowiedniego wyniku, spróbuj przełączyć się na różne typy odwołań:

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Na pasku formuły Obraz przycisku zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciśnij klawisz F4, aby przełączyć się między kombinacją odwołań i wybrać odpowiednią.

Aby uzyskać więcej informacji o odwołaniach do komórek, zobacz Omówienie formuł.

Podczas kopiowania w Excel dla sieci Web możesz wybrać opcje wklejania w komórkach docelowych.

Kliknij pozycję Narzędzia główne > Wklej i wybierz odpowiednią opcję wklejania. Aby na przykład wkleić tylko formatowanie ze skopiowanej komórki, kliknij pozycję Wklej formatowanie Przycisk wklejania formatowania . W tej tabeli przedstawiono opcje dostępne w menu Wklej:

Ikona

Nazwa opcji

Co jest w trakcie wklejenia

Wklej zawartość komórki

Wklej

Cała zawartości komórki.

Obraz przycisku

Przycisk umożliwiający wklejanie formuł

Formuły bez formatowania.

Obraz przycisku

Paste Values

Wyniki formuł bez formatowania.

Przycisk wklejania formatowania

Wklej formatowanie

Tylko formatowanie ze skopiowanych komórek.

Wklej skopiowane wartości, zamieniając kolumny na wiersze i odwrotnie

Wklejanie transpozycji

Cała zawartość komórki, ale powoduje jej rozorientowanie podczas wklejenia. Dane w wierszach są wklejane do kolumn i odwrotnie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×