Omówienie połączeń danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Połączenie danych jest dynamiczne łącze, które są używane do odbierania lub przesyłanie danych między formularza programu Microsoft InfoPath i dane, które są zapisywane znajdującej się na zewnątrz, takich jak program SharePoint server, usługi sieci Web lub bazy danych. Na przykład w formularzu zamówienia, który zawiera listę dostępnych produktów, listy statycznej nazwy produktu może zapisane w formularzu. Jednak dowolnej chwili produktu zostanie dodany lub usunięty, listy produktów w formularzu należy zaktualizować.

Aby upewnić się, że formularz aktualizowany na bieżąco, zapisywanie i przechowywanie informacji o produkcie znajdującej się na zewnątrz. Utwórz połączenie danych, aby dodać te informacje w formularzu podczas wypełniania formularza. Zaletą połączenie danych używane do pobierania informacji o produkcie to, że te informacje można zapisywać w jednym miejscu, w której można połączyć wiele formularzy. Ponadto użytkownik ma pewność, że użytkownicy zawsze mają najnowsze informacje, wypełniając formularz.

Oprócz odbierania danych, połączeń danych może służyć do przesyłania danych. Gdy użytkownik ma wypełniać formularza, muszą przedstawić formularz. Dodając przesyłanie połączeń danych do formularzy, można określić miejsce, w którym jest przesyłany danych formularza. Na przykład formularza można przesłane jako dokument w bibliotece dokumentów programu SharePoint lub w wiadomości e-mail.

W tym artykule

Lokalne w stosunku do danych zewnętrznych

Typy połączeń danych zewnętrznych

Połączenie danych przesyłania

Odbieranie połączenia danych

Zapisywanie danych w trybie offline

Utworzyć formularz na zewnętrznym źródłem danych

Lokalne w stosunku do danych zewnętrznych

Wszystkie formularze programu InfoPath Zapisz dane wprowadzane w ich. Formanty są używane do wyświetlania danych do użytkowników. Gdy użytkownik przesyła formularz, dane lokalne w formularzu jest przesyłany do jednej lub kilku lokalizacjach zewnętrznych.

Połączenia danych można używać gdy zachodzi potrzeba danych kwerendy z znajdującej się na zewnątrz lub gdy chcesz, aby użytkownicy mogli przesyłać dane w kilku miejscach. Istnieje żadne ograniczenie liczby połączeń danych, które można utworzyć.

Jeśli tworzysz połączenie danych, które kwerendy danych, formularz kwerendy tego połączenia danych domyślnie po otwarciu formularza. Za pomocą tego połączenia danych przez skonfigurowanie formularza w następujący sposób:

 • Dodaj przycisk Odśwież, które użytkownicy kliknąć do kwerendy danych zewnętrznych

 • Dodawanie reguły kwerendy danych zewnętrznych za pomocą tego połączenia danych

 • Dodawanie kodu niestandardowego, który wykonuje kwerendę danych zewnętrznych inne zdarzenia

Początek strony

Typy połączeń danych zewnętrznych

Możesz utworzyć przesyłanie danych i odbieranie połączeń danych w celu wymiany danych ze źródłem danych poza formularza.

Połączenie danych przesyłania

Podczas przesyłania formularza, który jest oparty na listy programu SharePoint lub bazy danych, listy lub bazy danych zostanie zaktualizowany zgodnie z zmian wprowadzonych przez użytkownika podczas przesyłania formularza. Formularz można skonfigurować w taki sposób, aby zezwolić użytkownikom na wysyłanie danych do innych lokalizacji. Można użyć w następujących lokalizacjach danych zewnętrznych:

 • Usługa sieci Web

 • Biblioteka dokumentów w witrynie programu SharePoint

 • Wiadomość e-mail

 • Środowisko macierzyste (na przykład strona ASP.NET lub aplikacji obsługującej)

W większości przypadków jednym przesłaniu połączenia danych jest używany po przesłaniu formularza. Jednak formularza można przesyłać dane w kilku miejscach przy użyciu reguł lub kodu niestandardowego. Na przykład formularze można przesyłać do usługi sieci Web, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zazwyczaj formularze są skonfigurowane do przesyłania wszystkich danych w formularzu. Jednak przy użyciu kodu niestandardowego w celu przesyłanie danych formularza lub skonfigurowanie formularza w celu przesyłania danych usługi sieci Web można przesłać tylko części danych formularza.

Odbieranie połączenia danych

Odbierz połączenie danych pobiera dane ze źródła zewnętrznego do wypełniania pól w formularzu. Formanty należy powiązać następnie te pola do wyświetlania danych ze źródła zewnętrznego w formularzu. Na przykład Odbierz połączenie danych jest często używany do wypełniania pola listy rozwijanej. Można używać następujących źródeł:

 • Usługi sieci Web SOAP

 • Usługa sieci Web REST

 • Biblioteka lub lista programu SharePoint

 • Baza danych (tylko program Microsoft SQL Server)

 • Dokument XML

Początek strony

Zapisywanie danych w trybie offline

Czasami użytkownik może być wypełnianie formularza programu InfoPath, gdy nie jest połączony z siecią, nazywane też Praca w trybie offline. Można dodać dane kwerendy połączenie danych z połączenia danych i skonfigurować połączenie, aby zapisać wyniki kwerendy na komputerze użytkownika. Dzięki temu, że użytkownicy mogą wypełniać formularz komputerach pracy w trybie offline.

Jeśli skonfigurujesz połączenie danych w ten sposób, kwerendy są wysyłane za pośrednictwem połączenia danych podczas wypełniania użytkownika w formularzu, a komputer jest połączony z siecią. Wyniki kwerendy są zapisywane na dysku twardym użytkownika w formularzu i są wyświetlane, gdy użytkownik wypełnia go. Dane są buforowane za każdym razem, użytkownik wykona nowej kwerendy, tak aby dane są stale aktualizowane ile to możliwe.

Po utworzeniu połączenia danych, możesz wybrać czy do wyświetlenia domyślny zestaw zapisanych danych w formularzu, w przypadku, gdy nie jest dostępne połączenie danych zewnętrznych. Należy rozważyć, czy dane z kwerendy są odpowiednie dla wszystkich użytkowników lub czy formularz powinien być wyświetlany dane specyficzne dla użytkownika. Na przykład jeśli danych zwróconych przez kwerendę jest oparty na rolę lub tożsamość użytkownika, przy użyciu domyślnego zestawu danych, który został skonfigurowany w czasie projektowania zamiast wyników kwerendy może spowodować nieprawidłowe dane dla tego użytkownika.

Początek strony

Utworzyć formularz na zewnętrznym źródłem danych

Za pomocą listy programu SharePoint, bazy danych lub usługi sieci Web, możesz projektować szablonu formularza opartą na połączeniu danych odbierania. Pola i grupy są tworzone lokalnie, w formularzu, który odpowiada pól i grup w repozytorium danych zewnętrznych. Innymi słowy InfoPath 2010 lokalnie odzwierciedla struktury danych zewnętrznych danych tak, aby podczas ładowania formularza danych zewnętrznych nie ma żadnych problemów integralności danych.

Ważne: Nie można zmodyfikować lokalne pola w formularzu, opartych na pól z bazy danych lub usługi sieci Web. To ograniczenie pomaga w celu zapewnienia integralności danych. Można jednak dodać pola lub grupy do grupy mojePola w formularzu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×