Opcje konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre organizacje służy skoroszyty programu Microsoft Office Excel jako formularze do zbierania danych. Tych skoroszytów zwykle zawiera puste komórki służący do wprowadzania danych. Za pomocą Kreatora importu w programie InfoPath, można przekonwertować skoroszyt do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath. Konwertując skoroszytu do szablonu formularza, użytkownicy mogą korzystać z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności schematu, dynamiczne kontrolek, takich jak powtarzające się sekcje i warunków logicznych, takich jak sprawdzanie poprawności danych. Ponadto można udostępnić szablonu formularza do większej liczby osób przez tworzenie szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Aby utworzyć szablon formularzy obsługiwanych w przeglądarce, możesz opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Za pomocą przeglądarki sieci Web można wypełniać formularze oparte na szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Aby zmienić opcje na potrzeby importowania danych programu Microsoft Office Excel do programu Microsoft Office InfoPath za pomocą ustawień w oknie dialogowym Opcje importu.

Co chcesz zaimportować?

Tylko układ     Kliknij tę opcję, jeśli chcesz zachować układ skoroszytu programu Excel podczas importowania, ale nie polami formularza, jeśli istnieją.

Układ i pola formularza (konwersja domyślny)     Kliknij tę opcję, jeśli chcesz korzystać z domyślnych ustawień, aby zachować układ skoroszytu programu Excel, gdy zaimportuj go i konwertowanie komórek, które są używane do łączenia danych w kontrolkach pola tekstowego.

Układ i pola formularza (konwersja niestandardowa)      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz zachować układ skoroszytu programu Excel podczas importowania. Następnie wybierz opcje w obszarze niestandardowych ustawień konwersji, aby przekonwertować komórek, które są używane do łączenia danych w kontrolkach pola tekstowego.

Ustawienia konwersji niestandardowej

Wykrywanie powtarzających się tabel      Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby tabele w skoroszycie programu Excel, które mają dwa lub więcej wierszy identyczne są konwertowane na powtarzających się tabel w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. Miejsce, w którym wszystkie komórki zawierające typ kolumny spójne i formatowanie wierszy są traktowane jako identycznych wierszy. Na przykład jeśli wszystkie komórki w kolumnie są formatowane do wyświetlania tekstu, a wszystkie komórki w kolumnie B są formatowane do wyświetlania liczb jako waluty, sąsiadujących wierszy, które zawierają komórek z tych kolumn są traktowane jako identycznych wierszy.

Konwertowanie pola tekstowego

Poniższe opcje umożliwia dostosowywanie procesu konwersji. Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy kliknięto Układ i pola formularza (konwersja niestandardowa):

Komórki zawierające formuły      Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz komórek w skoroszycie programu Excel, które zawierają formuły do przekonwertowania na pola tekstowe w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. Na przykład jeśli 2 w komórce kolumny A, skoroszyt zawiera formułę komórki, która odpowiada kolumnie A, komórka 2 w celu utworzenia szablonu formularza będzie zawierać formantu pola tekstowego. Formuły ze skoroszytu nie są zachowywane, jednak.

Komórki zawierającej dane liczbowe     Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby komórki zawierające dane liczbowe są konwertowane na pola tekstowe w celu utworzenia szablonu formularza. Na przykład jeśli komórka jest sformatowana do wyświetlania liczb, kształt zostanie przekonwertowany na formantu pola tekstowego.

Komórki odwołują się formuły     Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz komórek, które odwołują się formuły do przekonwertowania na pola tekstowe w celu utworzenia szablonu formularza. Na przykład jeśli 2 w komórce kolumny A, skoroszyt zawiera formułę, aby wyświetlić wartość kolumny C, komórka 3, oba odpowiednich komórek w celu utworzenia szablonu formularza będzie zawierać kontrolkach pola tekstowego. Formuły i odwołania między arkuszami nie zostaną zaimportowane.

Puste komórki z obramowaniem      Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, że zastosowano pustych komórek w skoroszycie, które mają formatowania obramowania ze wszystkich czterech stron do przekonwertowania na pola tekstowe w celu utworzenia szablonu formularza.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×