Omówienie zabezpieczenia i zgodność w usłudze Yammer

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzia administracyjne Yammer Enterprise ułatwiają ochrona danych Yammer i ich przestrzega rozwijających się standardów obowiązującym prawem i przepisami, w tym GDPR.

Aby uzyskać informacji na temat zasad, narzędzia i najważniejsze wskazówki dotyczące wszystkich Office 365 zobacz Omówienie zabezpieczenia i zgodność w usłudze Office 365.

Yammer Enterprise oferuje Administratorzy zabezpieczenia i zgodność narzędzia, które nie są częścią bezpłatne Yammer Basic. Elementy oznaczone gwiazdką (*) nie są dostępne w Yammer Basic. Sekcję Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń w tym artykule opisano zabezpieczenia, prywatność i funkcje ciągłości biznesowych, które dotyczą zarówno Yammer Basic, jak i Yammer Enterprise.

Funkcje zabezpieczeń administratora

Zadanie

Jak

Ustawianie zasady haseł i logiczne zapory kontrolowanie dostępu do usługi Yammer.

Zarządzanie usługi Yammer ustawienia zabezpieczeń*

Zarządzanie użytkownikami i obsługiwać pojedynczego tożsamości dla użytkowników we wszystkich usługi Office 365.

Dodawanie zablokować, lub usuwanie użytkownicy usługi Yammer*

Wymuszanie usługi office 365 tożsamości dla użytkowników usługi Yammer*

Zapewnić bezpieczny dostęp do usługi Yammer w systemie iOS i urządzeń z systemem Android i kontrolować dostęp za pomocą urządzeń ochrony danych firmowych przy użyciu Intune firmy Microsoft.

Logowania użytkownika wyłączone urządzenie*

Zarządzanie usługą Yammer z usługi Microsoft*

Używanie wielu poziomów ról administratora, aby można przypisać odpowiednich uprawnień do zgodne role pracownika.

Zarządzanie usługi Yammer Administratorzy*

Kontrolowanie dostępu do sieci zewnętrznych.

Zarządzanie usługi Yammer ustawienia zabezpieczeń*

Śledzenie zmian w użytkownikami, grupami i administratorów.

Śledzenie usługi Yammer zdarzenia w dzienniku usługi Office 365 inspekcji i przy użyciu interfejsu API aktywności zarządzania*

Funkcje administracyjne zgodności

Zgodności z obowiązującym prawem i przepisami

Zadanie

Jak

Spełniać wymagania GDPR.

Zarządzanie żądaniami temat danych GDPR w usługi Yammer Enterprise

Zarządzanie żądaniami temat danych GPPR w usłudze Yammer Basic

Wyświetlanie raportów dotyczących zgodności. Usługa Yammer to warstwa-C zgodności w ramach zgodności usługi Office 365, obejmujący SOC 1, Soc 2, ISO 27001, HIPAA i klauzule modelu Unii Europejskiej.

Dokumentacja Framework zgodności dla usługi Office 365*

Certyfikat ISO 27001

Raport typu 2 Soc 2

Sterowanie zasady przechowywania danych i wyświetlania wiadomości prywatnej w razie potrzeby na potrzeby odnajdowania.

Zarządzanie usługi Yammer zgodności danych*

Eksportowanie danych do przejrzenia problemy ze zgodnością

Eksportowanie danych z usługi Yammer Enterprise*

Eksportowanie danych z usługi Yammer podstawowe

Śledzenie zmian w użytkownicy, Administratorzy i grupy.

Śledzenie usługi Yammer zdarzenia w dzienniku usługi Office 365 inspekcji i przy użyciu interfejsu API aktywności zarządzania*

Zachowywanie zawartości odpowiednią i dostępne tylko do tych osób, które należy przeglądać

Zadanie

Jak

Konfigurowanie zasad użycia w celu zapewnienia, jest opublikowany tylko odpowiedniej zawartości.

Konfigurowanie zasad używania usługi Yammer*

Monitorowanie słów kluczowych do przyjęcia lub używaniu nieodpowiedniej zawartości, więc zostanie ręcznie określony w razie potrzeby.

Monitorowane słów kluczowych*

Monitorowanie prywatną zawartość w usłudze Yammer (zatwierdzonych administratorów)*

Zapobieganie określone dane zostały wysłane do uczestników zewnętrznych.

Zewnętrznych wiadomości w sieci Yammer z regułami transportu Exchange*

Monitorowanie użycia

Zadanie

Jak

Monitorowanie transakcji administratorów i użytkowników usługi Yammer.

Śledzenie usługi Yammer zdarzenia w dzienniku usługi Office 365 inspekcji i przy użyciu interfejsu API aktywności zarządzania*

Lepszy wgląd w jak osoby w organizacji korzystanie z usługi Yammer. Raporty oraz interfejsy API udostępnia informacje dla administratorów i wniosków grupy i widoczna liczb są dostępne dla menedżerów społeczności, Administratorzy grup i członków.

Raportowanie pulpitu nawigacyjnego użycia usługi Office 365*

Office 365 raportów w Centrum administracyjnym — raportu działania usługi Yammer*

Office 365 raportów w Centrum administracyjnym — raportu działania usługi Yammer*

Pakiet Office 365 wdrażania*

Raportowanie interfejsy API programu Microsoft Graph

Wyświetlanie informacji o grupie w usłudze Yammer

Liczba widoków wyświetlanych w usłudze Yammer

Utrzymywanie uporządkowany i bieżącej ze zmianami organizacji

Zadanie

Jak

Wymuszanie nazewnictwa spójne grupy za pomocą zasad nazewnictwa grupy usługi Office 365.

Zasady nadawania nazw grup usługi Office 365*

W przypadku dużej organizacji używanie grup dynamicznych były aktualizowane automatycznie, jak dołączyć do osób, członkostwa w grupach pozostaw lub Przenieś w organizacji.

Tworzenie dynamicznych grupy w usłudze Yammer*

Ustawianie zasad wygasania dla usługi Office 365 połączony grup usługi Yammer. Po ustawieniu monit o odnowić grupy, jeśli nadal potrzeby właścicieli grupy.

Zasady usługi Office 365 grupy wygasania*

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń

P: Kto może uzyskiwać dostęp do sieci w usłudze Yammer?

O: uzyskiwać dostęp tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym firmowym adresem e-mail mogą dołączyć do sieci Yammer. Yammer ma funkcji tworzenia sieciami zewnętrznymi bezpieczne współpraca z stronom trzecim.

P: Gdzie są hostowane dane?

O: Yammer danych jest obsługiwana w centrach danych firmy Microsoft zarządzane. Zobacz gdzie jest danych znajduje się znaleźć centrach danych w kraju, w którym znajduje się firma. Yammer jest obsługiwany poza globalnej sieci centrach danych firmy Microsoft z 24-7-365 monitorowania wideo, blokady biometryczne i oparte na numer pin, ściśle personelu uzyskiwanie dostępu do formantów i dzienniki wpisów szczegółowe odwiedzającego.

P: Jakie zasady ochrony prywatności obowiązują w usłudze Yammer? Jak są traktowane dane użytkowników?

O: nasze zasady ochrony prywatności są publicznie dostępne i tutaj jako część: Microsoft Online Services zasady zachowania poufności informacji.

P: co to są zasady zabezpieczeń Yammer?

O: yammer znajduje się w Centrum zaufania usługi Office 365.

P: Kto może uzyskać dostęp do danych?

O: tylko pracowników, którzy mają normalne firm musi uzyskać dostęp do danych klienta, a dostęp jest na podstawie approval‐only. Dostęp jest zalogowany i regularnie inspekcji.

P: czy na dane są szyfrowane?

O: wszystkie dane w drodze do i wylogowywanie się z środowisku produkcyjnym są szyfrowane przez cały czas. Komunikowanie się z Yammer jest za pomocą protokołu HTTPS (TLS obsługiwane 1.2) bez względu na użytkownika końcowego (sieci web, aplikacji klasycznej aplikacji dla urządzeń przenośnych, interfejs API). Oprócz są szyfrowane podczas przesyłania, usługi Yammer, dane są szyfrowane spoczynku przy użyciu klucza szyfrowania bitowego AES-256.

P: Jaka jest architektura oprogramowania Yammer?

O: architektura oprogramowania yammer poruszania się zgodnie z potrzebami programu Enterprise społecznościowych sieci (Hiszpański). Hiszpański zostanie przeprowadzone pomyślnie tylko wtedy, gdy użytkownicy przyjmuje i współpracować z platformy. Jako takie Yammer jest zaprojektowane pod i opracowanych w sposób do pomocy technicznej i zaangażowania, umożliwiając szybkie iteracji technologii wdrażania.

Yammer jest zbiorem swobodna składniki, w połączeniu z interfejsów API. Te są tworzone i wydaniach, niezależnie od siebie za pomocą różnych różne kody najlepsze w klasie i technologii. Yammer to publicznej chmurki, władz akredytacji bezpieczeństwa, multitenant architektura tylko. Firma Microsoft korzysta z danymi, szybko Iterowanie podejście do tworzenia do pomiaru powodzenia platformy przy użyciu klucza metryki zaangażowania użytkowników końcowych i wdrażania.

P: Do kogo należą dane publikowane w sieci Yammer?

O: dane publikowane w sieci bezpłatne Yammer Basic jest własnością osób opublikowanie tych danych. Ci użytkownicy są kontrolerów danych ze względu na zawartość. W obszarze Yammer Enterprise firmy jest administratorem danych, i przenosi własności wszystkich danych firmy. Yammer procesor danych i Brak uprawnień do zawartości ani odpowiedzialność za dane publikowane w sieci Yammer.

P: Czy przestrzegacie ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej w kraju klienta?

O: odpowiada Administrator danych są zgodne z przepisami ochrony danych, które ich dotyczą. Yammer ma kontrolek w celu ułatwienia kontrolerów danych (osoby i firmy) przestrzegania przepisów dotyczących ich ochrony danych.

P: Czy można odwiedzić Wasze ośrodki, aby przeprowadzić ich inspekcję?

O: Yammer nie zezwala na klientów przeprowadzić kontrole Wasze. Z ponad 200 000 klientów nie jest to możliwe, a także jest zagrożenie bezpieczeństwa usługi. Sposób otwarty i przejrzysty odpowiemy wszelkie pytania i zabezpieczeń.

P: Czy zatrudniacie inne firmy w celu przeprowadzania kontroli lub testów?

O: testy penetracyjne infrastruktury Yammer są wykonywane rocznych jako część Office 365.

P: Jak oddzielane są od siebie dane poszczególnych klientów?

O: Yammer jest PRAWDA model wielu dzierżawy. Jako takie dane klientów są logicznie rozdzielone ściśle kontrolek w celu zapewnienia oddzielenia danych dzierżawy. Serwery aplikacji sieci web usługi Yammer fizycznie i logicznie rozdzielono z serwerów, na których są przechowywane dane klienta.

P: jaka jest różnica między zabezpieczeń sieć społecznościową i Facebook?

O: sieci Yammer jest prywatna Twojej firmy. Tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym adres firmy mogą dołączyć do sieci Yammer. Yammer został utworzony jako sieć społecznościową z built‐in zabezpieczeń na poziomie każdej i wysoki stopień sterowania dostępne, a także integracja z systemami zabezpieczeń firmowych, takich jak usługi Active Directory i logowania jednokrotnego od podstaw w.

P: Czym różnią się zabezpieczenia usługi Yammer w wersji Basic od zabezpieczeń wersji Enterprise?

Podstawowe o: bezpieczeństwo jest identyczny. Yammer Enterprise powoduje więcej kontroli administracyjnej, a także możliwość integracji z innych systemów (np. usługi Active Directory, Active Directory Federation Services SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, usług Salesforce).

Aby uzyskać szczegółowe informacje związane z zabezpieczeniami kontroli administracyjnej dostępnych w Yammer Enterprise Zobacz tabele na początku tego artykułu.

P: Czy podmiot zarządzający usługą Yammer może sprzedać dane użytkowników?

O: nie. Yammer min i nie sprzedawać jakiekolwiek dane klienta. Wszystkie dane należy do klienta (użytkownika lub organizacji, zależy od używanej wersji Yammer ).

P: Czy klient może wyeksportować wszystkie swoje dane?

O: w Yammer Enterprise zatwierdzeni Administratorzy można wyeksportować wiadomości i przekazać plików, a także ich metadanych. Eksportowanie danych może również zawierać dowolną zawartość, która została usunięta, jeśli skonfigurowano opcję Usuń wygładzone przechowywania danych.

P: jakie są funkcje ciągłości biznesowych w usłudze Yammer?

O: danych jest kopii zapasowej wielokrotnie w ciągu dnia i chronione za pomocą silnego szyfrowania na dysku. Kopie zapasowe są przenoszone SSH w trybie offline i prawidłowo usuwane po sześć miesięcy.

P: czy usługa Yammer podlega postanowieniom Centrum zaufania usługi Office 365?

O: tak jest. Zobacz Centrum zaufania usługi Office 365.

P: czy niezależna Weryfikacja zabezpieczeń usługi Yammer?

O: tak. ISO27001 jest globalny standardowy bezpieczeństwa informacji. Niezależnych audytorów została zweryfikowana, czy usługi Yammer spełnia rygorystyczne zestaw fizycznie, logiczne, proces i kontrolek zarządzania zdefiniowanych przez ze standardem ISO 27001.

Yammer uczestniczy w Microsoft Online Services błąd być, dzięki czemu tysięcy naukowej zabezpieczeń do testowania usługi Yammer i łatwiej wprowadzać jeszcze bezpieczniejsze użytkowników oferowanych produktów.

Zarządzanie użytkownika — często zadawane pytania

P: Czy klient może wymusić uwierzytelnianie wieloskładnikowe?

O: dla Yammer Enterprise, w przypadku wymuszenia tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla użytkowników usługi Office 365 i wymusić 365 tożsamość pakietu office dla użytkowników usługi Yammer.

P: Jak wygląda zarządzanie usługą Yammer na urządzeniach przenośnych?

O: Yammer jest dostępny dla wszystkich głównych platformy urządzeń przenośnych, w tym Windows Phone, iPhone, iPad i Android. Użytkownicy mogą zainstalować aplikację Yammer z ich odpowiednich sklep.

Yammer Enterprise oferuje sesji funkcje zarządzania tak, aby użytkownik lub administrator może zakończyć sesji Yammer na dowolnym urządzeniu, w razie potrzeby.

urządzenia Yammer Enterprise można zarządzać za pomocą Intune firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie usługę Yammer z usługi firmy Microsoft.

P: Na czym polega zarządzanie użytkownikami?

O: uzyskiwać dostęp tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym firmowym adresem e-mail mogą dołączyć do sieci Yammer.

W przypadku sieci bezpłatne Yammer Basic użytkownicy mogą zapraszać jej współpracownicy sufiksem samego adresu e-mail na potrzeby współpracy. Użytkownicy mogą także zawiesić innym użytkownikom dostęp do sieci Yammer.

W Yammer Enterprise Administratorzy mogą obsługi administracyjnej i usuwać użytkowników w zbiorczych za pomocą pliku CSV, a także do synchronizacji z usługi Azure Active Directory, aby automatycznie dodawać użytkowników, którzy nie są już Yammer i usuwanie użytkowników z Yammer, jeśli ich aktywne Konto usługi Directory zostały wyłączone lub usunięte.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365 i Zbiorcza aktualizacja użytkowników.

P: Jak użytkownicy bez adresów e-mail mogą uzyskiwać dostęp do usługi Yammer?

O: Yammer współdziała z wielu dużych organizacjach, gdzie ważne jest, aby usłyszeć głos wszystkich pracowników, łącznie z tymi bez adresów e-mail. W tym przypadku Yammer może udzielić Ci użytkownicy programu access oparte na unikatowy identyfikator.

Zobacz też

Yammer — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×