Omówienie funkcji połączenia danych w programie Microsoft Office Visio 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Visio 2007 można utworzyć znacznie więcej niż diagramów i rysunków — również ułatwia wizualizowanie, organizowania, przyswajania i prezentowanie danych.

Każdy kształt diagramu programu Visio można wyświetlić inny zestaw danych. Na poniższej ilustracji każdego kształtu są wyświetlane dane sprzedaży dla innego regionu, aby łatwo porównać wyniki sprzedaży regionu, zarówno dla lat bieżący i poprzedni.

Pokazywanie stanu przy użyciu flag

Jeśli dane, które chcesz pracować z znajduje się już w tabeli skoroszytu lub bazy danych, możesz zaimportować te dane bezpośrednio na kształty programu Visio pakietu Office zamiast ręcznego wprowadzania każdego fragmentu informacji.

W tym artykule

Co to jest zalecany sposób łączenia danych do diagramów?

Czy nadal mogę się połączyć z danymi tak jak we wcześniejszych wersjach programu Visio?

Zawsze używać funkcji łączenia danych nawiązania połączenia danych do diagramów?

Co to jest zalecany sposób łączenia danych do diagramów?

Program Visio zawiera kilka funkcji połączenia danych, ale w większości przypadków najlepiej do łączenia źródeł danych do diagramów przy użyciu kreatora Selektor danych (w menu dane kliknij pozycję Importowanie danych do kształtów). Po użyciu kreatora, dane są wyświetlane w oknie Dane zewnętrzne . Po dodaniu połączone kształty do rysunku, dane są wyświetlane w kształtach. Office Visio 2007 także zestaw grafika związana z danymi, którą można wybierać lub zmienić.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach łącza danych i grafiki związanej z danymi zobacz następujące artykuły:

Czy nadal mogę się połączyć z danymi tak jak we wcześniejszych wersjach programu Visio?

Wartość Tak. Funkcji łączenia danych w Office Visio 2007 nie zastępuje żadnych funkcji we wcześniejszych wersjach programu Visio. Możesz nadal korzystać rozwiązania, które mają specjalne funkcje nawiązywania połączenia danych, a także dodatki łączności dwie bazy danych.

Dodatki łączności dwie bazy danych są Kreator bazy danych i polecenia łącze do bazy danych ODBC . Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, w menu Narzędzia wskaż polecenie Dodatki, wskaż pozycję Kształty dodatkowe, a następnie kliknij Kreator baz danychlub łącza do bazy danych ODBC.

Niektóre szablony są również specjalne narzędzia, które można nawiązać określone typy danych do diagramów lub tworzyć diagramów z danych:

 • Szablon Schemat organizacyjny     Nawiązywanie połączenia z programu Microsoft Exchange Server danych, program Microsoft Office Excel danych, plików tekstowych i innych źródeł danych zgodne z ODBC, aby wygenerować schematu organizacyjnego za pomocą Kreatora schematów organizacyjnych. Na diagram schematu organizacyjnego, korzystając z menu Schemat organizacyjny kliknij pozycję Dane importu schematu organizacyjnego. Po wygenerowane schematu organizacyjnego można połączyć inne dane zewnętrzne przy użyciu kreatora Selektor danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio.

 • Szablon osi czasu     Łączenie z danymi programu Microsoft Office Project za pomocą Kreatora importu osi czasu. W menu dane wskaż polecenie Wstaw rozwiązania dotyczące danych, a następnie kliknij oś czasu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Importowanie danych z programu Project do osi czasu programu Visio.

 • Szablon kalendarza     Łączenie z danymi programu Microsoft Office Outlook za pomocą Kreatora importu danych programu Outlook. W menu dane wskaż polecenie Wstaw rozwiązania dotyczące danych, a następnie kliknij pozycję Kalendarz.

 • Szablon diagramu burzy mózgów     Na diagramie burzy mózgów za pomocą polecenia Importuj dane menu Burza mózgów nawiązywania połączenia z plików XML. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie diagramu burzy mózgów.

 • Szablon wykresu Gantta     Kreator importu danych projektu umożliwia łączenie z danymi projektu pakietu Office. Na wykresie Gantta w menu Wykres Gantta kliknij pozycję Importuj. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Importowanie danych z programu Project do wykresu Gantta programu Visio.

 • Szablon diagramu modelu bazy danych     Za pomocą Kreatora odtwarzania do baz danych zgodne z ODBC odtwarzanie. W diagramie modelu bazy danych w menu Baza danych kliknij przycisk Odtwórz. Za pomocą kreatora Selektor danych, oprócz kreatorów, dołączone do szablonów, importowanie dodatkowych danych do do przedstawiania danych w tych diagramów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Odtwarzanie istniejącej bazy danych modelu bazy danych.

Zawsze używać funkcji łączenia danych nawiązania połączenia danych do diagramów?

W poniższych scenariuszach opisano sytuacje, w których warto metoda niż kreatora Selektor danych do przetwarzania danych w diagramach:

 • Pracujesz z diagramami poprzednio utworzone za pomocą Kreatora bazy danych.

 • Chcesz pracować z połączenie dwukierunkowe danych — Jeśli na przykład chcesz zmiany danych w diagramu programu Visio na źródła danych — za pomocą Kreatora bazy danych.

 • Diagramów, takich jak osi czasu, schematy organizacyjne i kalendarze, jest generowany z danymi, gdy program Visio tworzy całego diagramu ze źródła danych.

 • W programie Visio jest generowany kształtów wzorca, z danych, gdy program Visio tworzy kształty z źródła danych.

 • Jesteś odtwarzania bazy danych za pomocą Kreatora odtwarzania, która jest dostępne za pośrednictwem szablonu Diagram modelu bazy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×