OneDrive dla komputerów Mac — często zadawane pytania

OneDrive dla komputerów Mac — często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z często zadawanych pytań dotyczących aplikacji OneDrive dla komputerów Mac. Pobierz bezpłatną aplikację.

Zobacz Wymagania systemowe aplikacji OneDrive. Pobranie aplikacji oznacza, że akceptujesz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji. To oprogramowanie może również automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Uwaga: Aplikacja OneDrive wymaga systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego.

Do czego służy folder OneDrive?

Podczas instalacji aplikacji OneDrive dla komputerów Mac zawartość usługi OneDrive jest kopiowana na komputer Mac i zapisywana w folderze OneDrive. Ten folder jest synchronizowany z usługą OneDrive. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz plik lub folder w witrynie internetowej usługi OneDrive, ten plik lub folder zostanie dodany, zmieniony lub usunięty w Twoim folderze OneDrive — i na odwrót.

Aby automatycznie przekazywać pliki do usługi OneDrive, wystarczy skopiować je lub przenieść do folderu OneDrive za pomocą programu Finder albo zapisać je w folderze OneDrive z dowolnej aplikacji. W ten sposób można przekazywać pliki o maksymalnym rozmiarze 20 GB. Jeśli masz zainstalowaną aplikację OneDrive na innych komputerach, dodane pliki będą również dodawane do folderów OneDrive na tych komputerach.

Możesz także zmieniać nazwy plików, usuwać i przenosić pliki oraz tworzyć nowe foldery w folderze OneDrive, korzystając z programu Finder. Zmiany zostaną automatycznie wprowadzone w usłudze OneDrive i na pozostałych komputerach z zainstalowaną aplikacją OneDrive.

Porady: 

  • Aby obrócić zdjęcia w usłudze OneDrive, otwórz je w programie Preview, obróć, a następnie zapisz. Zdjęcia zostaną automatycznie zaktualizowane w usłudze OneDrive.

  • Jeśli używasz dużej ilości przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, pobranie wszystkich plików podczas pierwszej instalacji aplikacji OneDrive może zająć dużo czasu. Aby uzyskać porady dotyczące maksymalizowania szybkości przesyłania, zobacz Maksymalizowanie szybkości przekazywania i pobierania.

Czy muszę instalować aplikację OneDrive na wszystkich moich komputerach?

Nie. Jeśli nie chcesz przechowywać wszystkich plików z usługi OneDrive na komputerze, możesz korzystać z usługi OneDrive na tym komputerze za pośrednictwem witryny internetowej usługi OneDrive.

Dlaczego muszę potwierdzać mój folder OneDrive na komputerze Mac?

Usługa OneDrive zachowuje zgodność z wytycznymi firmy Apple dotyczącymi działania aplikacji dla systemu Mac OS X w trybie piaskownicy. W tym trybie aplikacja OneDrive na komputerze Mac ma dostęp wyłącznie do niezbędnych plików. Dlatego prosimy o potwierdzenie lokalizacji folderu OneDrive. Jeśli wybierzesz folder inny niż aktualny folder OneDrive, będzie konieczna ponowna instalacja i ponowne pobranie zawartości usługi OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej na temat trybu piaskownicy, wyszukaj informacje w witrynie internetowej firmy Apple

Jak mogę ukryć lub wyświetlić ikonę aplikacji OneDrive w obszarze funkcji Dock?

Ikona aplikacji OneDrive jest domyślnie ukryta. Aby wyświetlić ją w obszarze funkcji Dock, kliknij pole wyboru Ukryj ikonę w obszarze funkcji Dock w preferencjach, aby usunąć zaznaczenie.

Czy mogę wybrać foldery w OneDrive, których nie chcę synchronizować na moim komputerze Mac?

Tak. Podczas instalacji aplikacji OneDrive kliknij pozycję Wybierz foldery do zsynchronizowania. Jeśli pominięto ten etap podczas instalacji aplikacji OneDrive, można zrobić to w Preferencjach:

  1. Kliknij ikonę aplikacji OneDrive na pasku menu.

  2. Kliknij pozycję Preferencje, kliknij kartę Wybierz foldery, a następnie kliknij pozycję Wybierz foldery.

Dla każdego folderu można wybrać opcję synchronizowania całej zawartości folderu, poszczególnych folderów wewnątrz folderu lub plików, które nie znajdują się w żadnym podfolderze. W przypadku wybrania synchronizacji tylko niektórych elementów, nowe elementy dodane do folderu OneDrive na komputerze Mac będą synchronizowane z usługą OneDrive, natomiast elementy dodane do usługi OneDrive za pomocą witryny internetowej lub innych urządzeń będą synchronizowane z komputerem Mac tylko, jeśli znajdują się w folderach, które chcesz synchronizować. Jeśli wyłączysz synchronizację folderów na komputerze Mac, zostaną one usunięte z folderu OneDrive na tym komputerze, ale pozostaną zapisane w usłudze OneDrive.

Porada: Nie możesz wybierać pojedynczych plików do synchronizowania ani synchronizować plików lub folderów, które zostały Ci udostępnione.

Czy mogę zmienić nazwę lub lokalizację mojego folderu OneDrive?

Nie, obecnie nie ma takiej możliwości. Jeśli zmienisz nazwę folderu OneDrive lub przeniesiesz go za pomocą programu Finder, aplikacja OneDrive przestanie działać.

Czy za pomocą usługi OneDrive mogę uzyskać dostęp do plików i folderów na moim komputerze Mac, które nie są zapisane w folderze OneDrive?

Nie, funkcja zdalnego dostępu do plików jest dostępna tylko na komputerach PC. Oznacza to również, że nie można przesyłać strumieniowo plików wideo znajdujących się na komputerze Mac, korzystając z witryny internetowej usługi OneDrive.

Czy mogę zmienić konto używane z aplikacją OneDrive?

Można zmienić konto używane z aplikacją OneDrive, ale nie można korzystać z folderu z kilkoma kontami jednocześnie. Aby zmienić konto używane z aplikacją OneDrive, wybierz pozycję Wyloguj się na pasku menu.

Czy mogę odzyskać usunięte pliki lub foldery?

Sprawdź, czy pliki usunięte z folderu OneDrive na komputerze Mac nie znajdują się w Koszu.

Jak odinstalować aplikację OneDrive?

Wystarczy przeciągnąć aplikację OneDrive do Kosza.

Jak zresetować ustawienia aplikacji OneDrive?

  1. Zakończ działanie aplikacji OneDrive. W tym celu wybierz ikonę chmury na pasku górnym, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Zakończ działanie aplikacji OneDrive.

  2. Znajdź aplikację OneDrive w folderze Aplikacje.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive i wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.

  4. Przejdź do folderu Zawartość > Zasoby.

  5. Kliknij dwukrotnie polecenie ResetOneDriveApp.command (lub ResetOneDriveAppStandalone.command, jeśli korzystasz z aplikacji autonomicznej).

  6. Uruchom aplikację OneDrive i przeprowadź proces konfiguracji.

Uwaga: Upewnij się, że korzystasz ze zaktualizowanej wersji aplikacji OneDrive. Niektóre starsze wersje aplikacji nie udostępniają poleceń do resetowania. W takim przypadku przeciągnij starą wersję aplikacji do Kosza, a następnie zainstaluj najnowszą wersję aplikacji OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Odwiedź witrynę OneDrive — centrum pomocy.

Uzyskaj pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat aplikacji OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×