Omówienie: Wprowadzanie czasu i postępu zadań w jednym widoku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Project Server 2010 wprowadzono możliwość wprowadź czas poświęcany na zadania w projekcie i postępu, które wprowadzasz przed to zadanie w jednym widoku. Ta funkcja nosi nazwę "tryb wprowadzania pojedynczego" i może być włączona lub wyłączona przez administratora witryny.

W tym artykule

Opis czasu a postęp zadań

Zalety korzystania z tryb wprowadzania pojedynczego

Włącz tryb wprowadzania pojedynczego

Informacje pokrewne

Opis czasu a postęp zadań

Zacznijmy od wyjaśnienia różnic między czasem a postępem zadań. Czas to rzeczywista liczba godzin pracy nad określonym zadaniem. Podaje się ją w grafiku, aby zarejestrować liczbę godzin poświęconych na różne sprawy w ciągu tygodnia pracy. Postęp zadania to ogólny termin obejmujący takie pojęcia jak procent wykonania i praca pozostała. Przesyłając postęp zadania, można dokładniej opisać dotychczasową pracę nad określonym zadaniem oraz przewidywane czynności, które będzie trzeba jeszcze wykonać w celu ukończenia zadania.

Oto przykład przedstawiający różnice między tymi dwiema metodami aktualizacji zadań. Przydzielono Ci zadanie o czasie trwania 5 dni (czyli 40 godzin). Praca zajęła 8 godzin w poniedziałek, 4 godziny we wtorek i 8 godzin w środę, czyli łącznie 20 godzin. Te informacje wprowadzisz w grafiku. Jeśli jednak ocenisz wykonaną pracę pod kątem postępu zadania, być może stwierdzisz, że nie jest ono wykonane w 50%, mimo że 20 z 40 godzin zostało poświęcone na pracę nad zadaniem. Możesz uznać, że postęp był większy (np. zadanie jest wykonane w 60%) lub że masz opóźnienie (np. zadanie jest wykonane w 35%). Gdy przekazujesz szacowany procent wykonania, jest to postęp zadania. Szacowana pozostała liczba godzin pracy nad zadaniem także jest uznawana za postęp zadania.

Początek strony

Zalety korzystania z tryb wprowadzania pojedynczego

Project Server 2010 umożliwia administratorom witryn Konfigurowanie Microsoft Project Web App tak, aby członkowie zespołu mogą wprowadzanie oraz przesyłanie czasu i postępu zadań przy użyciu dwóch oddzielnych widoków lub za pomocą tryb wprowadzania pojedynczego, gdzie praca rzeczywista jest przechwycone w jednym widoku, a przesłane się zarówno w planie projektu zadania (jako informacje o postępie zadań), jak i w grafiku.

Tryb wprowadzania pojedynczego eliminuje konieczność dwukrotnego przesyłania czasu i postępu zadań. Jeśli używasz oddzielnych widoków do wprowadzania czasu i postępu zadań, musisz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Wprowadzenie godzin poświęconych zadaniu zarówno w widoku Grafik, jak i w widoku Zadania.

  • Zaimportowanie godzin poświęconych zadaniu z widoku Grafik do widoku Zadania.

  • Zaimportowanie godzin poświęconych zadaniu z widoku Zadania do widoku Grafik.

Takie rozdzielenie jest wymagane w niektórych organizacjach, ale istnieje też szybsza metoda wprowadzania godzin przy użyciu trybu wprowadzania pojedynczego. Gdy ten tryb jest włączony, wystarczy wprowadzać pracę rzeczywistą w jednym widoku, co powoduje przesyłanie informacji zarówno do planu projektu dla zadania, jak i do grafiku.

Uwaga:  Kiedy używasz trybu wprowadzania pojedynczego, postęp zadania jest wprowadzany jako praca rzeczywista, a nie procent wykonania. Jeśli wolisz wprowadzać postęp zadania jako procent wykonania, przedyskutuj z administratorem witryny możliwość rezygnacji z trybu wprowadzania pojedynczego.

Początek strony

Włącz tryb wprowadzania pojedynczego

Administratorzy witryn można włączyć tryb wprowadzania pojedynczego na stronie Ustawienia serwera, aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie czasu i postępu zadań w jednym widoku.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera w obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami, kliknij pozycję Ustawienia grafiku i wartości domyślne.

  3. Zaznacz pole wyboru Tryb wprowadzania pojedynczego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Informacje pokrewne

Aby uzyskać więcej informacji na temat grafików i stanu zadań zapoznaj się z następujących zasobów:

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×