Określanie opcji sceny dodatku Power Map

Opcje czasu umożliwiają sterowanie czasem trwania sceny i ustawianie czasu między scenami. Efekty służą do wyróżniania sceny przy użyciu ruchu okrężnego, obrotów, przesunięć lub powiększenia (pomniejszenia).

Zmienianie czasu przełączania scen

Przejście to zmiana z jednej sceny do kolejnej, więc wymaga co najmniej dwóch scen w przewodniku.

 1. Wybierz tę scenę, do której przewodnik ma się przełączyć. Aby na przykład ustawić czas między pierwszą i drugą sceną, wybierz drugą scenę.

 2. W obszarze Okienko warstwy kliknij pozycję Ustawienia > Opcje sceny.

Opcje sceny w okienku warstwy

 1. W obszarze Efekty w polu Czas trwania przejścia (s) wpisz odpowiednią liczbę sekund między scenami.

 • Pierwsza scena w przewodniku nie ma przejścia; zaczyna się od razu.

 • Domyślny czas trwania przejścia między scenami wynosi 3 sekundy.

 • Ustawienie czasu trwania przejścia na 0 sekund powoduje efekt „cięcia”, w wyniku którego kolejna scena zaczyna się natychmiast.

 • W czasie przejścia pokonywana jest zawsze cała odległość między dwiema scenami.

  Na przykład gdy scena zmienia się z widoku przedstawiającego Azję Wschodnią do widoku Europy, przejściu towarzyszy obrót globusa. Globus może się przechylić w górę lub w dół, w zależności od umiejscowienia poszczególnych scen względem równika.

 • Podczas przejścia pola tekstowe, adnotacje i ostatni stan danych z poprzedniej sceny są zachowywane do momentu rozpoczęcia nowej sceny.

 • Przejścia są zaprojektowane w taki sposób, aby obrót między scenami był jak najmniejszy.

Określanie czasu trwania sceny

Czas trwania sceny określa, jak długo trwa scena i jak szybko odbywa się kreślenie i aktualizowanie danych geograficznych na mapie.

 1. Wybierz scenę, z którą chcesz pracować.

 2. W obszarze Okienko warstwy kliknij pozycję Ustawienia > Opcje sceny.

Opcje sceny w okienku warstwy

 1. W polu Czas trwania sceny (s) wpisz odpowiednią liczbę sekund.

 2. Opcjonalnie możesz nadać scenie nazwę w polu Nazwa sceny.

Określanie efektu do zastosowania

Efekty służą do wyróżniania sceny przy użyciu ruchu okrężnego, obrotów, przesunięć lub powiększenia (pomniejszenia).

 1. Wybierz scenę, z którą chcesz pracować.

 2. W okienku warstwy kliknij pozycję Ustawienia > Opcje sceny.

Opcje sceny w okienku warstwy

 1. W polu Efekt wybierz odpowiedni efekt.

 2. Za pomocą suwaka Szybkość efektu możesz sterować szybkością efektu.

 3. Efekty Okrąg i Ósemka powodują cykliczny ruch okrężny.

 4. Efekty Wózek kamerowy i Obróć globus powodują obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara w linii prostej.

 5. Efekt Wypchnięcie polega na przybliżaniu sceny przez stałe zwiększanie rozmiaru globusa przy utrzymaniu fokusu na środku sceny przez cały czas trwania sceny.

 6. Efekt Nalot powoduje ruch globusa w dół lub w górę w zależności od tego, gdzie znajduje się środek sceny (odpowiednio na półkuli północnej lub południowej).

 7. Wszystkie efekty są stosowane przez cały czas trwania sceny.

 8. Za pomocą suwaka Szybkość efektu można sterować szybkością obrotu globusa lub ustawiać liczbę ruchów okrężnych wykonywanych w scenie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×