Opłaty za subskrypcję usługi Office 365 dla firm

Podczas konfigurowania subskrypcji usługi Office 365 dla firm możesz wybrać płatność kartą kredytową lub przy użyciu konta bankowego albo za pomocą faktury (przy użyciu elektronicznego przelewu środków lub czeku). Bez względu na to, jaką metodę (czyli formę płatności) wybierzesz, będziemy ją stosować w kolejnych okresach rozliczeniowych, o ile nie zmienisz formy płatności.

Uwaga: Płatność przy użyciu konta bankowego może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

Płacenie za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego

Gdy płacisz kartą kredytową lub za pomocą konta bankowego, opłata za subskrypcję usługi Office 365 będzie pobierana automatycznie następnego dnia po dacie na fakturze, aż do końca okresu subskrypcji. W każdej chwili możesz zaktualizować informacje dotyczące karty kredytowej lub konta bankowego. Jeśli chcesz, możesz także otrzymywać kopie zestawień rozliczeniowych w wiadomości e-mail.

Co zrobić, jeśli moja karta kredytowa została odrzucona, a termin płatności minął?

Jeśli płacisz kartą kredytową, a Twoja karta zostanie odrzucona, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o nieudanym przetworzeniu płatności. Może się tak zdarzyć z kilku powodów, również w przypadku wygaśnięcia karty kredytowej. Będziemy ponawiać próbę przeprowadzenia transakcji co kilka dni. Jeśli te próby się nie powiodą, nadal będziesz otrzymywać alerty e-mail z informacją na ten temat. W dowolnej chwili możesz użyć funkcji Zapłać teraz, aby zmienić informacje o karcie kredytowej i od razu ponownie dokonać płatności.

Uwaga: Jeśli zmienisz kartę kredytową na inną w celu uregulowania zaległych należności za subskrypcję, ta karta będzie obciążana z tytułu wszystkich przyszłych automatycznych płatności za tę subskrypcję.

Po zalogowaniu się w witrynie Centrum administracyjne usługi Office 365 na stronie głównej może zostać wyświetlony następujący alert:

Widżet Rozliczenia na stronie głównej centrum administracyjnego z wyświetlonymi zaległymi opłatami.

Aby uregulować zaległe należności

 1. Rozliczenia za subskrypcję w handlowym portalu dla administratorów usługi Office 365 w Niemczech
 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić. W sekcji Mój rachunek wybierz pozycję Zapłać teraz.

  Sekcja Mój rachunek na karcie subskrypcji z wyświetlonym saldem należnym.
 3. Jeśli jesteś właścicielem karty kredytowej, możesz zmienić datę wygaśnięcia karty, wybrać inną kartę lub dodać nową kartę.

  Uwaga: W przypadku użycia funkcji Zapłać teraz zostanie naliczona opłata za wszystkie zaległe płatności, która może przekraczać należną kwotę wyświetlaną w innym miejscu.

  Okienko Szczegóły płatności informujące o wygaśnięciu karty kredytowej.
 4. Jeśli nie jesteś właścicielem danej karty kredytowej, możesz wybrać inną kartę kredytową lub dodać nową kartę.

 5. Po zaktualizowaniu informacji o karcie kredytowej lub zmianie karty kredytowej służącej do opłacania subskrypcji wybierz pozycję Prześlij. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia z informacją „Twoja forma płatności została zaktualizowana i wszystkie zaległe opłaty zostały uregulowane. Dziękujemy.”

Płacenie za pomocą faktury (czek lub elektroniczny przelew środków)

Jeśli koszt subskrypcji usługi Office 365 przekracza określoną kwotę pieniężną (kwota ta zależy od lokalizacji usługi), będziesz mieć możliwość zapłaty za pomocą faktury przy użyciu czeku lub elektronicznego przelewu środków. W przypadku większych płatności za pomocą faktury może być wymagane sprawdzenie zdolności kredytowej. Jeśli wymagane jest sprawdzenie zdolności kredytowej, otrzymasz odpowiednią informację podczas kupowania subskrypcji. Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dodatkowe informacje na temat składania wniosku o sprawdzenie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest zazwyczaj sprawdzana w ciągu dwóch dni roboczych.

Jeśli opłacasz subskrypcję za pomocą faktury, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że zestawienie rozliczeniowe jest gotowe do wyświetlenia. Ta wiadomość e-mail nie zawiera kopii zestawienia rozliczeniowego. Jednak jeśli chcesz, możesz otrzymywać kopie zestawień rozliczeniowych w wiadomości e-mail. Zestawienie rozliczeniowe zawiera szczegółowe informacje o możliwościach realizowania płatności. Jeśli podczas kupowania subskrypcji wprowadzisz numer zamówienia zakupu, będzie on widoczny w zestawieniu rozliczeniowym. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dostępu do zestawień rozliczeniowych, zobacz Wyświetlanie rachunku lub faktury za usługę Office 365 dla firm.

Uwaga: Domyślnie powiadomienia o rozliczeniach organizacji są wysyłane na adresy e-mail usługi Office 365 i alternatywne adresy wszystkich administratorów globalnych i administratorów rozliczeń w organizacji. Aby zmienić alternatywny adres e-mail, zobacz Zmienianie adresu rozliczeniowego dla usługi Office 365 dla firm.

Czy można opłacić rachunek przez Internet?

Niestety, jeśli dla subskrypcji skonfigurowano płatność za pomocą faktury, nie możemy bezpośrednio przyjmować płatności internetowych. Możesz jednak zmienić formę płatności na kartę kredytową lub konto bankowe. Wtedy karta lub konto będą automatycznie obciążane należną kwotą po każdym okresie usługi. W przypadku usługi Azure zobacz Jak zmienić kartę kredytową używaną do płacenia za subskrypcję usługi Azure.

Uwaga: W razie zmiany formy płatności na automatyczną płatność kartą kredytową należy najpierw zadbać o opłacenie wszystkich zaległych należności. Sprawdź opcje płatności oraz instrukcje podane w zestawieniu rozliczeniowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis faktury za usługę Office 365 dla firm.

Gdzie należy wysłać czek lub przelew elektroniczny?

Uwaga: Płatności czekiem jest dostępna tylko w kilku krajach. Wykonaj podane poniżej instrukcje dotyczące odpowiedniego kraju lub sprawdź informacje podane na fakturze.

Jeśli nie masz pewności co do wielkości należnej kwoty, możesz sprawdzić rachunek i historię rozliczeń w trybie online. W przypadku usługi Azure zobacz Jak pobrać dane dotyczące codziennego użycia i faktur rozliczeniowych usługi Azure.

Wybierz kraj lub region rozliczeń z menu rozwijanego poniżej.

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812510049

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

Numer IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie AUD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Sydney

Kod SWIFT:

CITIAU2X

Kod BSB:

242000

Numer konta:

205565043

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności faktury należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

Kod SORT:

185008

IBAN

GB31CITI18500812207591

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

KOD SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności faktury należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod Swift:

CITIGB2L

Kod SORT:

185008

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na fakturze, a w tytule płatności przekazu podać numery faktur.

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta

0-817543-138,

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod Swift/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD. Przetworzenie płatności wymaga podania w poleceniu przelewu nazwy firmy i numerów faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie CNY, a w tytule płatności przekazu należy podać nazwę firmy i numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank

Oddział:

SRA Hongkong

Kod SWIFT:

CITIHKHX

Kod CNAP:

989584000600

Numer konta:

1199527009

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Uwaga: w Hongkongu należy zapłacić za pośrednictwem systemu RMB RTGS.

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

12207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie DKK, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB19CITI18500812207613

Numer konta:

12207613

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALE CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na fakturze, a w tytule płatności przekazu podać numery faktur.

Płatności można dokonać tylko w walucie IDR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Indonezja

Oddział:

Dżakarta

Kod SWIFT:

CITIIDJX

Numer konta:

104468055

Nazwa konta:

PT Microsoft Indonesia

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na fakturze, a w tytule płatności przekazu podać numery faktur.

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie CAD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Czek

Odbiorca: Microsoft

Adres wysyłkowy: Bank of America, Lockbox 910430, PO Box 4090, STN A, Toronto ON M5W 0E9, Kanada

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Kod SWIFT:

BOFACATT

Numer konta:

45571239

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

12510049,

Numer konta:

GB95CITI18500812510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w peso kolumbijskich. Przetworzenie płatności wymaga podania w poleceniu przelewu nazwy firmy i numerów faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Bogota;

Kod banku:

09

Kod SWIFT:

CITICOBB

NIT:

800.198.591-3

Numer konta:

0060534055

Nazwa konta:

Branch of Microsoft Colombia Inc.

Płatności można dokonać tylko w walucie KRW, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank

Oddział:

89-29 Shinmunro-2ka Chongro-gu Seoul, Korea 110-062

Kod SWIFT:

CITIKRSX

Numer konta:

5001296088

Nazwa konta:

MICROSOFT KOREA

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie CHF, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Numer konta:

12207648

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie MYR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w peso meksykańskich. Przetworzenie płatności wymaga podania w płatności przelewem nazwy firmy i numerów faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank/Banamex

Oddział:

Act. Roberto Medellin 800, P.B. Sur, Col. Santa Fe, Mexico City C.P. 01210, Mexico

Kod SWIFT:

BNMXMM

CLABE

002180002337160225

Numer konta:

0233716022

Nazwa konta:

Microsoft Payments Inc.

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie NOK, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB94CITI18500812207621

Numer konta:

12207621

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie NZD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank

Kod banku:

31

Kod oddziału:

2840

Kod SWIFT:

CITINZ2X

Sufiks (3-cyfrowy):

004

Sufiks (2-cyfrowy):

04

Numer konta:

0026181

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności należy dokonać w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie RUB, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

ZAO KB Citibank w Moskwie

Kod SWIFT:

CITIRUMX

BIK:

044525202

INN:

7731420476

KPP:

773101001

Numer konta:

40702810000702700004

Odpowiednie konto:

30101810300000000202 w OPERU Moskovsky GTU Bank of Russia

Nazwa konta:

Microsoft Payments Russia LLC

Płatności można dokonać tylko w walucie ZAR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank

Oddział:

Johannesburg

Kod SWIFT:

CITIZAJ

Numer konta:

0201419034

Nazwa konta:

Microsoft Payments

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na fakturze, a w tytule płatności przekazu podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

HSBC, SRA Hongkong

Kod banku:

004

Kod oddziału:

848

Kod SWIFT:

HSBCHKHH

Numer konta:

848342259001

Nazwa konta:

Microsoft Payments Pte Ltd-Payco Invoice

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

Kod SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Czek

Odbiorca:

Microsoft

Adres wysyłkowy:

Poczta standardowa: PO Box 842103, Dallas, TX 75284-2103
Poczta ekspresowa: Lockbox 842103, 1950 N. Stemmons Frwy, Ste. 5010, Dallas, TX 75207-2103

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

ABA/Numer tranzytowy banku:

111 000 012

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie CHF, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Numer konta:

12207648

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie SEK, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB22CITI18500812207656

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207656

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

KOD SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w dolarach tajwańskich, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank beneficjenta:

CITIBANK TAIWAN LIMITED

Kod banku i kodu oddziału:

0210018

Kod SWIFT:

CITITWTX

Numer konta:

5038946139

Nazwa konta:

MICROSOFT TAIWAN CORPORATION

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie TRY, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank A.S., Stambuł

Kod SWIFT:

CITITRIX

IBAN:

TR420009200000000092407039

Numer konta:

92407039

Nazwa konta:

Microsoft Payments

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Singapur

KOD SWIFT:

CITISGSG

Numer konta:

0-817543-138

Nazwa konta:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Bank of America

Oddział:

Dallas

Kod SWIFT:

BOFAUS3N

Numer konta:

4426587954

Nazwa konta:

Microsoft

Płatności można dokonać tylko w walucie EUR, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207591

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie USD, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Numer konta:

12510049

Nazwa konta:

MICROSOFT

Płatności można dokonać tylko w walucie GBP, a w tytule płatności przekazu należy podać numery faktur.

Przelew elektroniczny

Bank:

Citibank, Londyn

Kod SWIFT:

CITIGB2L

IBAN:

GB41CITI18500812207605

Kod SORT:

185008

Numer konta:

12207605

Nazwa konta:

MICROSOFT

Otrzymywanie kopii zestawienia rozliczeniowego w wiadomości e-mail

Jeśli chcesz, możesz otrzymywać kopie zestawień rozliczeniowych jako załącznik wiadomości e-mail. Jeśli wybierzesz tę opcję, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Wiadomość e-mail zostanie wysłana zarówno na podstawowy, jak i alternatywny adres e-mail, do każdej osoby wymienionej jako adresat powiadomień.

 • Otrzymasz dwie osobne wiadomości e-mail: jedną z informacją, że rachunek jest gotowy, zawierającą instrukcje logowania do portalu administracyjnego usługi Office 365 w celu jego wyświetlenia, i drugą, zawierającą zestawienie rozliczeniowe jako załącznik.

Aby otrzymać zestawienie rozliczeniowe w wiadomości e-mail

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Powiadomienia o rozliczeniach lub wybierz pozycję Rozliczenia > Powiadomienia o rozliczeniach.

  Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Germany, przejdź do strony Powiadomienia o rozliczeniach.

 2. W obszarze Czy chcesz odbierać zestawienie rozliczeniowe jako załącznik wiadomości e-mail? ustaw przełącznik w pozycji Włączone.

  W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z zestawieniem rozliczeniowym, ustawiając przełącznik w pozycji Wyłączone.

Chcesz zmienić formę płatności?

Jeśli pierwotne powody wybrania faktury, karty kredytowej lub konta bankowego uległy zmianie (na przykład subskrypcja została dopasowana i kwota płatności jest mniejsza, przez co nie kwalifikuje się do płatności fakturą), możesz zmienić metodę płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie formy płatności dla usługi Office 365.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Grafika połączenia handlowego w usłudze Office 365

Zobacz też

Dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie karty kredytowej bądź konta bankowego w usłudze Office 365 dla firm

Opis faktury za usługę Office 365 dla firm

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×