Opcje wiadomości e-mail do zbierania danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno dialogowe Zbieranie danych przy użyciu poczty E-Mail opcje umożliwia wyświetlanie i zmień odpowiednie opcje kontrolowanie sposobu przetwarzania odpowiedzi na wiadomości e-mail do zbierania danych przez Microsoft Office Access 2007. Ustawienia będą stosowane do wszystkich przyszłych odpowiedzi na wiadomość e-mail, która jest obecnie wybrany lub generowany.

Należy zauważyć, że zmiany wprowadzone w tych ustawieniach nie dotyczy odpowiedzi, które już znajdują się w skrzynce pocztowej programu Outlook.

Okno dialogowe Opcje zbierania danych pocztą e-mail

Aby wyświetlić okno dialogowe

 1. Otwórz bazę danych zawierającą wiadomość, dla której chcesz zmienić opcje.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych kliknij przycisk Zarządzaj odpowiedziami. Obraz przycisku

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie wiadomościami do zbierania danych zaznacz wiadomość, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij pozycję Opcje wiadomości.

Importowanie ustawień

Automatyczne przetwarzanie odpowiedzi i dodawanie danych do bazy danych

Ta opcja umożliwia Microsoft Office Access 2007 przetwarzania odpowiedzi zaraz po ich osiągnięcia usługi Microsoft Office Outlook 2007 skrzynki odbiorczej. Office Outlook 2007 i Office Access 2007 współdziałają, aby wyeksportować zawartość formularza wszystkich odpowiedzi do tabel docelowych w programie Access. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, możesz ręcznie przetwarzania odpowiedzi.

Dowiedz się więcej o automatyczne i ręczne przetwarzanie odpowiedzi

Odpowiedzi automatyczne są eksportowane z programu Outlook do programu Access Jeśli w momencie, gdy odpowiedzi osiągnięcia skrzynki pocztowej programu Outlook są spełnione następujące warunki:

 • Office Outlook 2007   Office Outlook 2007 musi być zainstalowany na Twoim komputerze. Jeśli program nie jest uruchomiony, po odebraniu odpowiedzi, przetwarzanie rozpocznie się następnym razem podczas uruchamiania programu Outlook. 

 • Office Access 2007   Office Access 2007 musi być zainstalowany na Twoim komputerze. 

 • Bazy danych     Baza danych nie może być chroniony hasłem, a nie powinien być otwarty w trybie wyłączności. Nazwa lub lokalizacja bazy danych nie musi zostać zmieniony po wysłaniu wiadomości e-mail.

 • Tabel i kwerend     Nazwy tabel lub kwerend, które określono i właściwości pól źródłowych nie musi zostać zmieniony po wysłaniu wiadomości e-mail. Na przykład jeśli zmienisz typ danych pola od numeru do typu Autonumerowanie po wysłaniu wiadomości, Eksportuj zakończy się niepowodzeniem.

 • Uprawnienia    Musi mieć wymagane uprawnienia, aby dodać lub zaktualizować zawartość źródłowych tabel i kwerend.

Jeśli nie jest spełniony co najmniej jeden warunek, automatyczne przetwarzanie nie powiedzie się. Rozwiązywanie problemów, a następnie ręcznie wyeksportuj odpowiedzi, które nie powiodło się. Automatyczne przetwarzanie będzie wszystkie odpowiedzi, które osiągnięcia skrzynki pocztowej po rozwiązywania tych problemów.

Ręczne przetwarzanie     Jeśli chcesz kontrolować, które odpowiedzi na wezwania na spotkania, a kiedy są przetwarzane, wybierz pozycję Ręczne przetwarzanie. W tym przypadku odpowiedzi będzie umieszczeniu w skrzynce odbiorczej programu Outlook, ale ich nie zostaną wyeksportowane do bazy danych do momentu ręcznie wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy każdą odpowiedź w programie Outlook, a następnie kliknij polecenie Eksportuj dane do programu Microsoft Office Access dla każdego.

Również może być konieczne ręczne przetwarzanie wszystkie odpowiedzi, których nie powiodło się automatycznie. Po rozwiązaniu problemu, które spowodowało błąd, możesz ręcznie wyeksportować wszystkich odpowiedzi.

Przed rozpoczęciem operacji eksportowania, pamiętaj o następujących zagadnieniach:

 • Office Access 2007   Office Access 2007 musi być zainstalowany na Twoim komputerze. 

 • Bazy danych     Jeśli baza danych nie jest chroniony hasłem, pojawi o wprowadzenie hasła, po uruchomieniu operacji eksportowania. Ponadto bazy danych nie powinien być otwarty w trybie wyłączności i lokalizacja bazy danych ani nazwy można zostały zmienione po wysłaniu wiadomości e-mail.

 • Tabele i kwerendy    Nazwy tabel i kwerend, które określono ani właściwości pól źródłowych można zostały zmienione po wysłaniu wiadomości e-mail.

 • Uprawnienia    Musi mieć wymagane uprawnienia, aby dodać lub zaktualizować zawartość źródłowych tabel i kwerend.

Odrzuć odpowiedzi od osób, do których nie została wysłana wiadomość

Ta opcja umożliwia tylko tych odpowiedzi, które są wysyłane przez oryginalny adresatów wiadomości mają być automatycznie przetwarzane. Odpowiedzi od innych odbiorców będą przechowywane w folderze docelowym w programie Outlook, ale nie będą one automatycznie przetwarzane. Jeśli chcesz, możesz ręcznie przetworzyć tych odpowiedzi.

Akceptuj wiele odpowiedzi od każdego adresata

Ta opcja umożliwia adresatom wysyłania wiele odpowiedzi na tę samą wiadomość e-mail. Jeśli wybierzesz tę opcję, każdego z adresatów można odpowiedzieć na wiadomość wielokrotnie i automatyczne przetwarzanie każdą odpowiedź. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczone, każdy adresat może nadal wysyłać wiele odpowiedzi, ale tylko pierwszy odpowiedzi od każdego adresata jest przetwarzana automatycznie. Wszystkie kolejne odpowiedzi od tego adresata będą przechowywane w folderze docelowym w programie Outlook, a następnie można przetwarzać je ręcznie lub je usunąć.

Uwaga: To ustawienie określa liczbę odpowiedzi, a nie liczbę rekordów w obrębie jednej odpowiedzi, które są przetwarzane. Innymi słowy po wysłaniu formularza Microsoft Office InfoPath 2007 adresata będzie można wysłać wielu rekordów w jednej odpowiedzi. Dostęp będzie automatycznie przetwarzać wszystkie rekordy w odpowiedzi, ponieważ rekordy znajdują się w formularzu w pojedynczej wiadomości.

Zezwalaj na wiele wierszy na odpowiedź

Podczas przesyłania danych przy użyciu formularza programu InfoPath w adresata, klikając pozycję Wstaw wiersz u dołu wiadomości e-mail można dodać więcej rekordów. Jeśli chcesz procesu tylko jeden rekord na odpowiedź, wyczyść to pole wyboru.

Zezwalaj tylko na aktualizacje istniejących danych

Podczas aktualizacji danych przy użyciu formularza programu InfoPath adresata mogą wysyłać nowe rekordy, oprócz aktualizacji istniejących rekordów. Aby uniemożliwić dodawanie nowych rekordów przy użyciu formularza programu InfoPath adresata, zaznacz to pole wyboru.

Ustawienia automatyczne przetwarzanie

Liczba odpowiedzi do przetworzenia

Wpisz całkowitą liczbę odpowiedzi (ze wszystkich adresatów), które mają być automatycznie przetwarzane. Jeśli chcesz, aby wszystkie odpowiedzi automatyczne przetwarzanie, wprowadź dużą wartość w polu tekstowym. Odpowiedzi na po osiągnięciu określonej wartości będą przechowywane w folderze docelowym, ale nie będą automatycznie przetwarzane.

Data i godzina zatrzymania

Określ datę i godzinę, kiedy należy zatrzymać automatyczne przetwarzanie odpowiedzi dla tej wiadomości e-mail. Odpowiedzi na otrzymane po tej daty i godziny są przechowywane w folderze docelowym w programie Outlook, ale nie będą automatycznie przetwarzane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×