Omówienie aplikacji Visio Online

Ważne    Do utworzenia i edytowania diagramu w aplikacji Visio Online jest wymagana licencja obejmująca edytowanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365.

Klikając poszczególne karty, możesz wyświetlać wizualny przegląd tworzenia i edytowania diagramu w aplikacji Visio Online.

Strona wprowadzająca aplikacji Visio Online
Omówienie układu strony
Omówienie zestawu kształtów
Omówienie wstążki
Omówienie widoku Backstage

Dla każdego diagramu jest dostępnych kilka rzeczywistych przykładów, co ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy. Zaglądaj tu od czasu do czasu, ponieważ stale są dodawane nowe diagramy na podstawie opinii użytkowników.

Diagram

Opis

Diagram podstawowy

Diagram podstawowy

Zawiera podstawowe kształty geometryczne, kształty strzałek, kształty ozdobne i kształty wykresów do tworzenia diagramu ogólnego.

Diagram podstawowego schematu blokowego

Podstawowy schemat blokowy

Zawiera schematy blokowe, diagramy zstępujące oraz diagramy śledzenia informacji, planowania procesów i przewidywania struktur. Zawiera łączniki i łącza.

Diagram blokowy

Diagram blokowy

Zawiera kształty 2-W, 3-W i linie kierunkowe dla sprzężeń zwrotnych oraz diagramów: dekompozycji funkcjonalnej z adnotacją, struktury danych, hierarchicznych, przepływu sygnału i blokowych przepływu danych.

Ikona diagramu sieciowego

Sieć

Umożliwia tworzenie szczegółowych diagramów architektury logicznej, fizycznej i sieciowej przy użyciu pełnego zestawu kształtów sprzętu sieciowego i komputerowego.

Diagram cyklu życia rozwoju oprogramowania

Diagram SDL

Zawiera diagramy obiektowe opisujące sieci oraz systemy komunikacyjne i telekomunikacyjne przy użyciu języka graficznego SDL na podstawie specyfikacji CCITT.

Diagram etapów procesu

Proces

Zawiera kształty „etapów procesu” na potrzeby zilustrowania sekwencji kroków składających się na proces lub procedurę. Może reprezentować przepływ biznesowy, przepływ informacji, przepływ materiałów albo listy pionowe lub poziome. Zawiera strzałki wskazujące kierunek oraz podpisy.

Diagram macierzy biznesowej

Macierz biznesowa

Zawiera diagramy macierzy biznesowej ilustrującej relacje między pojęciami w co najmniej dwóch wymiarach. Uwzględnia następujące przypadki: macierze 2x2 i 3x3, analiza SWOT, macierz Ansoffa, macierz BCG, mapy pozycji oraz diagramy analizy ćwiartkowej.

Diagram podstawowej osi czasu

Podstawowa oś czasu

Zawiera proste liniowe i wygięte osie czasu z interwałami i punktami kontrolnymi, aby zilustrować sekwencję zdarzeń, plan projektu lub harmonogram.

Diagram Venna

Diagram Venna

Zawiera nakładające się kształty ilustrujące możliwe relacje logiczne między dwoma lub większą liczbą zestawów, co umożliwia organizowanie informacji oraz przedstawianie powiązań, podobieństw, sum, części wspólnych, różnic, relacji zawierania i uzupełnień między zbiorami logicznymi.

Diagram cyklu

Cykl

Reprezentuje sekwencję etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Zawiera segmenty okręgu, promieniowe, w kształcie celu, segmenty koła, pętle i inne kształty diagramu cyklicznego.

Diagram ostrosłupowy

Diagram ostrosłupowy

Zawiera kształty trójkątne, ostrosłupowe oraz stożkowe i ilustruje proporcjonalności, połączenia wzajemne oraz relacje hierarchiczne.

Tematy pokrewne

Visio Online — Pomoc

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×