Omówienie: Zarządzanie grupami zabezpieczeń w programie Project Server 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grupa jest kontenera dla użytkowników, które można przypisać uprawnienia w Microsoft Project Server 2010. Użytkownicy automatycznie dziedziczą uprawnienia dowolnej grupy, do której należą. Dodając użytkowników do grup, mogą znacznie zmniejszyć ilość czasu poświęconego na zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Na stronie Ustawienia serwera Microsoft Project Web App (PWA) można zarządzać grupami.

Należy unikać tworzenia niepotrzebne grupy. Masz wiele grup i kategorii w organizacji może prowadzić do złożoność zarządzania dodatkowe. Ponadto o wiele grup i kategorii można podkreśla system autoryzacji, który może mieć wpływ na wydajność.

Możesz zmienić informacje związane z dowolnej grupy zabezpieczeń w Project Server 2010. Na przykład może być konieczne zmodyfikowanie grupy zmian do użytkowników lub kategorii lub zmiany w grupie usługi Active Directory, do której go jest obecnie synchronizowana.

Zaleca się nie modyfikowanie domyślnych grup Project Server 2010, ale zamiast tworzenia nowej grupy, która ma takie same uprawnienia i modyfikowanie nowej grupy.

Domyślnie są tworzone następujące grupy, po zainstalowaniu Project Server 2010:

  • Członkowie zespołu    Użytkownicy mają uprawnienia ogólne dotyczące korzystania z aplikacji PWA, ale ograniczone uprawnienia na poziomie projektu. Ta grupa ma Nadawanie wszystkim podstawowy dostęp do programu PWA. Wszystkich nowych użytkowników są automatycznie dodawane do grupy Członkowie zespołu. Ta grupa jest skojarzony z kategorią Moje zadania.

  • Menedżerowie projektów    Użytkownicy mają najbardziej globalnej i kategorii poziomu uprawnień do projektu i zasobów ograniczonych uprawnień. Ta grupa jest przeznaczona dla użytkowników, którzy codziennie Obsługa harmonogramów projektu. Ta grupa jest skojarzone z kategoriami Swojej organizacji i Moje projekty.

  • Menedżerowie zasobów    Użytkownicy mają najbardziej globalnej i poziom kategorii uprawnienia zasobu. Ta grupa jest przeznaczona dla użytkowników, którzy zarządzanie i przydzielanie zasobów i edytowanie danych zasobów. Ta grupa jest skojarzone z kategoriami Moje bezpośredni podwładni, Moja organizacjaMoje projekty i Moje zasoby.

  • Kierownicy    Użytkownicy mają uprawnienia do wyświetlania danych projektów i Project Server 2010. Ta grupa jest przeznaczona dla wysokiego poziomu użytkowników, którzy potrzebują wgląd projektów, ale same przydzielonych zadań w projekcie nie są. Ta grupa jest skojarzony z kategorią Swojej organizacji.

  • Liderzy zespołów    Użytkownikom mającym ograniczoną uprawnienia wokół raporty tworzenia i stan zadań. Ta grupa jest przeznaczony dla osób w charakterze potencjalnego klienta, które nie mają zwykła przydziałów w projekcie. Ta grupa jest skojarzony z kategorią Moje projekty.

  • Menedżerowie portfela    Użytkownicy mogą tworzyć i edytować dane, ale nie można wykonywać zadania administracyjne Project Server 2010, takich jak dodawanie użytkowników i tworzenie grup. Menedżerowie portfela będą mogli wyświetlać i edytować wszystkich projektów i zasobów w organizacji. Ta grupa jest skojarzony z kategorią Swojej organizacji.

  • Administratorzy    Ta grupa otrzymuje wszystkie uprawnienia dostępne Project Server 2010. Jest skojarzony z kategorią Swojej organizacji.

Domyślnych grup należy używać razem z pięciu domyślnych kategorii.

Wymagania dotyczące zadania

Następujące czynności są wymagane do wykonywania procedury dla tego zadania:

  • Dostęp do Project Server 2010 za pośrednictwem witryny Project Web App.

  • Zarządzaj użytkownikami i grupami globalnej uprawnień w Project Server 2010 Dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie grupy.

Aby zarządzać grupami w Project Server 2010, można wykonywać następujące procedury:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×