Omówienie: konfigurowanie projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poglądowa ilustracja przedstawiająca konfigurowanie projektu

Po zakończeniu początkowej planowania — lub jeśli jeszcze nie zostało uruchomione! — Tworzenie i konfigurowanie planu projektu za pomocą programu Microsoft Project 2010. Za pomocą zaawansowanych funkcji projektu można następnie efektywniejsze zarządzanie projektem.

To omówienie zawiera ogólny zarys czynności niezbędnych do skonfigurowania projektu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat poszczególnych procedur należy skorzystać z łączy zamieszczonych w każdym z kroków.

Ten artykuł jest jednym z wielu artykułów dotyczących celów związanych z zarządzaniem projektami z Przewodnika po projektach.

Co chcesz zrobić?

Krok 1. Tworzenie projektu

Krok 2: Dodawanie i łączenie zadań

Krok 3. Tworzenie konspektu projektu

Krok 4. Tworzenie kalendarzy

Krok 5. Zapisywanie i publikowanie

Krok 1. Tworzenie projektu

Normalny sposób, aby zacząć korzystać z Project 2010 jest utworzenie nowego pustego planu projektu. Można utworzyć nowy plik na podstawie istniejącego projektu lub szablonu, który zawiera zadania lub zasoby, które są podobnie jak potrzebujesz.

Tworzenie nowego projektu

Zacznij od czystego szablonu, który można następnie można wypełnić z zadań, zasobów i innymi informacjami o harmonogramie.

Otwieranie projektu

Wykorzystanie myśli, który znajduje się w poprzednich projektów przy użyciu istniejącego projektu lub szablonu jako podstawy dla projektu.

Szablony projektów

W programie Word 2010, wybierz pozycję plik > Nowy aby wyszukać szablony dla programu Project 2010 lub starszej wersji, które są dostępne w witrynie Office.com.

Otwieranie pliku ze starszej wersji

Projekty utworzone za pomocą wcześniejszych wersji programu Project zostanie otwarty program Project 2010, ale konwersja może mieć wpływ na niektóre funkcje.

Początek strony

Krok 2: Dodawanie i łączenie zadań

Większość projektów zaczyna się od listy zadań, która się powiększa i staje coraz bardziej skomplikowana, aż zmieni się w kompletny plan i harmonogram projektu. Po utworzeniu lub zaimportowaniu listy zadań można zdefiniować relacje między nimi.

Dodawanie zadań

Twórz zadania zwykłe i cykliczne, a następnie dodawaj je do planu projektu.

Importowanie zadań

Dodawaj do planu projektu dane pochodzące z zadań i pól z innych programów.

Tworzenie punktu kontrolnego

Punkty kontrolne to zadania, które pełnią rolę punktów odniesienia i oznaczają ważniejsze wydarzenia w projekcie.

Ustawianie czasu trwania zadań

Określ, ile czasu ma trwać wykonanie zadania i dodaj te informacje do planu.

Łączenie zadań

Utwórz łącza (współzależności) między zadaniami znajdującymi się na liście zadań. Jeżeli jedno z zadań będzie miało opóźnienie, będzie to miało wpływ na kolejne zadanie.

Dezaktywowanie zadania

Anuluj zadanie z zachowaniem odpowiedniego rekordu w planie projektu. To narzędzie jest przydatne podczas sprawdzania efektów zmian wprowadzonych w projekcie.

Początek strony

Krok 3. Tworzenie konspektu projektu

Wprowadzone listy zadań bardziej uporządkowany i czytelne, po prostu zwiększając i zmniejszając wcięcia zadań projektu w celu utworzenia konspektu zadań sumarycznych i podzadań. W przeciwieństwie do starszych wersji Project 2010 pozwala na uruchamianie z listą zadań sumarycznych i tworzenia podzadań dla nich, a nie na odwrót.

Tworzenie konspektu zadań

Utwórz zadania i podzadania w celu nadania struktury liście zadań.

Dodawanie kodów SPP

Jeśli chcesz wyświetlić kody (SPP) struktury podziału pracy, można użyć istniejącej struktury w projekcie lub tworzenie niestandardowej maski kodu SPP, aby określić strukturę kodów SPP, podczas tworzenia zadania.

Stosowanie planowania zstępującego

Najpierw określ główne etapy, a następnie podziel je na zadania.

Początek strony

Krok 4. Tworzenie kalendarzy

Po masz lepszy obraz tego, co należy zrobić, i jak wszystkie elementy są powiązane ze sobą w projekcie, możesz rozpocząć dostosowywanie harmonogramu. W programie Project domyślnej godziny pracy są dni powszednich 8:00:00 do 17:00, z godziny wyłączone dla otwarcia. Można ustawić kalendarzy dla całego projektu, określonych zadań i zasobów, wykonując pracy nad projektem.

Ustawianie godzin pracy, urlopów i świąt

Zmieniać można godziny dla wszystkich dni roboczych, określonych dni (np. co czwartek) lub określonych dat (święta).

Tworzenie kalendarza zadania

Zidentyfikuj godziny pracy i czas wolny dla określonego zadania.

Jak działa planowanie w programie Project

Dowiedz się, w jaki sposób program Project oblicza harmonogram i jak można ręcznie planować zadania.

Początek strony

Krok 5. Zapisywanie i publikowanie

Od czasu do czasu należy zapisać projekt, aby zachować wprowadzone zmiany, utworzyć kopię zapasową, szablon, który będzie można wykorzystać w innych projektach lub nawet opublikować projekt na serwerze Project Server.

Zapisywanie projektu

Zapisz na komputerze projekt lokalny lub projekt organizacji.

Publikowanie projektu

Udostępnij swój projekt innym użytkownikom na serwerze Project Server.

Zapisywanie planu jako pliku PDF lub XPS

Te formaty są obsługiwane na niemal każdym komputerze — nawet jeśli nie ma na nim zainstalowanego programu Project.

Początek strony | Wróć do projektach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×