Omówienie tabel programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby ułatwić zarządzanie grupą powiązanych danych oraz ich analizę, możesz zamienić zakres komórek na tabelę programu Microsoft Office Excel (wcześniej znaną jako lista programu Excel). Tabela obejmuje zwykle powiązane dane w serii wierszy i kolumn, które zawiera arkusz, sformatowanych jako tabela. Korzystając z funkcji tabel, możesz zarządzać danymi w tych wierszach i kolumnach niezależnie od danych zawartych w innych wierszach i kolumnach tego arkusza.

Dane w tabeli programu Excel

Uwaga: Tabel programu Excel nie należy mylić z tabelami danych, które są częścią pakietu poleceń analizy warunkowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tabel danych, zobacz Obliczanie wielu wyników za pomocą tabeli danych.

Informacje o elementach tabeli programu Excel

Tabela może zawierać następujące elementy:

 • Wiersz nagłówka.    Tabela zawiera domyślnie wiersz nagłówka. Każda kolumna w tabeli ma funkcję filtrowania w wierszu nagłówka, umożliwiającą szybkie filtrowanie lub sortowanie danych w tabeli.

  Wiersz nagłówka w tabeli programu Excel

 • Wiersze naprzemienne.    Domyślnie wiersze tabeli są naprzemiennie oznaczone za pomocą cieniowania, co ułatwia rozróżnianie danych.

  Wiersze naprzemienne w tabeli programu Excel

 • Kolumny obliczeniowe.    Wprowadzając formułę w jednej komórce kolumny tabeli, możesz utworzyć kolumnę obliczeniową, w której ta formuła będzie natychmiast stosowana do wszystkich pozostałych komórek kolumny.

  Kolumna obliczeniowa w tabeli programu Excel

 • Wiersz sumy    Wiersz sumy można dodać do tabeli, która zapewnia dostęp do funkcji podsumowujących (na przykład funkcja Średnia, ZLICZANIElub Suma ). Listy rozwijanej wyświetlonym w każdej komórce wiersza sumy możesz szybko obliczać sumy, które chcesz.

  Wiersz sumy w tabeli programu Excel

 • Uchwyt zmiany rozmiaru.    Przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu tabeli, można dostosować rozmiar tabeli.

  Uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu ostatniej komórki w tabeli programu Excel

Zarządzanie danymi w tabeli programu Excel

Możesz zarządzać danymi przy użyciu jednej tabeli, ale jeśli chcesz zarządzać kilkoma grupami danych, możesz wstawić w jednym arkuszu kilka tabel.

Jeśli masz dostęp do witryny programu Microsoft Windows SharePoint Services oraz uprawnienia do tworzenia zawartości w tej witrynie, możesz użyć jej do udostępnienia tabeli innym użytkownikom. Dzięki wyeksportowaniu danych tabeli do listy programu SharePoint inne osoby mogą wyświetlać, edytować i aktualizować dane tabeli na liście programu SharePoint. Można utworzyć jednokierunkowe połączenie z listą programu SharePoint, aby dane tabeli w arkuszu były aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w danych na liście programu SharePoint. Listy programu SharePoint nie można już aktualizować na podstawie zmian wprowadzonych w danych tabeli programu Excel. Po wyeksportowaniu danych tabeli do listy programu SharePoint można otworzyć listę programu SharePoint w programie Excel w trybie tylko do odczytu — wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko w danych w witrynie programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli skoroszyt jest Udostępniony skoroszyt, nie można utworzyć tabel.

Funkcje tabel, za pomocą których można zarządzać danymi w tabeli

 • Sortowanie i filtrowanie    Listy rozwijane filtrów są automatycznie dodawane w wierszu nagłówka tabeli. Możesz sortować tabel w kolejności rosnącej lub malejącej lub według kolorów lub można utworzyć niestandardowej kolejności sortowania. Można filtrować tabele, aby wyświetlić tylko dane, które spełniają kryteria, które można określić lub można filtrować według kolorów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu filtrowania i sortowania danych zobacz filtru lub sortowania danych.

 • Formatowanie danych tabeli.    Można szybko formatować dane w tabeli, stosując wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl tabeli. Można również wybrać opcje stylów tabeli, aby wyświetlić tabelę z wierszem nagłówka lub sumy albo bez tego wiersza, aby zastosować podział na przedziały w celu zwiększenia czytelności tabeli lub aby wyróżnić pierwszą lub ostatnią kolumnę tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania danych tabeli, zobacz Formatowanie tabeli programu Excel.

 • Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli.    Do tabeli można dodawać wiersze i kolumny na kilka sposobów. Można szybko dodać pusty wiersz na końcu tabeli, dołączyć wiersze lub kolumny arkusza sąsiadujące z tabelą albo wstawić wiersze lub kolumny tabeli w dowolnym miejscu. Można również usuwać wiersze i kolumny według potrzeb. Możliwe jest także szybkie usunięcie z tabeli wierszy zawierających zduplikowane dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i usuwania wierszy i kolumn, zobacz Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w tabeli programu Excel.

 • Za pomocą kolumny obliczeniowej    Aby użyć pojedynczą formułę, która dopasowuje dla każdego wiersza w tabeli, można utworzyć kolumnę obliczeniową. Aby dołączyć dodatkowe wiersze, dzięki którym formułę od razu jest używane w tych wierszy, powiększa się automatycznie kolumnę obliczeniową. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kolumny obliczeniowej zobacz Używanie kolumn obliczeniowych w tabeli programu Excel.

 • Wyświetlanie i obliczanie sum danych w tabeli.    Można szybko sumować dane w tabeli, wyświetlając wiersz sumy na jej końcu, a następnie stosując funkcje dostępne za pośrednictwem list rozwijanych w komórkach wiersza sumy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania i obliczania sum danych tabeli, zobacz Sumowanie danych w tabeli programu Excel.

 • Używanie odwołań strukturalnych.    Zamiast odwołań do komórek, na przykład A1 czy W1K1, można używać w formułach odwołań strukturalnych, zawierających nazwy tabel.

 • Zapewnianie spójności danych     W przypadku tabel, które nie są połączone z listami programu SharePoint można użyć funkcji sprawdzania poprawności danych wbudowane w programie Excel. Na przykład można zezwolić tylko liczby lub daty w kolumnie tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat do zapewnienia integralności danych zobacz Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek.

 • Eksportowanie do listy programu SharePoint.    Można wyeksportować tabelę do listy programu SharePoint, dzięki czemu inne osoby mogą wyświetlać, edytować i aktualizować dane w tabeli.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×